AlternatiefStaatsbestel.nl

Trias Politica, Constitutioneel Hof en onze democratie

06-09-2022 — In weerwil van wat de regentenelite en de carrièrepolitici ons willen doen geloven, is er geen goed werkende Trias Politica. Zelfs geen Constitutioneel Hof. Beide zijn wezenlijk als we over democratie spreken.

Dit constaterend kan de vraag worden gesteld of wij dan eigenlijk wel in een democratie leven.Ja zullen mensen zeggen als ze wijzen op het hebben van stemrecht. En in Nederland is er vrijheid van meningsuiting, verenigen en demonstreren. Dubieuze vrijheden als het de overheid niet welgevallig is volgens mensen die een aantal vraagtekens plaatsen bij een wat diepgaandere ontleding van de door velen zo bewierookte democratie.
Immers, de bevolking staat continu aan de zijlijn van de besluitvorming. Slechts eens in de vier jaar mogen stemmen voor het landsbestuur is een wassen neus. Door te stemmen geef je 150 Kamerleden een blanco mandaat, waarbij de politieke ruimte middels fractiediscipline beperkt wordt door de partijelites. Kandidaten voor een Kamerzetel worden gescreend op slaafsheid en volgzaamheid, door de partijen steevast loyaliteit genoemd. Kortom de wetgevende macht ligt derhalve uitsluitend vastgeketend aan de toppers van de coalitiepartijen.
Coalitiepartijen die ook uit eigen geledingen mensen als bewindspersonen op de ministeries plaatsen. Is een ‘geschikt’ persoon partijloos, dan zal die eerst lid moeten worden en zich moeten schikken in de partijdisciplines. Maar gewoonlijk worden personen die binnen de partij carrière hebben gemaakt beloond met een ministerschap, een staatssecretarispost, senaatsplek of burgemeestersambt. Allemaal partijpolitiek benoemd na bewezen slaafsheid.

In het geval van de bewindslieden kunnen we gerust stellen dat de 2e poot van de Trias Politica, de uitvoerende macht, ook al wordt aangestuurd door de coalitiepartijen. En deel 3, de controlerende macht, bestaat uit rechters die eveneens door de landelijke partijen worden benoemd. Zeer prominent door D66, maar ook de VVD, het CDA en de PvdA laten zich hier behoorlijk gelden. Kortom, ook de controlerende macht is onderdeel van en aangesteld door diezelfde coalitie partijen. De Trias Politica is niets meer dan een Enas Politica, alle drie aangestuurd door de regenten-elite.

Daarbij komt het de machthebbers zeer goed uit dat we geen Constitutioneel Hof hebben. (Een constitutioneel of grondwettelijk hof is een centraal rechtscollege dat uitspraken doet over de grondwettelijkheid van de wetten of andere wetskrachtige normen en verdragen. Bron Wikipedia)
En als dat democratisch gezien nog niet erg genoeg was, werd in 1983 artikel 120 aan de grondwet toegevoegd. Art. 120 bepaalt dat de rechter niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen treedt. Simpel gezegd: Rechters mogen nieuwe wetten (zoals de nood- en spoedwetten tijdens de corona-idiotie) niet toetsen aan de grondwet.
Voeg hieraan toe dat met actieve hulp van D66 het raadgevende, dus onmachtige, referendum is afgeschaft. En de burgers pikken dit, met als meest gehoorde argument dat er geen alternatief is en dat het in heel veel andere landen veel erger is. Dat laatste klopt, het kan nog erger. Maar het 1e argument klopt sinds kort niet meer.
Er is een volledig ander staatsbestel ontwikkeld waarbij er geen partijpolitieke benoemingen meer plaats gaan vinden. Partijen zijn grondwettelijk niet te verbieden, maar kunnen wel dienend i.p.v. alles bepalend worden. En dat gaan ze worden als kandidaten (zowel voor de TK, de PS als ook voor Gemeenteraden) met een eigen ‘privé’programma aan de verkiezingen meedoen en alleen verantwoording schuldig zijn aan de eigen achterban. Dus geen coalities aangaan waarbij veel verkiezingsbeloftes worden ingeleverd. Tevens gaan ze terug naar de achterban als er nieuwe items aan de orde komen waar het ‘privé’programma niet in voorziet. Er wordt derhalve per stemming een coalitie gevormd of een volksvertegenwoordiger zal genoegen moeten nemen met een nederlaag betreffende dat voorliggende item. Bij een volgende stemming kan het andersom zijn. De partij heeft hier verder geen invloed op, een wurgende fractiediscipline verdwijnt. Maar ook zullen er geen kabinetten meer ontstaan door kiezersbedriegende allesbepalende en vier jaar durende coalities. Bewindslieden worden op basis van heel veel kennis en kunde partijonafhankelijk benoemd. Zij kennen de 150 ‘privé’standpunten van de Kamerleden en weten bij voorbaat of een wetsvoorstel een kans maakt of absoluut geen meerderheid zal krijgen. Doet een kabinetslid niet wat de Kamer wil zijn er twee keuzes: aanpassen of opstappen. In dat laatste geval valt het kabinet niet. Er kan dus een vaste dag eens in de vier jaar worden vastgesteld waarop verkiezingen worden gehouden. Het liefst digitaal met onmiddellijke terugkoppeling.

Als tevens de rechters door een meerderheid van de Tweede Kamerleden partijonafhankelijk worden benoemd, staat ook de 3e poot van de Trias Politica los van de partijen, los van beide andere.
Wanneer tenslotte de Eerste Kamer niet meer de speeltuin van afgeserveerde, of wat oudere prominente partijbonzen met vele commissariaten en/of als lobbyisten blijft, maar worden vervangen door top juristen en rechtsgeleerden -ook al weer partijonafhankelijk, uitsluitend op basis van aantoonbare kennis en kunde- creëren we een Constitutioneel Hof en kan art. 120 de kast in. Juristen en rechtsgeleerden met ieder een eigen discipline voorkomen foute wetten, kunnen op voorhand mazen blootleggen en kunnen toetsen of nieuwe wetten niet structureel ten koste gaan van minderheden.
Dit en nog meer staat allemaal in AS (het Alternatieve Staatsbestel) met daar binnen een zeer gedetailleerde uitwerking onder De Pluchen Revolutie. AS is geen partij, zou iedere partij passen die de D van democratie hoog in het vaandel heeft. Indien AS was geïmplementeerd zouden burgers over projecten als Floriade Almere, uitrol 5G Apeldoorn en Smart City Nijmegen hebben beslist. Landelijk zouden toetreding EU -incl. invoering euro-, goedkeuring TTIP/CETA-verdragen, overlevering NL aan WEF en corona- en stikstofbesluiten aan het volk worden voorgelegd met beslissingsrecht van een bepaalde meerderheid.

Op dit moment zijn de ontwikkelingen rond de vorming van tristate city in volle gang. Buiten de bevolking en buiten de Kamers om zijn er plannen om een mega stad tussen Amsterdam, Brussel en Dortmund te creëren. Dat verklaart mede dat er zoveel boeren, m.n. in Limburg en Brabant plaats moeten maken.
Gelijktijdig zijn er ‘belanghebbenden’ die het pensioenstelsel willen hervormen. De Tweede Kamer is niet gezegend met deskundigheid, ook niet wat dit ingewikkelde dossier betreft. In een pak van honderden A4tjes wordt over € 1800 miljard bij wet beslist. Maar in deze nieuwe wet wordt het recht van deelnemers om bezwaar te maken tegen nog te nemen beslissingen over hun pensioenen geschrapt. Dat zou een beetje ontwikkelde personen tot denken moeten nopen. (Nadenken kunnen ze, maar zelf denken is een probleem, wordt hen verboden.)
Kortom, de wetgevende macht snapt er niets van en tekent bij het kruisje, de uitvoerende macht doet wat door enkele ‘belanghebbenden’ is voorgekauwd en de rechterlijke macht wordt buitenspel gezet.
Voor zover TK-leden nog enige vorm van eigenwaarde zouden willen tonen, wordt hen met ingewikkelde materie bij voorbaat de mond gesnoerd, terwijl de pensioengelden toch echt van de werkenden en de reeds gepensioneerden zijn.

Het grote obstakel is dat partijtijgers die in het huidige systeem wensen te functioneren super-ego’s, machtswellustelingen, narcisten en/of psychopaten zijn. Daarom zullen betrekkelijk nieuwe partijen als BBB, FvD, BVNL, maar ook Pieter Omtzigt (als hij een partij zou gaan beginnen) erg geschikt kunnen zijn om AS te omarmen, maar ook partijen als De Piraten en Code Oranje. Voorlopig is er 1 partij die AS als 1e speerpunt heeft opgenomen nl De 1e Demokritische Volksbeweging (1dv.nl) Voor meer details betreffende AS verwijs ik naar alternatiefstaatsbestel.nl

Demonstreren -dat democratische recht is al aardig ingeperkt- lost helemaal niets op, hooguit wat deelsuccesjes. De boerenacties is zo’n voorbeeld. Dat het CDA selectief nu even aan de achterban (boeren) denkt, heeft niets met compassie te maken, maar wordt uitsluitend ingegeven door dramatische peilingen.

In wat voor democratie leven we als het parlement een wassen neus blijkt te zijn, rechters beperkt worden door art 120, politici en politie zich tegen de bevolking keren en enkele bewindslieden al aan de inzet van het leger denken? Waar vrijheden worden ingeperkt en foute, ongrondwettelijke maatregelen worden opgelegd? Zo’n democratie noemen we elders een dictatuur.

Reacties

 1. Bob Fleumer op 06-09-2022 om 18:49 uur:

  We leven in een Augiasstal die hoognodig moet worden uitgemest !!

 2. Remco op 06-09-2022 om 19:01 uur:

  Het is te laat mocht de meerderheid der bevolking in de nog resterende tijd dat de huidige wereld bestaat tot besef komen dat Alternatief Staatsbestel (AS) de bevolking in politieke besluitvorming inspraak laat hebben, want God's eeuwige Heerschappij vestigt Jezus Christus heel spoedig, sneller dan menigeen denkt, allereerst de komende 1000 jaar op aarde. Bekeert u van de politiek en daarmee duivelse wegen want politiek is des duivels, sterker, de wereld wordt geregeerd door de duivel, nog heel even. En gelooft het Evangelie van Jezus Christus zoals Hijzelf als tijdens Zijn eerste keer op aarde volgens Markus 1 vers 15 waarschuwde.

 3. Rients op 06-09-2022 om 19:38 uur:

  - Bob, Een Augiasstal is een correcte typering, maar niet zelfreinigend. Daarvoor is bv. een AS initiatief nodig.
  - Remco, dat we geregeerd worden door duivelse krachten, met mensen (psychopaten) als demonen is wel duidelijk. Ik hoop dat het nog niet te laat is voor AS, anders kan ik nu wel stoppen!

 4. Yvonne op 07-09-2022 om 01:02 uur:

  Klinkt goed,maar waarom wel de Fvd en geen PVV?

 5. Rients op 07-09-2022 om 14:33 uur:

  - Yvonne, In principe elke partij, alleen VVD, CDA, D66, PvdA en GL gaan het nooit doen (reageerden zelfs niet op mijn verzoek hier eens over te komen praten). PVV is ook van harte welkom om AS in te voeren, ik noemde deze partij niet omdat het een 1-mans beweging is, die ook behoorlijk eigenzinnig is. Maar als je connecties hebt met mensen in de top (is dus alleen Wilders) dan ga ik graag met hem in gesprek.

 6. Qvic op 08-09-2022 om 00:57 uur:

  Maar het is nog erger dan wat hier geschreven staat. De macht ligt in dit grondgebied maar bij 1 man en niemand heeft deze gekozen. Maar wat blijkt deze man is niet bevoegd c.q. heeft niet de autorisatie om wetten te ondertekenen en die de burgers moeten opvolgen. https://www.degratiegods.nl/

 7. Rients op 08-09-2022 om 10:57 uur:

  - Qvic, Na invoering van AS kan de positie van die man aan de orde komen en kan de bevolking ingrijpen.

 8. Harrie de Swart op 08-09-2022 om 21:45 uur:

  Weer een mooi en veelzeggend artikel, Rients! Bij de PVV zitten wel een aantal zeer goede mensen, ik denk aan Martin Bosma en Fleur Agema. Misschien is het zinvol deze eens te benaderen.

 9. Antony Bogers op 08-09-2022 om 22:38 uur:

  In 2015 heb ik een boek uitgebracht "Nieuwe rechten van de mens" en daarin heb ik een geheel nieuw rechtenstelsel gemaakt, gebaseerd op een jaren durend data-onderzoek van alle issues waarmee we tot heden mee geconfronteerd worden. De agenda die momenteel wordt uitgerold wordt al terug herleid tot 1947 toen de VN werd opgericht. Alle aangesloten landen blijken sindsdien niet meer soeverein te zijn, doch beschouwd te worden als productiemaatschappijen voor de wereldelite. Daartoe behoren ook alle koningshuizen + Vaticaan die de WOII hebben overleefd. Zij worden door de elite getolereerd en beschermd echter zij hebben alleen een propagandarol naar de eigen bevolkingen.

  Deze nieuwe rechten komen veelal overeen met AS waarbij soevereiniteit van een bevolking en een recht op identiteit voor elke persoon centraal staan. Deze 2 issues zie je ook nergens meer aanwezig. Ik heb ervaren dat de bevolking hierin ook weinig geïnteresseerd is en hoofdzakelijk met zijn eigen leven bezig is. Immers, er moet geproduceerd en geconsumeerd worden. Die desinteresse is ons ook aangeleerd via onderwijs en media. Deze laatste 2 worden ook gezien als de wetenschap, nieuwsbrengers en waarheidsprekers. Afwijkende meningen worden vaak weggewuifd. Anders denkende wetenschappers en vrijdenkers worden buiten gesloten. Het begrip "wappie" is daarvoor in het leven geroepen. Of je bent een complotdenker.

  De EU VN WHO NAVO WB zijn allemaal instituten die beheerd worden door een kleine eliteclub van voornamelijk Amerikaanse miljardairs. Via Vanguard en Blackrock bezitten ze 90% van het mondiale bedrijfsleven en alle centrale banken in de wereld. Wat in Rusland oligarchen genoemd worden, herkennen wij ze als globalisten met een wijd verbreid netwerk waar het WEF en de Bildenberggroep en G7-20 (etc) hoog in die top aanwezig zijn.
  Van hieruit worden alle westerse landen politiek aangestuurd via lobbyisten en NGO's welke het programma van de globalisten propageren. Het programma van politieke partijen wordt hier ondergeschikt gemaakt aan de grillen van de globalisten.

  Willen we een AS gaan nastreven hebben we grootse beslissingen te nemen en zware gevechten te betreuren. Van de huidige 1e + 2e K kunnen we niks verwachten. Even als het gehele ambtenaren apparaat en aanliggende instituten. De 1e stap zou kunnen zijn om ons als volk weer soeverein te verklaren en in een schaduwkabinet vervolgens uit alle overkoepelende organisaties te stappen. Daarna kan een volksstemming + tribunaal zijn werk gaan doen.
  Ook is het triest te zien dat mensen de echte waarheid niet kunnen en willen geloven. Hun hele leven of toekomstige leven is op het "oude normaal" gebaseerd. Nu blijkt dat een utopie te worden. Dus ik verwacht dat zodra er een "slimme groep" aan de horizon gaat staan, dat er veel mensen (schapen) zullen overstappen. Na het hele inflatieverhaal zien ze dat het niet anders meer kan.

 10. Rients op 09-09-2022 om 13:13 uur:

  -Beste Harrie, dankjewel. Die 2 (Bosma & Agema) heb ik ook al eens geprobeerd, kreeg geen enkele reactie (Ben blijkbaar te nietszeggend en/of ze krijgen mijn verzoek niet eens onder ogen door de grote hoeveelheid reacties die door medewerkers worden geschift.)
  Mocht je iemand kennen die rechtstreeks contact heeft met 1 of beide, ik maak daar graag gebruik van. Het gaat mij om AS, de politieke inkleuring is voor mij niet van belang. Hoewel het wenselijk zou zijn dat mensen AS zowel bij uiterst links tot ultra rechts tegen zouden kunnen komen.

  -Beste Antony, dank voor de beschreven werkelijkheid die ik op enkele details na tot in de kern onderschrijf. 1dv.nl is opgericht om een bres te schieten in de opgetrokken muren van de elite, maar mist doortastende bestuurders en genoeg actieve leden. En helaas onmisbaar: een zeer gefortuneerde geldschieter die ondanks de route naar miljoenen wel realist en kritiekvol is gebleven.
  Wellicht is jouw 'rechtenstelsel' interessant nadat AS in de Kamer is vertegenwoordigd. In het huidige bestel zit niemand die zaken wezenlijk wil veranderen c.q. verbeteren, want dat gaat ten koste van hun eigen positie

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?