AlternatiefStaatsbestel.nl

Home

Onze democratie is toe aan een fundamentele update. Wij willen met wezenlijke aanpassingen binnen het huidige systeem het gedevalueerde begrip 'DEMOCRATIE' weer meer 'oude' originele inhoud geven.

Het wordt tijd voor echte volksvertegenwoordigers die feeling houden met hun achterban (ingebouwde referenda) en die beleidsmakers met kennis en kunde aanstellen, controleren, corrigeren en desgewenst ontslaan.

Ministers en wethouders worden op basis van vakinhoudelijke achtergronden geselecteerd.
Partijpolitieke benoemingen (waaronder verder o.a. ook burgemeesters, senatoren en bestuurders (semi)overheidsorganen) zijn daardoor na invoering van het Alternatieve Staatsbestel uit den boze.

Coalities worden niet meer voor 4 jaar wurgend, kiezersbeloftes negerend en in achterkamertjes gesloten.
Ieder Kamerlid/raadslid kan per item tot de meerderheid behoren, slechts gebonden aan het 'eigen' verkiezingsprogramma.

Het Alternatief Staatsbestel wil burgers en politieke partijen overtuigen dat een veel beter alternatief staatsbestel hoogst noodzakelijk is.
Voor een samenvatting met daarin een link naar het ruwe raamwerk verwijzen we naar de doelstelling.
Het ruwe raamwerk (Pluchen Revolutie) is geen dictaat, slechts een voorbeeld hoe het anders zou kunnen. Dit is allemaal mogelijk binnen de huidige grondwet.

Enkele voordelen AS:
- Een goedwerkende Trias Politica
- Partijonafhankelijke wetsdeskundigen als senatoren​
- Invoering Constitutioneel Hof (afschaf art. 120)
- Invoering diverse referenda zonder drempels
- Echte volksvertegenwoordigers i.p.v. carrièrepolitici
- Korte lijntjes volksvertegenwoordiger met eigen achterban
- Vakinhoudelijke toppers als bewindslieden (partijonafhankelijk)
- Meer ruimte voor onderzoekjournalistiek
- Minder tot bijna geen mazen in nieuwe wetten
- Minimale kans op stembusfraude
- Nooit meer minderheidsstandpunten bevorderen tot meerderheidsbeleid
- Geen partijpolitieke benoemingen
- Geen kiezersbedriegende coalitieafspraken
- Geen vallende kabinetten
- Geen demissionaire periodes meer
- Geen wurgende fractiediscipline
- Geen zwevende kiezers meer
- Geen 'scoreborddebatjes' meer voor persoonlijk carrière-gewin
- Geen uitsluitingen
- Optimale transparantie / geen achterkamertjes
- Amper tot geen invloed van lobbyisten
- Amper tot geen kiezersfraude mogelijk

Onder doelstellingen staan enkele linkjes naar een paar interviews.
Onder 'Programma Pluchen Revolutie' wordt alles uitgewerkt tot een haalbaar geheel. Dit alles zonder grondwettelijke beperkingen.

Prof. Bob de Wit schreef voorin zijn boek Society 4.0 over AS (met de pluchen revolutie) aan mij:

Voor Rients,
Hoopvol onderweg in de pluchen revolutie naar Society 4.0!

Ambassadeurs voor AS:

Lieven Annemans - Hoogleraar gezondheids- en welzijnseconomie
Yvonne Brinkerink - Klokkenluider Jeugdzorg
Sjoerd Hania - Meevolutionair
George van Houts - Theatermaker, 9/11 deskundige en coronacriticus.
Niels Lunsing - Podcaster, journalist VVJ (Ver. Vrije Journalisten)
Roelof ter Mors - Auteur, ondernemer en verbinder
Nienke Plantinga - Groen- en permacultuurspecialist
Charles de Recht - Founder DVO (De Vrije Omroep)
Hans Siepel - Schrijver en oud-topambtenaar!
Harrie de Swart - Emeritus hoogleraar (professor dr. Logica en Sociale Keuze Theorie)
Renate Tillema - Psychiater
Maarten Vasbinder - Arts, columnist DAK (De Andere Krant)