AlternatiefStaatsbestel.nl

Rients Hofstra ontwikkelde het Alternatief Staatsbestel als oplossing voor onze schijndemocratie

02-05-2022 — "Nederland is een kiezersbedriegende partijdictatuur", stelt Rients Hofstra. "De burger stemt wel, maar heeft in werkelijkheid niks te zeggen. Dat moet en kán anders."

De auteur uit Almere zet in vijf politieke romans o.a. zijn Alternatief Staatsbestel (AS) uiteen. Een systeem waarin de 150 volksvertegenwoordigers met een uniek privéprogramma de kiezers dienen i.p.v. de politieke partij waarvoor zij uitkomen. Velen erkennen dat de beoogde 'pluchen revolutie' van de schrijver in theorie praktisch kan werken, maar vrezen dat doorvoeren ervan een utopie is. Hofstra wordt nl. door het establishment volledig genegeerd, omdat het AS aan haar stoelpoten kettingzaagt.

Ido Dijkstra interviewt Rients Hofstra voor De Andere Krant (geplaatst 30-04-2022)

Rients, je beweert dat we geen democratie zijn. We hebben toch stemrecht?
"We mogen eens in de vier jaar stemmen op partij-slaafse carrièrepolitici. Deze partijtijgers conformeren zich aan alle partijstandpunten. Totdat partijen regeringsdeelname nastreven. Dan moeten er compromissen worden gesloten. Dat betekent in de praktijk gedane verkiezingsbeloftes breken, oftewel kiezersbedrog! Beloftes inleveren ten behoeve van de macht zonder de kiezers daarover te raadplegen. Democratisch? Tevens sluiten partijen elkaar uit omwille van diezelfde macht. Is dat democratisch? De PVV wordt door alle partijen buitengesloten. De SP en de VVD sluiten elkaar uit. FvD wordt niet serieus genomen en vaak het woord in de Kamer ontnomen. Is dat in het belang van de miljoenen kiezers die hun stem aan deze partijen hebben gegeven? Steeds meer mensen voelen zich niet meer vertegenwoordigd, raken gedesillusioneerd. Gevolg: ze stemmen niet meer. Dit betreft inmiddels miljoenen. Is dat democratie? De grondwet ontstond ooit ondemocratisch. Partijpolitieke benoemingen zijn uiterst ondemocratisch, maar schering en inslag. We leven in een schijndemocratie, een particratie. Dankzij alle compromissen voert de regering regelmatig minderheidstandpunten uit als meerderheidsbesluiten, waarbij o.a. Brussel vaak (mee)beslist.”
Heb je daar voorbeelden van?
"Daar zijn er legio van, waaronder de corona-idiotie. Twee jaar lang heeft het kabinet het volk allerlei maatregelen dictatoriaal opgelegd, zonder inspraak, zonder verantwoording af te leggen. Of het referendum betreffende het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne (2016). Voor een referendum wordt een drempel van 300.000 handtekeningen opgeworpen. Driekwart was al bepaald vanuit Brussel. Het totale pakket was voor gewone burgers niet te doorgronden. Veel stemmers dachten: ‘De regering is voor: dan ben ik tegen!’ De regering heeft vervolgens enkele regeltjes veranderd en het zonder nieuw referendum alsnog geaccordeerd. Zonder referendum is het referendum afgeschaft. Democratisch?"
Hoe gaat jouw Alternatief Staatsbestel het anders doen?
"Na invoering van het AS-systeem stem je op een volksvertegenwoordiger met een eigen uniek privéprogramma. Dat kan grotendeels overeenkomen met een partijprogramma, aangevuld met eigen nuances, omdat niet alle kandidaten het met alle partijstandpunten eens kunnen zijn. Partijen zijn grondwettelijk niet nodig, democratisch gezien echter niet te verbieden. AS ontdoet partijen van macht door partijpolitieke benoemingen te beëindigen. Partijen krijgen binnen AS slechts een ondersteunende functie, in plaats van een allesbepalende. Zo komen kiezers via een aantal elkaar beconcurrerende stemwijzers uit bij een programma dat het dichtst bij de eigen wensen ligt. Elke kandidaat die de kiesdrempel haalt, krijgt een zetel in de Tweede Kamer (idem voor gemeenteraad en provinciale staten) met een duidelijk omschreven mandaat voor vier jaar, waar in principe niet van afgeweken wordt (hooguit binnen het voorliggende item, om toch iets binnen te halen. Absoluut niet als ruilobject met een totaal ander beleidsvoorstel). Dure en daardoor oneerlijke campagnes vol loze verkiezingsbeloftes worden overbodig. Niet personen, maar programma’s zijn de inzet van verkiezingen. Coalitiegekonkel voor vier dichtgetimmerde jaren in achterkamertjes is uit den boze. Per politiek item kan een volksvertegenwoordiger bij een meerderheid of een minderheid horen. Programmadiscipline neemt bij AS de plaats in van de huidige wurgende fractiediscipline. Carrièrepolitici maken plaats voor echte volksvertegenwoordigers. Als een nieuw thema wordt geagendeerd dat niet in de privéprogramma’s is beschreven -bijvoorbeeld de installatie van 5G- volgt er een bindend minireferendum per parlementariër naar de achterban. De voor- en nadelen worden Kamerbreed onderschreven en gaan naar alle achterbannen. Elke achterban kan dan via een DigiD-achtig systeem laten weten wat het wil. Zo ontstaat automatisch meer burgerbetrokkenheid.”
Waar komen de bewindslieden vandaan?
"Vakinhoudelijke kanjers kunnen zich aanmelden, of worden aangezocht. Uit een lijstje van minimaal vijf personen kiezen de 150 Tweede Kamerleden, vrij van fractiediscipline, steeds de beste. Je krijgt dan partijonafhankelijke toppers die de (top)ambtenaren op de betreffende departementen vakinhoudelijk de baas zijn. Als een minister niet doet wat de Kamermeerderheid wil, moet hij/zij het beleid aanpassen of opstappen. Het kabinet valt dan dus niet. Per departement komen meerdere staatssecretarissen. Op Onderwijs bijvoorbeeld eentje voor basis-, voortgezet-, universitair- en eentje voor alternatief onderwijs. Eens in de vier jaar op een vaste dag zijn er verkiezingen omdat kabinetten niet meer vallen. Bewindslieden blijven ver van onzinnige verkiezingsperikelen. Zij zorgen voor broodnodige continuïteit.
De senaat (Eerste Kamer) mag niet langer een plek voor afgedankte carrièrepolitici zijn. Senatoren moeten op basis van wetskunde en -kennis benoemd worden. De Senaat gaat wetten beoordelen op juistheid, haalbaarheid en of ze niet tegenstrijdig zijn met bestaande wetten, waardoor een Constitutioneel Hof ontstaat en art. 120 kan verdwijnen (het artikel dat rechters verbiedt nieuwe wetten aan de grondwet te toetsen). Tevens kunnen mazen vroegtijdig worden gerepareerd."
Het klinkt mooi, maar ook wel erg utopisch.
"Ik krijg deze reactie vaak: zo zou het moeten, maar je redt het niet. Dat klopt als het niet alom wordt opgepakt. Daarom nodig ik iedereen uit te anticiperen en AS overal bekend te maken. Alleen dan kan het slagen. Tot nu toe negeren de mainstream media en alle politieke partijen dit systeem, omdat AS de kettingzaag zet aan de stoelpoten van het politiek establishment. Utopia bestaat niet, maar AS is haalbaar. Churchill zei ooit: ‘Onze democratie is geen goed systeem, maar ik ken geen beter.’ Met AS is dat er wel. Zelfs de trias politica wordt dan eindelijk partijonafhankelijk in ere hersteld. Volksvertegenwoordigers (de wetgevende macht) zijn vrij van partijdictaten. Bewindslieden (uitvoerende macht) worden partijonafhankelijk benoemd. En rechters (controlerende macht) moeten partijvrij worden aangesteld. Dus los van elkaar en niet onderhevig aan de grillen van de regenteske partijelites. Waar lobbyisten nu regelmatig slechts één bewindspersoon manipulerend benaderen, moeten ze in ’t AS-systeem 76 Kamerleden bewerken die niet te bewerken zijn, omdat ze een commitment hebben met hun achterban. Ik nodig iedereen uit het huidige systeem eens langs de democratische meetlat te leggen en daarna het AS. Kortom, waarom zouden we tevreden zijn met een zeer mager drietje terwijl een stevige 7 mogelijk is?”
Waar staan we in 2029, als we twee verkiezingen achter de rug hebben?
"Als deze pluchen revolutie van de grond komt, hebben we in 2029 een beter functionerende democratie, deskundiger en volledig transparant. Als een nieuwe partij (bv. De 1e Demokritische Volksbeweging) of bestaande partijen als FvD, BBB, SP, en/of De Piraten met AS als speerpunt meerdere Kamerzetels scoren, zullen andere partijen onder druk van hun kiezers moeten volgen. AS geeft (ontevreden) kiezers weer perspectieven. Dan volgt België en daarna …!. Ik heb de idealistische hoop dat AS de politiek gaat opschonen. Want zoals het nu gaat, stevenen we af op een onaanvaardbare nieuwe wereldorde. Ik sluit niet uit dat wij dan een onderdeel van het vierde Duitse Rijk worden met Brussel als de nieuwe Groot-Duitse hoofdstad, of nog erger."
Meer info: alternatiefstaatsbestel.nl
rientshofstra.nl/pluchen-revolutie (Beide hier op de site)
De 1e Demokritische Volksbeweging 1dv.nl

Reacties

 1. Ed van \\\'t Geloof op 03-05-2022 om 00:04 uur:

  je kan bekendheid krijgen door op 1 pagina uit te leggen wat je bedoeling is dan kunnen alle mensen die 1 dv een warm hart toedragen 500 pamfletten laten printen en in brievenbussen laten stoppen. het is maar een idee

 2. Rients op 03-05-2022 om 09:47 uur:

  Hai Ed, dank voor je idee. Een pagina? Aan welk blad had je gedacht?
  Ik stuur graag een aantal flyers aan geïnteresseerden (waaronder jij) die 1dv bekendheid willen geven. Via het contactformulier kan een afleveradres bekend worden gemaakt.

 3. frans op 03-05-2022 om 09:56 uur:

  dan zou je eerst moeten stoppen met de EU dictaten en afstand nemen van de Euro om een "eigen" beleid te kunnen voeren.

 4. grote henk op 03-05-2022 om 10:58 uur:

  Beste Ed, ik heb je reactie gelezen waarbij je het idee opperde via een A4 duidelijk te maken wat de bedoeling is. Hierbij heb ik alvast een idee. Zie onderstaand schrijven. Zal hier en daar wel wat uitgewerkt moeten worden maar kwam zomaar in mij op.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Verandering kan alleen komen door mensen bewust te laten worden wat de bedoeling is dat we op aarde zijn gekomen. Bewustwording kan alleen gegeven worden als je de mensen weer hoop kan geven. Hoop kan je alleen krijgen door aan te geven dat je niet voor niets leeft en je daarom een vrije wil heb gekregen om te kiezen of je wel of niet met de juiste gedachte de eeuwigheid (God) in gaat. Het gaat dus om persoonlijke ontwikkeling die je alleen kan bereiken door zoveel mogelijk positieve ervaringen op te doen zodat je steeds nieuwe inzichten krijgt en daardoor een bepaalde levenswijsheid opdoet. Een ieder van ons zal op het eind van de rit een soort (simplistisch uitgelegd) blauwdruk meekrijgen wat de sleutel wordt voor de eeuwigheid alwaar je ziel zich verder kan ontwikkelen afhankelijk van op wat voor niveau je instapt.

  Een mens heeft dus een doel tenzij hij bewust kiest om geen doel te kiezen maar dan zou hij/zei gelijk aan een beest zijn. M.a.w. als een mens eenmaal de juiste visie gekozen heeft, waar eigen verantwoordelijkheid voor zich zelf en zijn (aankomend) gezin en omgeving centraal staat. Deze mensen zoeken de waarheid, tonen karakter en zijn nieuwsgierig en bewust. Ze handelen uit vertrouwen, zelfreflectie en liefde.

  Jezus zou een ieder zijn voorbeeld kunnen zijn zei het niet dat Keizer Constantijn toen hij het christendom introduceerde in het Romeinse rijk, althans in het Europese deel gedeeltelijk het 2e testament verkracht heeft en daarmee de ware boodschap van Jezus teniet deed. Jezus heeft namelijk de mens zelf als individu centraal gesteld en de toenmalige machthebbers die de macht niet graag wilden weggeven hebben juist dat uit de bijbel weggenomen wat een mens hoop zou moeten geven. De ware christenen die in het begin van het christendom de boodschap van jezus overdroegen waren behept met persoonlijke ontwikkeling zodat ze zich zelfstandig en onafhankelijk konden ontwikkelen. En juist die mensen werden door de Romeinen en later door de kerken vermoord met als hoogtepunt het uitmoorden van vele duizenden Katharen rond 1200 na Christus.

  Het ware pure en eerlijke geloof via jezus kan dan ook beter gevolgd worden door de gnostiek te bestuderen zoals het evangelie Van Thomas alwaar men zijn/haar nieuwsgierigheid kan bevredigen en er zelf achter kan komen dat jezus de mens centraal stelde en m.b.v. beeldspraakverhalen (meesten konden toen niet lezen of schrijven) mensen bewust maakte zodat eigen verantwoordelijkheid nemen weer centraal ging staan. Welnu wereldwijd zijn onze gemeenschappen zowel door de kerken als de politiek gebouwd op een vals fundament waardoor de meeste mensen blind hun hoop bij anderen neergelegd hebben en ze generatie op generatie zo middels verkeerde voorbeelden dit in hun genen zijn gaan zitten en dus zich zelf tot slaaf gemaakt hebben. Het is nu anno 2022 precies de juiste tijd om deze cirkel te doorbreken

  Het wordt dus de hoogste tijd dat mensen gaan inzien dat ze eigen verantwoordelijk gaan nemen, hun angsten overwinnen en zich niet meer verschuilen in een of andere kerkgemeenschap of (politieke) groepering waar men middels kuddegedrag zich nooit kan ontwikkelen. Kom uit je comfort zonen en leef.

  Zoek alles uit en weet waar je moet staan om spiritueel verder te komen en je daarmee als vanzelf de juiste keuzes maakt in het leven. Dit geef je dan automatisch door aan je kinderen zodat zei een betere wereld kunnen opbouwen.

 5. Harrie de Swart op 03-05-2022 om 14:49 uur:

  Helemaal eens met de analyse en de voorgestelde oplossing van Hofstra. Het is ook de hoogste tijd dat zaken gaan veranderen, want onze regering en alle westerse regeringen zijn gewoon bezig met het implementeren van de globaliseringsagenda van Klaus Schwab van het World Economic Forum (WEF) en van Bill Gates van de World Health Organization (WHO). Alle westerse politieke leiders (Rutte, Kaag, Hoekstra, Macron, Merkel, Biden, Trudeau, van der Leijen, Timmermans en vele anderen) komen allemaal uit de opleiding tot young global leader van Klaus Schwab en voeren bij gebrek aan eigen visie gewoon zijn programma uit, waarbij ze lak hebben aan de wensen van de bevolking. Dit leidt tot een tyrannie door ongekozen leiders, waarbij de burgers gereduceerd worden tot slaven, analoog aan de situatie in China, waar de overheid op elk moment je bankrekening kan blokkeren als je dingen zegt of doet die haar onwelgevallig zijn. Kortom, het is de hoogste tijd voor een Alternatief Staatsbestel voordat het te laat is en niet meer kan worden gerealizeerd.

 6. Rients op 03-05-2022 om 15:31 uur:

  Frans, precies, 1dv.nl heeft dat o.a. in haar programma staan.
  Harrie, dank voor de aanvulling, onze democratie is al vervlogen, onze laatste rechten staan op omvallen.
  Henk, je zal het ongetwijfeld goed bedoelen, maar ik kan hier niet zoveel mee. God heeft blijkbaar machtswellustelingen, narcisten en psychopaten geschapen die ons binnenkort de das omdoen als wij als bewuste mensen er niets tegen doen.

 7. grote henk op 03-05-2022 om 17:45 uur:

  Rientz, ik begrijp dat er velen zijn die zo denken als jij echter het bewust maken van mensen die al zo in en in verrot zijn kan alleen met behulp van ons 6e zintuig te gebruiken en i.p.v. die mensen steeds weer tegen de haren in te strijken moeten we ze op een slimme manier weer hoop geven zodat ze als vanzelf tot inzicht komen. Als ik tegen mijn dochter zou zeggen dat ze het vriendje waar ze mee thuis komt een lul is dan gaat ze er juist mee trouwen. Als ik die jongen de hemel in prijst dan gaat ze van hem af omdat er dan geen strijd is. Zo moet je ongeveer de strijd ook zien die we moeten voeren tegen die linkse idioten want anders wordt het van kwaad steeds erger. Alles wat je aandraagt leidt tot niets als we het niet bij de basis aanpakken.

 8. Rients op 03-05-2022 om 18:02 uur:

  Beste Henk, Als de meerderheid mensen als Rutte, De Jonge, Schwab en alle andere ondeugden de hemel inprijzen, komen we nooit van dit addergebroed (bijbelse term!) af. Zij zullen door een (hopelijke vreedzame ) revolutie ten val gebracht moeten worden. Daar helpt geen dochtertje lief bij. (waarom mijn naam met een z?)

 9. grote henk op 03-05-2022 om 22:25 uur:

  sorry voor de spelfout Rients. het feit dat satanische gasten zoals Rutte, de jonge, Macron, en Schwab überhaupt hun machtspositie kunnen misbruiken komt vooral voort omdat de genoemde mensen (slaven) niet uit hun comfort zone willen komen en zelfs die gasten aanmoedigen om vooral nog meer rottigheid over ze uit te strooien zodat ze nog langer in hun ellende kunnen zitten. Wedden dat bij de volgende verkiezingen er niets veranderd. Al die lafbekken willen graag geknecht worden door genoemde viezeriken (WEF trekpoppen zoals Rutte) die er dankbaar gebruik van maken. Nogmaals ze vertellen dat ze helemaal verrot zijn maakt onze situatie niet beter en hoe meer wij ze dus wijzen op de feiten hoe meer ze op die gasten gaan stemmen. Dus met alle respect ik blijf erbij dat we het democratisch gezien nooit gaan winnen. Het zijn er doodsimpel te veel. We moeten ze denk ik daarom hoop terug geven en hun oerinstinct weer te laten gebruiken want genoemde mensen hebben zich momenteel in een angstwereld laten douwen. We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt en dus blijf ik bij mijn standpunt

 10. grote henk op 04-05-2022 om 08:56 uur:

  zou het niet een combinatie kunnen zijn Rients? jouw idee verweven in mijn idee om vooral de massa te bereiken

 11. Rients op 04-05-2022 om 14:18 uur:

  't Is een goed idee om de massa te bereiken.
  Kom maar met een concreet en haalbaar opzetje

 12. grote henk op 05-05-2022 om 15:59 uur:

  Beste Rients, Allereerst moet dus de boodschap een boodschap van hoop worden zodat mensen nieuwsgierig gaan worden. Dan is een ander belangrijk gegeven dat we niet over links en rechts gaan praten want al die mensen in hokjes plaatsen helpt ons niet verder en sterker nog werkt zich tegen de doelstelling die we voor ogen hebben. We kunnen het eventueel wel over goed of fout hebben. Ik ben geen (tekst) schrijver maar als jij Rients dit idee wel aanstaat gaan we gewoon een tekstschrijver erbij halen en maken er een mooi verhaal van wat op een A4 past of zelfs wat mij betreft nog korter. Als jij er een weet hou ik me aanbevolen. Als de kosten enigszins redelijk zijn wil ik die wel betalen. De tekstschrijver zal een gelijkgestemde moeten zijn die ik eventueel persoonlijk uitleg wat de bedoeling is. Belangrijk is dus dat we nooit enige voorkeur laten gelden want dan is dat addergebroed gelijk op de tenen getrapt. In de tekst moet komen te staan (zie A) een aantal hokjes die men aan kan kruisen . Het een en ander zal dan met een antwoordnummer waarvan een briefkaartmodel afgescheurd kan worden opsturen. Vul zelf ook het een en ander aan Rients.

  Als het concept klaar is kunnen we in de markt geld gaan ophalen.

  A;
  Wilt u een betere wereld voor uw (klein)kinderen en oude politiek aan de kant zetten
  Wilt u dat u w stem weer nuttig kan zijn
  Wilt u referendums inlassen
  Wilt u de het alternatief staatsbestel gekoppeld zien aan een lange termijn visie die de mens via jezus centraal stelt
  Wilt u de bestaande kerkgemeenschappen en de politiek voorgoed aan de kant zetten en Jezus via de gnostiek als leidraad zien zodat voor elkaar zorgen weer heel normaal wordt.

 13. Rients op 05-05-2022 om 16:57 uur:

  Beste Henk,
  AS is links noch rechts, heeft zelfs geen politieke standpunten.
  Daarnaast godsdienst, geloof en/of kerk er wel bij halen is geen optie. Kerk en staat gaan niet samen in een seculair land
  Ik heb inmiddels 7 boeken geschreven en een kleine 400 columns. Ook zijn er artikelen van mij in De Andere Krant, OPN en The Pioneer verschenen, dus daar hoef je geen geld aan uit te geven.
  De eerste 3 vragen zijn als open deuren prima, voor een echte democratie zijn er nog wel enkele te bedenken.

 14. Jack op 05-05-2022 om 19:45 uur:

  Jammer dat de meeste reacties hier aangeven dat politiek het probleem is wat opgelost moet worden. Ik zie het geheel meer als een stroming die al tientallen jaren geleden is ingezet waarbij de gedachten van mensen zijn veranderd en men helemaal niet de gevaren ziet die een klein deel van de bevolking wel ziet. Daarnaast is de mens natuurlijk in meerdere valkuilen getrapt. Zo hebben we een schuld op ons genomen waar we zonder reset nooit weer vanaf komen, we hebben ons bij de natuur weg laten halen voor wat betreft ons voedsel en ons dagelijks gedrag en tot slot is elke burger inmiddels gehandicapt zonder de mobiele telefoon. Deze drie ingrediënten heeft men nodig voor de overgang naar de 4e industriële revolutie die je alleen individueel en dus voor jezelf nog kunt afwentelen mits je sterk in je schoenen staat. Wil je politiek iets veranderen dan zul je onderop bij de burger moeten beginnen, deze zal bereid moeten zijn de handen ineen te slaan en de stroming een andere kant op te laten gaan. Alleen bij acceptatie van alle onderdelen van de maatschappij gaat het lukken en anders is het kansloos. Johan Derksen heeft onlangs ondervonden hoe sterk het systeem is als het zich tegen je keert, zelfs als er tegelijkertijd misdragingen van diverse leden van een politieke partij zijn welke misschien wel ernstiger zijn. De globalisten op deze wereld bepalen, politiek is er slechts om uit te voeren en de media moet zorgen of er wel of geen draagvlak moet komen.

 15. Rients op 05-05-2022 om 19:57 uur:

  Beste Jack, ik onderschrijf jouw conclusies, zelfs de inbreng van Derksen in dit verband.
  Kort door de bocht voorziet AS voor een groot deel in oplossingen van jouw grieven, behalve die telefoontjes. Lees het hele programma, incl De Pluchen Revolutie eens (hier op de site)

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?