AlternatiefStaatsbestel.nl

“Onze” democratie verder in verval?

15-06-2024 — Krijgen we een “betere” politiek door mensen (bv. het hele kabinet Rutte) weg te sturen.

Voor Rutte krijg je immers een ergere Rutte 2.0 (Schoof) terug. De nieuwe Kaag wordt Kaag 2.0 (Jetten of nog rampzaliger: Paternotte) De opvolgers van Hugo de Jonge werden respectievelijk eerst Ernst Kuiper en vervolgens Pia Dijkstra. Arm land. Slecht wordt nooit beter, althans niet binnen het huidige systeem. De ene narcist volgt de voorgaande vakinhoudelijke onbekwame machtswellusteling op. Op een ander ministerie mag een psychopaat het nog slechter doen dan daarvoor een niet functionerende super egoïst.

De conclusie moet dan ook zijn dat het puur aan het systeem ligt. Ons gehele politieke systeem deugt in al zijn voegen niet. Het huidige systeem laat toe dat incapabele vakinhoudelijke onbenullen, aangestuurd door alles bepalende partijregenten, beleid uitvoeren dat wordt voorgekauwd door lobbyisten van multinationals en uitgewerkt door machtige ambtenaren met belangen.

Typerend is dat een land heel lang zonder een missionair kabinet kan. België zat ooit langer dan een jaar zonder een kabinet en het ging de Belgen niet slechter dan daarvoor.
Hier wordt het demissionaire kabinet Rutte V nog maar gesteund door 41 zetels. De 109 leden van de oppositie zijn zich hun macht niet bewust. Als wetgevende macht hadden ze diverse keren met wisselende meerderheden ons land echt kunnen dienen. Maar machtswellust (de 4 nieuwe coalitiegenoten willen niet alvast “brokken” maken voor het geval de coalitiebesprekingen spaak zouden lopen. Én fractiediscipline is wurgend, dus funest en zeker niet democratisch!)

Hier in Nederland moeten we het al meer dan een half jaar zonder een regulier kabinet doen. Maar hier is iets bijzonders aan de hand. Hier neemt de afgetreden regering nog wel zeer discutabele beslissingen. Eigenlijk zeer ondemocratisch omdat Rutte immers slechts steun krijgt van 41 Kamerleden en ook in de senaat geen meerderheid heeft!
Rutte zegt letterlijk: ”We hebben nu meer macht dan voor de val, want we zijn al naar huis gestuurd. Dat kan niet nog eens.”
In het huidige staatsbestel is het kabinet samen met het parlement de wetgevende macht. Vervolgens is de regering de uitvoerende macht en het parlement controlerend. Dat werkt wel, maar is niet democratisch, omdat de leden van het kabinet niet als bewindslieden gekozen zijn.

Vandaar dat ooit Montesquieu in zijn Trias Politica de scheiding van de 3 machten uitwerkte: 1: wetgevende macht (Tweede Kamer), 2: uitvoerende macht (kabinet) en 3: rechterlijke macht (constitutionele rechters bv. als wetsdeskundige senatoren (Eerste Kamer) zoals ook in AS (Alternatief Staatsbestel) wordt beschreven. Pas dan is Nederland een democratische rechtstaat, wat we nu beide niet zijn.

-Dhr. Schoof wordt als niet gekozen premier naar voren geschoven, terwijl hij duidelijk meer en veel ernstigere vlekken heeft dan bv. Plasterk. Niet democratisch.
-Wilders wil aan de macht en is bereid kiezersbedrog op grote schaal te plegen door zo goed als al zijn kiezersbeloftes in te leveren, zelfs het hem toekomende premierschap (dit is geen wettelijk recht, maar een ongeschreven beloning als grootste partij) Niet democratisch.
-Verkiezingen met een totaal programma als uitgangspunt, waar gezien het vorige punt weinig van overblijft indien regeringsdeelname dreigt, zijn niet democratisch.
-Een nieuw kabinet wordt beëdigd door het niet gekozen staatshoofd Lex de Laatste. Het middeleeuwse 1e geboorterecht is zeker niet democratisch.
-Ministers en staatssecretarissen worden in een achterkamertje aangezocht en partijpolitiek benoemd. Niet democratisch.
-Het regeerakkoord wordt eveneens in achterkamertjes gesmeed, waarbij links en rechts partijstandpunten worden ingeleverd, waarna de samenwerkende partijen vol overtuiging minderheidsstandpunten van coalitiegenoten tot meerderheidsstandpunten promoveren, waardoor een minderheid wordt voorgetrokken en het landsbelang er niet toe doet. Absoluut niet democratisch.
-Ministersposten worden geclaimd op basis van de verkiezingsuitslag. Wie die posten gaan bezetten is puur partijbelang, kennis, kunde en ervaring zijn totaal niet van belang. De algehele geschiktheid is van een schrikbarend negatief belang. Bijzonder knullig en zeker niet democratisch.
-Oppositiepartijen dreigen partijgenoten te royeren indien ze deelnemen aan een kabinet waar de eigen partij niet aan deelneemt. Democratisch? In ieder geval gaat puur partijbelang boven landsbelang, mocht dat laatste er in die gevallen al zijn.
-Omtzigt klaagde en mekkerde dat de PVV rechtstatelijk niet te accepteren standpunten in haar verkiezingsprogramma had staan. Vertrouwt hij (helaas terecht?) onze rechtstaat niet?
-In een rechtstaat mag ieder zijn mening hebben en heeft iedere burger het recht die mening te uiten. Een taakstraf opleggen voor een onwelgevallige uitspraak is niet rechtstatelijk.
-Ambtenaren die aangeven niet voor bewindslieden van een bepaalde partij te willen werken, zijn staatsrechtelijk fout en zouden wegens werkweigering en wellicht partijpolitieke discriminatie op staande voet moeten worden ontslagen.
-Tijdens de wedstrijd de spelregels veranderen is in sommige gevallen wellicht noodzakelijk, maar bevindt zich op een hellend vlak waar het de rechtstaat betreft.

Neem als voorbeeld het debat in de Tweede Kamer over de hoofdpunten van het nieuwe coalitieakkoord. Alle partijwoordvoerders van de oppositie struikelden over elkaar heen om alles af te schieten. Negativisme overheerste. Waarom niet samen constateren welke puinhopen Rutte achter laat om daarna de intentie uit te spreken er met elkaar de schouders onder te zetten, wanneer het nieuw te vormen kabinet met goede of tenminste acceptabele voorstellen komt. Landsbelang gaat voor partijbelang, toch?

Dus, wat te doen met deze en nog veel meer democratische en staatsrechtelijke ‘wantoestanden’ binnen ons landsbestuur?
Heel veel problemen worden opgelost of voorkomen na invoering van het AS. Dan staan niet langer de alles bepalende partijelites, maar de burgers centraal.
Dan is de overheid er wel voor en door de bevolking.

Reacties

Nog geen reacties op dit bericht.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?