AlternatiefStaatsbestel.nl

Doelstelling

Op naar een bijna ideale democratie.

Waarom is er landelijk zoveel onvrede over 'Den Haag'?
Veel mensen voelen zich niet vertegenwoordigd. Kiezers stemmen op een totaal complex partijprogramma, waar ze slechts deels achter staan. Of ze stemmen op een charismatisch persoon die veel belooft, maar 4 jaar lang beloftes niet nakomt.

Het moet anders. Het kán anders.

 1. Elke kandidaat Kamerlid (Raadslid) wordt gekozen op een uniek persoonlijk programma dat grotendeels een partijprogramma zou kunnen herbergen, met eigen mitsen, maren en nuances.
 2. De 150 Kamerleden (gemeentelijk alle raadsleden) kiezen en controleren partij onafhankelijke bestuurders. Zij kunnen bij disfunctioneren bewindspersonen ook ontslaan, zonder dat het hele kabinet of college aftreedt.
 3. Het kabinet, of het college van wethouders, bestaat uit vakinhoudelijke kanjers die hun sporen in diverse geledingen binnen het betreffende beleidsgebied hebben verdiend.
 4. Ministers worden partij onafhankelijk voor 8 jaar benoemd, tegen een marktconforme beloning. Elke minister heeft een ander aanvangsjaar, waardoor in een tijdsbestek van 8 jaar alle ministers zijn vervangen of worden herbenoemd.
 5. Per ministerie komen er diverse staatssecretarissen (gemiddeld wellicht 5) naast een minister, ook met ruime vakervaring en ieder uit een verschillende discipline binnen het vakgebied, 3 dagen in Den Haag. De overige 2 dagen blijven ze bij de werkgever in het ‘oude’ beroep (met een terugkeergarantie voor daarna) functioneren.
 6. Kabinetten kunnen niet meer vallen. Verkiezingen van de Tweede Kamer zijn om die reden om de 4 jaar op een vaste dag.
 7. De Senaat moet bestaan uit een aantal partij onafhankelijke wet deskundigen. Zij toetsen wetten op juistheid, (financiële) haalbaarheid, werkbaarheid, op mazen en eventuele tegenstrijdigheden met betrekking tot al bestaande wetten. Tevens waken zij ervoor dat nieuwe wetten niet onaanvaardbaar ten koste gaan van minderheden.
 8. Tweede Kamerwerk overdoen wordt uitgebannen.
 9. Partijpolitieke benoemingen zijn taboe. Kamerleden/raadsleden worden door de burgers gekozen, beleidspersonen, senatoren en ambtenaren worden benoemd op basis van vakkennis en jarenlange (bestuurs)ervaring.
 10. Kiezers (fans) houden contact met hun favoriete volksvertegenwoordiger via DigiD of een vergelijkbaar middel, indien items aan de orde komen waar het privé programma niet in voorziet. Zie het maar als ingebouwde, makkelijk toe te passen mini referenda, waarvan er meerdere per jaar gehouden kunnen worden. Dit is effectiever, item gebonden en democratischer dan eens in de 10 jaar hap-snap-referenda waar vaak het totale regeringsbeleid wordt beoordeeld. Deze ingebouwde referenda zijn door geen enkele partij af te schaffen.
 11. Het AS-systeem past elke partij van ultrarechts tot superlinks, omdat het geen partijpolitieke standpunten inneemt. Past dus elke partij die werk wil maken van echte democratie met kennis en kunde.

Na realisering van het bovenstaande zijn vallende kabinetten geschiedenis, moeizaam te organiseren referenda overbodig, splinters onnodig. Is deskundigheid leidend, een monddode oppositie uitgebannen, gedraai mini-minimaal, zetelroof een oud begrip en transparantie maximaal. Carrière politici worden ingeruild voor echte volksvertegenwoordigers. Bewindslieden zijn toppers binnen hun vakgebied, terwijl de senaat uit rechtsdeskundigen gaat bestaan. Dit is een systeem zonder partijpolitieke benoemingen.

Voor meer uitleg en een uitwerking van bovenstaande 10 punten verwijzen wij naar een iets uitgebreidere versie, of meteen naar De Pluchen Revolutie, een uitgebreid ruw raamwerk. Oplossingen betreffende onder andere het onderwijs, de zorg, de veiligheid, het milieu en alle andere in de Kamer besproken onderwerpen, kunnen worden bekrachtigd en problemen op allerlei vlakken kunnen zonder partijpolitieke belemmeringen opgelost worden, waarbij alle Tweede Kamerleden ertoe doen. Ook zij die tot nu werden uitgesloten of altijd maar weer in de oppositiebanken verblijven.

De doelstellingen komen ook tot uiting in het Café Weltschmerz interview
-In het Potkaars interview
-In het Alwareness interview van een halfuurtje en het Radio Salto interview
Op 3 januari 2020 bij Een Oorlog Reeds Verloren in 2 delen opgenomen. Hier Deel I en vervolgens Deel II
21 mei 2021 door Niels Lunsing op Nieuwe Tijd Live.
11 augusrus 2021 door Sven Hulleman
12 september 2021 door Peter Toonen bij Café Weltschmerz over het boek 'Rechteloze Werkelijkheid' met ook veel aandacht voor o.a. het AS-systeem
Tijdens het 9/11 event Bevrijding van Bedrog werd 10 minuten ingepland voor Het Alternatief Staatsnestel. Hier de youtube weergave. Dit zou als een korte samenvatting kunnen worden gezien.
23 augustus 2023 door Erica Krikke van "Right now"
Een korte pitch (3 min.) het AS in zeer korte samenvatting bij Max von Kreyfelt (Wonderland-project).
18 januari 2024 door Ab Gieteling met mij was eind januari.
10 februari 2024 door Jasper Smid:
11 maart 2024 door Simon van Groningen
4 april 2024 bij The Trueman Show
Voor diverse details kan het toch wenselijk zijn de Pluchen Revolutie er bij te pakken.

Het kan anders, het moet anders. Dit kan alleen wanneer 'alle' ontevreden kiezers een vuist maken en een front vormen tegen het huidige elitaire partijpolitieke systeem. Voorwaarde is anders te willen denken dan in de patronen van het huidige bestel.
Daarom onze oproep: meld je aan als gratis lid. Contact opnemen kan ook.
Op de homepage linksonder kan worden ingeschreven op de gratis nieuwsbrieven