AlternatiefStaatsbestel.nl

Enkele smetten van een nep-democratie

22-06-2023 — Bij een goed werkende Trias Politica bepalen de stemgerechtigde Nederlanders en niet een aantal hotemetoten aan de top van coalitiepartijen.

De wetgevende macht bestaat uit volksvertegenwoordigers die verantwoording verschuldigd zijn aan de eigen achterban en dus niet aan een kabinet of enkele partijelites. Afgevaardigden van het volk zijn niet te ontslaan, hooguit te vervolgen na ernstige misdrijven.

Bij de uitvoerende macht ligt het anders. Kabinetsleden worden geselecteerd op kennis, kunde, ervaring en bestuurlijke kwaliteiten. Zij zijn niet gelieerd aan de politieke partijen en daardoor veel gemakkelijker te ontslaan als ze niet doen wat de volksvertegenwoordigers (Tweede Kamer) willen. Ze dienen tevens een voorbeeldfunctie te vervullen. Een Minister van Onderwijs (nu VVD’er Dennis Wiersma, die nou net zeer terecht tijdens het schrijven van dit stukje blijkt te zijn opgestapt) kan het zich niet veroorloven als een bullebak door het ministerie te razen. Hij zal dan ook niet ten koste van onredelijke argumenten worden beschermd door zijn eigen politieke partij. De VVD heeft op dat vlak overigens wel een zeer dubieuze reputatie.

Ministers gaan ook niet eigen beleid uitvoeren, zoals tegenwoordig gewoonte lijkt. In de media hoor en lees je voortdurend: het kabinet heeft besloten …, het kabinet gaat …, het kabinet is van plan …? enz. Voorbeelden? Het kabinet gaat de accijns op benzine en diesel per 1 juli weer verhogen. Het kabinet bepaalt dat gemeenten bij verkoop van woningen tot € 355.000 mogen bepalen wie de koper gaat worden. De regering bepaalt de idiote en niet door wetenschap ondersteunde aanpak van CO2 en stikstof met bijbehorende bedragen (35 miljard en 24 miljard). Rutte deelt ons namens het kabinet mee dat we in oorlog zijn met Rusland en het kabinet besluit tot het zenden van oorlogsmateriaal naar Oekraïne. Dit rijtje is oneindig aan te vullen. Want het kabinet heeft niets te willen, dient uitsluitend uit te voeren.

Ja maar, zal de argeloze, gezagsgetrouwe niet zelf denkende burger zeggen: ‘de meerderheid in de Tweede Kamer stemt er toch mee in?’ En dat klopt. Maar heb als afgevaardigde van de coalitiepartijen niet het gore lef tegen de kabinetsplannen te stemmen. De Kamer is dan te klein, de Kamerzetels verschieten acuut uit woede van blauw naar donker rood en de politieke carrière van een zelfdenkend Kamerlid is aan diggelen. Er heerst nl. een wurgende en roestvrijstalen fractiediscipline. Zo zijn in het recente verleden de noodwetten, de pandemiewet en de pensioenherziening er doorheen gejast. Zelfs de ongekozen senatoren zitten in het keurslijf van de partijelites. Eerste Kamerleden die al bezig zijn met afscheid nemen, willen nog wel eens dissident gedrag vertonen, wat enkele beruchte nachten (o.a. van Schmelzer en van Wiegel) hebben opgeleverd. Ongekozen vakinhoudelijke onbenullen in de senaat die een kabinet kunnen laten vallen heeft he-le-maal NIETS met democratie te maken.

Over vakinhoudelijke onbenullen gesproken: Jan Anthonie Bruijn is er eentje. Hij is een Nederlands hoogleraar immunopathologie aan de Universiteit Leiden, katholiek en huisjesmelker. Dus niet juridisch onderlegd, zeg maar een juridische onbenul! Want senatoren dienen nieuwe wetten op correctheid en haalbaarheid te controleren. En of ze niet in strijd zijn met bestaande wetten. En dat ze niet onverantwoord ten koste gaan van minderheden. Daar heb je wetsdeskundigen voor nodig die ook nog eens vrij zijn van partijpolitiek gekonkel, omdat ze op basis van inhoud zijn aangezocht!
Maar Jantje Bruijn is VVD’er en de afgelopen periode voorzitter van de senaat. Ook deze ‘liberaal’ ging net als Wiersma regelmatig in de fout zoals het AD meldde: ‘Blaffende’ VVD’er moet niet weer voorzitter worden, zeggen experts. VVD’er Jan Anthonie Bruijn zou zich niet opnieuw kandidaat moeten stellen om voorzitter te worden van de Eerste Kamer, menen deskundigen op het gebied van organisatieconflicten. Je staat meteen met 4-0 achter als je wordt gekozen.” Einde AD-citaat. En: “De voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn (VVD), wordt door zijn ambtenaren beschuldigd van wangedrag.” Dat bevestigt de griffier (hoogste ambtenaar) van de Eerste Kamer na vragen van de NOS. Dit bericht is gedateerd woensdag 14 juni, 18:01uur. Ik zou zeggen: “Opzouten en neem die andere 74 nepsenatoren gelijk mee naar de uitgang. Volledig overbodige wetskundige onbenullen (op een enkeling na, die dan nog wel ongekozen en wellicht chantabel tot de partijelite hoort!)

Of neem het stukgelopen overleg met de boeren. Na ’t weglopen van Sjaak van der Tak komt het kabinet stoer melden dat ze ook zonder akkoord zaken zullen gaan regelen. De regeringspartijen geven aan er zonder de boeren wel uit te gaan komen. Pure dictatuur! Waar halen die gasten de gore moed vandaan dat alleen al te overwegen. Het kabinet dient zich sowieso al koest te houden (zij zijn slechts uitvoerders) en de volksvertegenwoordigers (kunnen de Tweede Kamerleden dat woord eigenlijk wel spellen, of nog erger uit hun bek krijgen?) horen items die niet in het verkiezingsprogramma staan, terug te koppelen naar de kiezers. Die bepalen dan welk voorstel de doorslag dient te krijgen. Dan kan je met recht spreken van iets dat lijkt op democratie.

Ten slotte: De resultaten van het onderzoek naar de gang van zaken bij het (onder)handelen tijdens de formatie blijken in opdracht van de Kamer (uiteraard de meerderheid bestaande uit de coalitiepartijen!) te zijn vernietigd. Het gekonkel en geritsel van ordinaire dwingelanden als tante Jorritsma, tante Ollongren en tante Bergkamp, waarbij o.a. het functioneren van Pieter Omtzigt en wellicht ook Wopke Hoekstra uitgebreid besproken schijnt te zijn en vervolgens categorisch werd ontkend. Er worden in het Binnenhof hele smerige spelletjes gespeeld, die in een erkende dictatuur niet zouden misstaan. Vanwege de lengte van dit stukje geef ik de fantasie en het geheugen van de lezers alle ruimte meer voorvallen te reproduceren.

Burgers worden apathisch gemaakt door een bombardement aan onethische en ongrondwettelijke handelingen en beslissingen van met name Vak K. Maar er is hoop. Na invoering van het AS-systeem met de voordelen beschreven in De Pluchen Revolutie, wordt alles anders. Veel beter. Dan wordt de Trias Politica voor het eerst echt functioneel en wordt alles eerlijker, deskundiger en transparanter, kortom democratischer!

Want dan bepalen de burgers!

Reacties

 1. scherpschutter1943 op 22-06-2023 om 22:15 uur:

  Alvorens het alternatief staatsbestel kan worden ingevoerd, zal er nog eerst veel bloed moeten vloeien want de huidige machthebbers zullen NOOIT op basis van een verkiezingsuitslag de macht uit handen geven. Ze riskeren liever een burgeroorlog met veel slachtoffers want voor die macht hebben ze echt ALLES over. Zoals de politiek en de staat nu functioneert blijft de staat de ergste vijand van de autochtone, belasting betalende bevolking

 2. Hans op 22-06-2023 om 22:36 uur:

  Een van mijn kennissen zegt(zei):

  "Dit soort nieuwsarktikelen lees ik al mijn leven lang, get to te point. Er is niets aan te doen behalve dan, dan op straffe des doods, je voor een trein gooien. Ik ben er klaar mee, de bos gladiolen zijn voor mij! Godverdomme, de wetgeving is al zo dat ik, terwijl ik dit schrijf, ik "puplic enemy Nr.1" ben. Bewijsbaar! Dus laat het hele circus maar weer langskomen, deze keer klaarblijkelijk met een overduidelijke death wish.
  Creperen mogen deze land- en volksverraders en rotten in de krochten van de hel. Teveel keren hebben ze de wetten met voeten getreden, wetten die al sinds de vlucht van het nep-koningshuis onwettig zijn, toch storten ze mens- en dier in leed en verdriet, dit uitschot moet gestopt worden, ze zijn het doodtrappen niet waard. Hoeveel zelfmoorden moeten er nog tengevolge van dit illegitiem regiem volgen? Is het dan nooit genoeg? Hoeveel TBS'ers vrijgelaten, imbecielen die met 100kmh door de bebouwde kom mensen doodrijden terwijl politie 4 huizen verderop al jarenlang er niets aan doet, wetten en verkeersregels die ingesteld zijn met voeten getreden worden omdat de handhavers analfabeet zijn? Dit land is al lang geleden kapotgemaakt, willens en wetens. Ik hoop dat ik de dag meemaak dat de verantwoordelijken voor hun misdaden standrechtelijk geexecuteerd worden.

  Ik worstel en kom boven, altijd!
  Al was het slechts en alleen om die eeuwigdurende grijns van Rutte's smoel te slaan!"

  Mag dat hij zoiets wel zeggen tegenwoordig zonder opgepakt te worden? Of hebben alleen dissidenten vrijheid van meningsuiting, ik ben al huiverig om het allemaal neer te pennen, maar ja,
  En het was zelfs een zeer beknotte samenvatting van de hele wereldgeschiedenis eigenlijk en zo...

  Gegroet dan maar, of ik het voor hem wilde opschrijven, nou, bij deze dan.

 3. Rients op 22-06-2023 om 22:49 uur:

  Beste Schutter, Ik denk dat dat mee gaat vallen, maar ook na een bloederige revolte zal er een goed plan klaar moeten liggen, AS dus!

 4. Rients op 22-06-2023 om 22:52 uur:

  Beste Hans, lees de Pluchen Revolutie eens. Hey moet anders, het kán anders.

 5. cor willlems op 23-06-2023 om 08:30 uur:

  Allemaal waar, maar wie heeft het lef en de status hier iets aan te doen?

 6. Wim op 23-06-2023 om 09:18 uur:

  In grote lijn zeer eens. Maar wat de perceptie van het 'wangedrag' van bestuurders aangaat, kunnen we niet uitsluiten dat ook hier (partijpolitieke) spelletjes worden gespeeld door ambtenaren om personen die in de weg zitten te vervangen.

 7. Rients op 23-06-2023 om 11:25 uur:

  Beste Cor, De massa heeft de macht hier iets aan te doen door op partijen te stemmen die het systeem willen slopen. Voorlopig is dat De 1e Demokritische Volksbeweging (1dv.nl) Sluit je daar bij aan en maak NL echt democratisch.

 8. Marcel op 23-06-2023 om 11:27 uur:

  ad3) Er ligt nu ook een "goed" plan klaar.
  Een revolutie is een reset. Dus zonder goed plan, maar van scratch af aan. Een revolutie duurt dus niet een dag zoals 14-7-1789, maar gaat nog jaren door. Misschien tot het Congres van Wenen in 1815.
  De meesten, behalve, zoals gewoonlijk de rijken, moeten dan op een houtje bijten en zijn hun luxe kwijt.
  Het is kiezen of delen. Geen tussenweg, met plannen.

 9. Rients op 23-06-2023 om 11:29 uur:

  Beste Wim, Juist daarom is AS ontwikkeld. En De 1e Demokritische Volksbeweging (1dv.nl) probeert die politieke spelletjes zo minimaal te houden. (Actief) lid worden is een 1e begin. Voor de redding van ons land is € 25,00 per jaar redelijk te doen lijkt mij!

 10. Ron Jaspers op 23-06-2023 om 16:06 uur:

  Rients.Achter (bijna) iedere regeringen zit een schaduwregering.In nederland en europa regeert de zeer rijke,machtige en invloedrijke bilderberg groep.Politici zijn omgekocht of gechanteerd en voeren de NWO agenda uit.

 11. Rients op 23-06-2023 om 17:09 uur:

  Beste Ron, daar niets aan doen is 't accepteren. Met protesteren, demonstreren en petities verander je niets en stemmen op partijen die in het huidige systeem willen functioneren heeft ook geen zin. Dus ...!

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?