AlternatiefStaatsbestel.nl

Politieke wanorde

06-10-2023 — Daar waar een Trias Politica uitgaat van gescheiden machten, heeft Nederland te maken met een constructie waarbij alle 3 poten van de TP verankerd zijn in de elitaire top van partijpolitici.

Een goed werkende Trias Politica bestaat uit een wetgevende (Tweede Kamer), een uitvoerende (Kabinet) en een rechterlijke macht (Rechters, Officieren van Justitie en advocaten). Deze drie moeten los van elkaar kunnen functioneren, maar de werkelijkheid is anders. Alle prominenten van de 3 machten worden partijpolitiek (behalve advocaten) benoemd. Automatisch zijn ze verantwoording schuldig aan de politieke top.

Kandidaat Kamerleden komen op een kieslijst, samengesteld door de partijtop. Leden hebben in theorie de gelegenheid namen en volgorde te wijzigen, de praktijk is 99.5% anders. De hoogst geplaatsten komen in aanmerking voor een beleidspost (minister of staatssecretaris), enigszins geschikt of aantoonbaar totaal niet. Alles geregisseerd door de partijen die samen een coalitie vormen. Fractiediscipline zorgt er vervolgens voor dat het kabinet als een soort van alleen heersend politbureau het lot van de bevolking bepaalt. Hoge rechters spreken krom recht, zodat in gevallen van processen tussen de staat en burgers de laatsten bijna altijd aan het kortste eind trekken.

Het desfunctioneren van de democratie in de Tweede Kamer en het kabinet is alom bekend en niemand doet er iets tegen. Daar waar de wetgever (De Kamer) alle bevoegdheden overdraagt aan de uitvoerende macht (kabinet) wordt het fundament van de Trias Politica onderuit gehaald. Normaliter komt een bewindspersoon met een voorstel vanuit een lange termijnvisie en de Kamerleden bepalen of zo’n plan kan doorgaan. Het kabinet gaat daarna over tot uitvoering. Geen gemopper, geen gemaar: gewoon uitvoeren.
Kijk eens naar de volgende voorbeelden.

“De nieuwe plannen van de Tweede Kamer om de begroting te vertimmeren, krijgen, met frisse tegenzin, groen licht van het demissionaire kabinet. „Ik heb niet gezegd: het kabinet legt dit naast zich neer”, voegde Kaag daar meteen aan toe. “Als een meerderheid de plannen steunt, zal het kabinet ze uitvoeren.”
Welk een arrogantie! Dit is het kabinet immers niet gewend. Dankzij een wurgende fractiediscipline wisten alle kabinetten altijd een meerderheid te verwerven. Zelfs dissidenten als bv Pieter Omtzigt stemden zo goed als nooit tegen regeringsvoorstellen, Pieter overigens na zijn afsplitsing ook niet!

Krantenkop: “Kamer bindt in na geldsmijten, de zorgen blijven.” (geldsmijten volgens de ambtenaren achter het kabinet) Voorstellen om o.a. wat aan de armoede te doen, kosten ca. 4 miljard. En dat is volgens de partijelites, vertegenwoordigd in het kabinet, veel te gortig, slaat een onverantwoorde bres in de schatkist. Nu het kabinet demissionair is, hoeven Kamerleden van de coalitiepartijen zich niet meer te houden aan de regeerakkoorden. Ze kunnen nu geld smijtend de verkiezingen in om nog iets van het inktzwarte imago op te poetsen en zo een enorme afstraffing wat dragelijker te maken. Hypocrisie ten top en opportunisme van het slechtste soort leggen daarmee een niet functionerende democratie bloot.

Maar 35 miljard voor het klimaat (CO2) en 25 miljard voor een stikstofprobleem dat er niet is, wordt gemakshalve tijdens het fulmineren over ‘geldsmijten’ even niet aangehaald. Die bedragen worden met een WEF-grijns over de balk gekieperd, gevolgd door de miljarden steun aan Oekraïne, waardoor ons land in een oorlog is gerommeld. Geen probleem, de coalitiefracties stemden er unaniem mee in, op bevel van weer de partijelites, gesouffleerd door milieufanaten (o.a. Timmermans en Extinction Rebellion) en vanuit Davos het WEF.

Staatsrechtelijk mag een kabinet zonder toestemming een oorlog laten uitbreken, met de restrictie dat er binnen een half jaar verantwoording dient te worden afgelegd aan de Kamer.
Zo niet in Nederland, het land van corruptie en incompetentie. Eerst kondigde Rutte aan dat we in oorlog waren met een onbewezen virus, 2 jaar later rommelde hij ons de oorlog met Rusland in. Is Mark R. ooit met zijn billen bloot gegaan betreffende de corona effecten en de hulp aan Oekraïne? Wellicht elders speels wel, in de Kamer niet.

En de leden van de TK gedragen zich als makke, reeds half geslachte schapen, omdat de regenten aan de top van de coalitiepartijen partners in crime zijn en veel te veel van elkaar weten. Waarom loopt Demmink nog steeds vrij rond? Wat wist de doodgeschoten huisarts van Hugo de J. allemaal? Demmink zwijgt in alle talen, terwijl de beschuldigingen niet mals zijn en leeft nog. Iedere onschuldige hooggeplaatste pief was al tig keer naar de rechter gestapt, zo niet onze Joris D.
Was de huisarts wellicht bereid iets van een beerput te openen? Alleen Hugo weet het, zoals Hugo wel meer weet. Saillant is dat juist ten tijde van de dodelijke schietpartij er door enkele ministers op 28 september 2023 de Global Health Hub Nederland is gelanceerd. Om de samenwerking verder kracht bij te zetten hebben zij ook het Global Health Pact ondertekend. Niemand weet ergens van, de leden van de TK wellicht ook niet (allemaal).
Eveneens saillant is dat Hugo in de Kamer nog eens luid en duidelijk opsomt wat er zoal niet deugt. Daarbij herhaalde hij de opsomming aan staatsrechtelijke dwalingen of zelfs misdaden die Gideon van Meijeren eerder over de bewindslieden uitstortte, wetende dat alle aantijgingen kloppen.

Nee, we zijn een gemankeerde en niet democratische rechtstaat, aangevoerd door een eerst geboren charlatan die blijft volhouden van Oranje te zijn en van Nassau af te stammen. Waar hij wel van afstamt is iemand die voor, tijdens en na de oorlog absoluut niet deugde en niet wilde deugen. Die tijdens zijn leven en na zijn dood een schier onaantastbare status opbouwde, maar als charmant boefje de geschiedenisboeken is ingegaan.

We zijn verre van een democratie, hoewel de staatkundige lesstof ons anders wil doen geloven. En het ergste: de massa gelooft alle leugens!

Reacties

 1. Harrie op 06-10-2023 om 21:01 uur:

  Lijfspreuk van onze quasi-elite: Het volk wil bedrogen worden, dus laten we ze bedriegen! Deze spreuk is al uit de antieke oudheid, en is nog steeds van toepassing. De mensheid is niet veranderd.

 2. Bob op 07-10-2023 om 01:25 uur:

  Mijn leeftijd minus 12 jaar dat ik al wist dat deze samenleving ten dode is opgeschreven. Toen al rook ik onraad! Zoveel zaken kloppen niet, tot in den treure! Maar dat zoveel mensen het nu (i.e. ca.24 jaar geleden) het nog steeds niet doorhebben bedroeft mij ten zeerste. En dat was al vroeg! Dus dat de schoonheden van welleer kinderloos verlept zijn, alles volgens de Agenda van ...[Kalergi]
  Vermits mijn gedachtengoed niet teloorgaat aan de misdaden van alle leden der kamers in Den Haag, zijnde 1 en 2 kamers en de voltallige kabinnetten der "koningen" en "koningingen" sinds de staatsgreep door de openlijk bekende notoire drugdealers in opium en cocaine en diefstal van diamanten naar de UK, trouw hebben gezworen aan de Nederlandse variant van de Ndrangeta, zal mijn ziel niet rusten. Niet zolang Demmink... of de moordenaar van Pim Fortuyn [invuloefening]...
  Ik ben klaarblijkelijk al in oorlog met mijn eigen overheid op z'n vroegst sinds de ondertekening van het "Verdrag van Straatsburg", ik wilde niet dat ze dat ondertekenden maar ze hebben het toch gedaan! Met alle volgen vandien... :-;
  Merkel, Von der Leyen, Hoekstra, Timmermans etc. ... denken ze nou echt dat ze veilig zijn in een gepantserde Audi? En wat als ik nou eens echt chagrijnig wordt??? Schuilplaats op de maan, dwars door de "Van Allen Belt"... het is jullie van harte gegund! En! Klaas Dijkhof was erbij! Naast Zelenzki en Poetin die het op een akkoordje hadden gegooid om zoveelmogelijk Oekrainse soldaten te laten sneuvelen zodat het land overgenomen kan worden door Bayer en Monsato...
  maar ook over Ukraine zal de adem van God blazen en heeft Rutte "een probleem" Het zijn erg interessante tijden voor de demissionaire landsvijand Nr.1 En dan dwarrelen er zomaar wat woorden op, Ukraine, onze oorlog, miljarden, depleted uranium, clusterbommen, oorlogsmisdaden, purschuim, Strafhof in Den Haag.
  Hersenloze Babylonpriesters zijn het, machtelozen!

 3. Rients op 08-10-2023 om 10:52 uur:

  Beste Harrie, is dit constateren ook gelijk een acceptatie? Of is er in jouw optiek nog iets van een perspectief?

 4. Rients op 08-10-2023 om 10:59 uur:

  Beste Bob, de overheid glibbert per jaar steeds verder van (de belangen van) de burgers af. Veel overheiden in Europa worden aangestuurd door de EU, WEF en alles wat daar weer boven staat.

 5. Leo op 25-10-2023 om 10:37 uur:

  Het begint hier naar extreem rechts te stinken. Dit soort schrijfsels haalt deze website naar beneden en werkt averechts.

 6. Rients op 25-10-2023 om 12:27 uur:

  Beste Leo, Deze website staat voor echte democratie. Als jij dat afdoet als extreem rechts, is dat jouw volste recht.
  AS heeft echter geen partijpolitieke standpunten, is derhalve links noch rechts, maar signaleert wel waar en wanneer de democratie met voeten wordt getreden.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?