AlternatiefStaatsbestel.nl

Doelstelling

Op naar een bijna ideale democratie.

Waarom is er landelijk zoveel onvrede over 'Den Haag'?
Veel mensen voelen zich niet vertegenwoordigd. Kiezers stemmen op een totaal complex partijprogramma waar ze slechts deels achter staan of stemmen op een charismatisch persoon die veel belooft, maar 4 jaar lang beloftes niet nakomt.

Het moet anders; het kan anders.

  1. Elk parlementslid wordt gekozen op een uniek persoonlijk programma, dat grotendeels een partijprogramma zou kunnen herbergen met eigen mitsen, maren en nuances.
  2. De 150 Kamerleden (gemeentelijk alle raadsleden) kiezen en controleren partijonafhankelijke bestuurders. Zij kunnen bij disfunctioneren de bewindspersonen ook ontslaan zonder dat het hele kabinet of college aftreedt.
  3. Het kabinet of het college van wethouders bestaat uit vakinhoudelijke kanjers die hun sporen in diverse geledingen binnen het betreffende beleidsgebied hebben verdiend.
  4. Ministers worden partijonafhankelijk voor 8 jaar benoemd tegen een marktconforme beloning. Elke minister heeft een ander aanvangsjaar waardoor in een tijdsbestek van 8 jaar alle ministers zijn vervangen of worden herbenoemd.
  5. Per ministerie diverse staatssecretarissen (gemiddeld wellicht 5 naast een minister) ook met ruime vak-ervaring en ieder uit een verschillende discipline binnen het vakgebied. Voor 3 dagen in Den Haag, 2 dagen in het ‘oude’ beroep.
  6. Kabinet kan niet vallen, verkiezingen van de Tweede Kamer zijn om die reden om de 4 jaar op een vaste dag.
  7. Senaat gaat bestaan uit een aantal partijonafhankelijke wetsdeskundigen. Zij toetsen wetten op financiële haalbaarheid, werkbaarheid, op mazen en eventuele tegenstrijdigheden van al bestaande wetten. Tweede Kamerwerk overdoen wordt uitgebannen.
  8. Provincies worden op termijn opgeheven. 1 Ministerie met 12 staatssecretarissen voorkomt versnippering, verschillen en beperkingen per provincie. Alle Nederlanders zijn gelijkwaardig.
  9. Burgemeesters worden, net als in punt 2 en 4 beschreven, partijonafhankelijk benoemd dan wel gekozen.
  10. Kiezers (fans) houden contact met hun favoriete volksvertegenwoordiger via DigiD of vergelijkbaar middel indien items aan de orde komen waar het privé- programma niet in voorziet. Dit is effectiever, item gebonden en democratischer dan hap-snap-referenda waar vaak het totale regeringsbeleid wordt beoordeeld.

Na realisering van het bovenstaande zijn vallende kabinetten geschiedenis, referenda overbodig, splinters onnodig, is deskundigheid leidend, een monddode oppositie uitgebannen, gedraai onmogelijk, zetelroof een oud begrip en transparantie maximaal. Carrièrepolitici worden ingeruild voor echte volksvertegenwoordigers. Bewindslieden zijn toppers binnen hun vakgebied terwijl de senaat uit rechtsdeskundigen gaat bestaan. Een systeem zonder partijpolitieke benoemingen.

Voor meer uitleg en uitwerking van bovenstaande 10 punten verwijzen wij naar een iets uitgebreidere versie, of meteen naar een uitgebreid ruw raamwerk, waar best nog aan geschaafd en/of geboetseerd kan worden. Oplossingen betreffende o.a. het onderwijs, de zorg, de veiligheid, het milieu en alle andere in de Kamer besproken onderwerpen kunnen worden bekrachtigd en problemen op allerlei vlakken zo zonder partijpolitieke belemmeringen opgelost worden waarbij alle Tweede Kamerleden ertoe doen. Ook zij die tot nu worden uitgesloten of altijd maar weer in de oppositiebanken verblijven.

De doelstellingen komen ook tot uiting in het Café Weltschmerz interview, in het Potkaars interview in het Alwarenss interview van een halfuurtje en het Radio Salto interview

Het kan anders, het moet anders. Dit kan alleen wanneer 'alle' ontevreden kiezers een vuist maken en een front vormen tegen het huidige elitaire partijpolitieke systeem.
Daarom onze oproep: meld je aan als lid. Contact opnemen kan ook.
Op de homepage linksonder kan worden ingeschreven op de gratis nieuwsbrieven