AlternatiefStaatsbestel.nl

Gezond Verstand, met welke toegevoegde waarde?

29-06-2024 — Maar weer eens het blad Gezond Verstand doorgenomen, sommige artikelen deels, de rest ander deels, of helemaal niet.

Want wat valt mij al tijden op? De artikelen zijn correct en journalistiek verantwoord. Daar zorgt Karel van Wolferen met een gedegen NRC-achtergrond wel voor. Maar ze bevatten stuk voor stuk niet reële oplossingen. De meeste artikelen bevatten info die de trouwe lezers globaal al kennen, veelal aangevuld met wat nieuwe aspecten. Het mooie is dat een vaste trouwe kern aan lezers de artikelen netjes absorberen. Maar het trieste is dat het niet wakkere deel van Nederland dit krantje links, rechts of gewoon middendoor laat liggen. Dus heeft het niet zo vreselijk veel meerwaarde.

-Onwetendheid is met de dag gevaarlijker voor iedereen (pag.3) klopt uiteraard, maar gold in de Middeleeuwen ook al.
-Het is nooit altijd zo geweest (pag.4/5) is een open deur. Fragment: “Wij proberen in Gezond Verstand telkens aspecten van de ingewikkelde krachten en omstandigheden die achter de geplande mondiale machtsgreep schuilen, vanuit steeds weer andere perspectieven te belichten, zoals ….” Heel mooi Karel, maar waar lees ik de oplossing? Of snap ik er nog steeds niets van?
-Taalverloedering als rookgordijn voor de werkelijkheid (pag.6/7) Manipulatie door taal, o.a. de begrippen links/rechts is van alle tijden. Waar staat hoe we eensgezind rechtdoor door kunnen?
-Wikipedia …. (pag.8/9) Zelfs de “vrije encyclopedie” wordt alleen door wakkeren geraadpleegd, de slapende massa Googelt nog steeds de leugens van de elite. Via Wikipedia komen we geen stap dichter bij een echte democratie, laat staan een democratische rechtstaat.
-Het grenzeloze machtspotentieel van niet-bestaande problemen (pag.10/11) is een cryptische titel over o.a. de oorlog in Oekraïne en de coronaperiode, corruptie en CO2.
-Ontmenselijking en bedrog in de muziekindustrie door AI. (pag,12/13) AI gaat veel verder dan alleen muziek, is doodeng. Maar hoe gaan we hier goed mee om, of nog beter: hoe keren we dit onheil (o.a. hologrammen)?
-Westerse escalatie veroorzaakt groei van BRICS (pag.14/15) Elke dollar-criticus is hiervan op de hoogte.
-Een dwarsliggende huisarts in Limburg (pag.19) De bewuste lezer wist meteen dat het over Elens, covid en HCQ ging, hier ook met wat aanvullende info.
-De zon als vijand (pag.21) 3x raden: Vitamine D, smeren met chemische wonderzooi en factor heel veel.
-En de items ‘Putin in N. Korea en Vietnam’, ‘Maleisië vraagt BRICS-lidmaatschap aan’ en ‘De voorspelde nieuwe pandemie begint’ stonden ook al in de Telegraaf en het kwaliteitscourantje NRC.

Ik heb twee keer de eer gehad Karel aan de telefoon te hebben. De 1e keer bedankte hij mij na een half uur voor het prettige gesprek, waarop ik antwoord: “Jij bedankt voor de monoloog”. De 2e keer was veel erger. Geen leuk gesprek, waarin ik 2 aparte verwijten meermaals in slechts 20 minuten mocht incasseren.

Gezond Verstand is een prima blad met heel veel info, helaas voor een groot deel van de niet wakkere Nederlanders moeilijk leesbaar. Naast al die aanvullende info zou ik graag in dit blaadje echte werkbare oplossingen lezen. B.v. dat alle wakkere en kritische gasten echt samen optrekken, met één gezamenlijk doel: een echte democratische rechtstaat mogelijk maken. Protesteren, demonstreren en petities aanbieden zet geen zoden aan de dijk, zorgt hooguit voor deelsuccesjes. Immers, het systeem blijft. Dus moeten we van onder af en dan van binnenuit het foute systeem omvormen. Daarnaast kan ieder vasthouden aan alle eigen standpunten. Want gelijkgestemd zijn is een loze kreet. Dat is logischerwijs bijna niemand met elkaar. Gelijkgestemdheid is een begrip, komend vanaf het begin van de coronaellende. Toen waren we eensgezind tegen de prik, tegen de beklap, tegen de anderhalve meter en alle andere overheidsdictaten.

Gelijkgestemd zijn ze binnen politieke partijen sowieso niet. Bij de PvdD duidelijk niet, bij 50+ evenmin. Bij de PvdD zitten gasten die voor de wolf, de mussen van Mona Keijzer en dierloze circussen zijn. Ander dierenliefhebbers denken aan de schapen, woningen voor de mensdieren en gedoseerd de wilde runderen in de Oostvaardersplassen ‘s winter bijvoeren.
En denk je dat de 50-plussers in Laren, Blaricum, Wassenaar en Bloemendaal behalve de indexering van de pensioenen, dezelfde belangen nastreven als de leeftijdsgenoten in bijvoorbeeld Ter Apel of de Limburgse mijnstreek? Dan zijn items als Oekraïne, vaccineren, stikstof/co2, 5G, cash betalen, waterslot, de steeds dubieuzere e-auto’s genoeg bronnen van herrie in de partijtenten van het edele dier en de oude mens (= man/vrouw).

En nu niet allemaal over mij heen vallen, dat heeft Karel al gedaan. Het enige wat ik in al mijn onwetendheden en 6-voudige arrogantie bepleit is een oplossing zoeken, waarbij de wakkeren niet per definitie altijd gelijk krijgen, maar dat er echte democratische processen gaan plaatsvinden. Aan Rutte en Kaag ligt/lag het niet. Zij zijn slechts foute poppetjes in een fout systeem: immers na Rutte komt Rutte 2.0 (Schoof), achter Kaag staan Kaag 2.0 (Jetten) en Kaag 3.0 (Paternotte) al klaar om ons land nog verder te vernietigen.

Kortom: stap met z’n allen uit de eigen ego-schaduw en bouw gezamenlijk een beter land, waar iedereen een eigen mening mag hebben en we naar elkaar luisteren en waar niet een kleine minderheid (lees elite) de dienst uitmaakt.
Kom tot een overheid die door, voor en met de burgers is. Laat ons Gezond Verstand leidend zijn en spreken! Ik heb alvast een werkbaar idee, beschikbaar voor ieder die er kennis van wil nemen!

Reacties

 1. Luc Gysbrechts op 29-06-2024 om 23:45 uur:

  Hoe beginnen we er aan? Dat zal de grote vraag zijn voor de meeste mensen
  Buiten de wil om veranderingen door te voeren.
  De meeste mensen zijn nog niet wakker.

 2. Luc Gysbrechts op 29-06-2024 om 23:45 uur:

  Hoe beginnen we er aan? Dat zal de grote vraag zijn voor de meeste mensen
  Buiten de wil om veranderingen door te voeren.
  De meeste mensen zijn nog niet wakker.

 3. Rients op 30-06-2024 om 09:21 uur:

  Beste Luc, dat is de meest gestelde vraag als ik zoiets in korte stukjes opper. In het boekje 'Het Nederlandse volk verdient een echte democratie' wordt o.a. beschreven hoe AS kan worden geïmplementeerd kan worden
  Zou je tegen kostprijs (€ 5,-- ex verzenden) kunnen bestellen via rientshofstra.nl (winkelprijs: € 16,95)

 4. Luc Gysbrechts op 30-06-2024 om 13:11 uur:

  Beste Rients, ik heb al je boeken gelezen en ik ben helemaal mee met je gedachtegang, maar de meeste mensen krijg je niet warm voor veranderingen. We zullen nog veel dieper moeten afzakken in de ellende alvorens er enige beweging gaat komen.

 5. Rients op 30-06-2024 om 14:19 uur:

  Wat leuk/fijn dat je alle boeken van mij reeds hebt gelezen.
  Dan weet jij al wel en de snurkers nog niet hoe een nieuw politiek staatsbestel ingevoerd kan worden.

 6. Luc Gysbrechts op 30-06-2024 om 18:21 uur:

  Ja, ik ben volledig mee met je voorstellen, maar ikzelf zou ze niet ten uitvoer kunnen brengen. Daar heb ik geen brood van gegeten. Maar ik zou het wel ten volle willen steunen en desnoods mee uitwerken.

 7. Rients op 30-06-2024 om 19:06 uur:

  Je zou contact op kunnen nemen met Frederiek ten Bosch (rhofsof@hotmail.com)

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?