AlternatiefStaatsbestel.nl

Is de overheid er voor het volk of is ‘t toch andersom?

05-05-2022 — Wat staat Nederland te wachten als er niet wordt ingegrepen? De perspectieven zijn nu niet rooskleurig.

Zeer ondemocratisch is het referendum de nek omgedraaid. Ons is een ongrondwettelijke noodwet opgedrongen die almaar wordt verlengd. Om over het inleveren van ¾ van onze grondwet aan de EU maar te zwijgen. 5G wordt zonder volksraadpleging uitgerold. Hier blijft het helaas niet bij. De invloed van de NAVO, WHO en m.n. WEF gaat desastreus worden. Tijd om de regie eindelijk in eigen hand (terug) te nemen.

De overheid is er om het volk te dienen, om voor de inwoners voorwaarden te scheppen waar zoveel mogelijk mensen zich wel bij vinden en minderheden niet onaanvaardbaar de dupe worden van onzinnige of onrechtvaardige regels. Met ruim 17 miljoen mensen zijn regels wel nodig. Zonder regels wordt het chaos. Neem de rechtsrijden-regel. Zonder zou niemand ongeschonden op de plek van bestemming komen. Regels moeten dus reëel zijn, in het belang van iedereen en niet ten faveure van een bepaalde elite. Regels brengen kosten met zich mee. Je kan die bijdragen of belastingen noemen. Ook hier is het vereist dat ze proportioneel zijn en transparant worden besteed.

Te allen tijde zou de overheid het belang van het volk moeten dienen. Als de wetgevende macht (Tweede Kamer) na invoering van het Alternatief Staatsbestel (AS) genoeg volksvertegenwoordigers telt die uit overtuiging veel welzijnsbevorderende items in hun privé programma hebben staan, waarop ze gekozen zijn, zal de uitvoerende macht (bewindslieden) geheel anders functioneren dan tot nu toe. Kijk voor de inhoud van AS, incl. De Pluchen Revolutie elders op deze website.
Neem eens zaken waar alle mensen verplicht of met noodzaak aan deel nemen. Te denken valt aan o.a. zorg, onderwijs, verzekeren en bankdiensten. Marktwerking binnen deze vier zou uitgebannen dienen te zijn. Over banken verschillen de meningen, zeker als de Diem (van de Central Bank Digital Currency, zie DAK 30-04-2022 door Ido Dijkstra) gaat worden ingevoerd. Dan weet de overheid alles over al onze bestedingen en kan naar believen ingrijpen. Als we dat systeem zouden kunnen afwenden, zou de volgende stap moeten zijn banken te splitsen in systeem- en zakenbanken. Systeembanken, of nutsbanken zijn er voor de normale financiële transacties, zoals salarisboekingen, privébetalingen en eventueel sparen. Zakenbanken gaan dan hun gang maar en kunnen omvallen na wanbeheer, zonder dat de staat gaat ingrijpen. Systeembanken nemen op de beurs geen risico’s, zijn niet uit op (exorbitante) winsten maar dienen de klanten.

Verzekeringsbedrijven verzekeren mensen tegen rampspoed en onvoorziene nadelen. Ook hier zou dienstbaarheid voor winstbejag moeten gaan. De premies zouden na aftrek van alle kosten, dekkend moeten zijn. Klanten dienen, zonder kleine lettertjes. Eventuele winsten gebruiken om de premie te verlagen is klantvriendelijk.

Marktwerking in de zorg en het onderwijs zou helemaal taboe moeten zijn. Wat de zorg betreft zou hier het principe van inkomensafhankelijke premies moeten gelden, een solidariteitsprincipe. Indien vanuit het vernieuwde ziekenfonds, gesteund door het zorgministerie, preventieve zorg prioriteit krijgt, alternatieve zorg wordt geïntegreerd met de reguliere en artsen in loondienst komen, wordt de zorg beter en goedkoper. Mogelijk kan elke huisarts worden betaald naar het aantal gezonde patiënten in zijn/haar praktijk.
Het onderwijs zou nimmer ‘vermarkt’ mogen worden. Wel zou ingezet moeten worden op onderwijs zonder zittenblijven (dat kan echt) door zeer kindgericht met name cognitieve vakken aan te bieden. Tevens zou er gecontroleerd (meer) ruimte moeten komen voor alternatieve vormen van leskrijgen.

Veel mensen zijn zich er van bewust dat een maatschappij gericht op winstbejag en machtswellust een halt toe moet worden geroepen. Diverse parallelle samenlevingen zijn daardoor ontstaan. Helaas nog veel te weinig gestructureerd en los van elkaar bezig een mooi eigen rond wiel uit te vinden, ook al zegt Bob de Wit dat juist dat voorkomen moet worden. Toch zijn er groepen die bezig zijn met een eigen munt, zoals ooit in de Middeleeuwen, wat weer diverse barrières opwerpt. Zelfs Bob de Wit erkende dat zijn Society 4.0 een mensvriendelijke overheid behoeft, gezien ook zijn opdracht in mijn boek van hem: “Voor Rients, Hoopvol onderweg in de Pluchen Revolutie naar Society 4.0!” (De pluchen revolutie is een mogelijke uitwerking van het AS-systeem)

Maar alles is beter dan de Diem, waarover Ido schreef. Naar mijn bescheiden mening vrees ik dat deze digitale munt kansrijker is dan allerhande parallelle samenlevingen, vanwege ‘onze’ particratie waarbinnen partijelites, gestuurd door kwalijke internationale organisaties, de dienst uitmaken.

Alle initiatieven van bevolkingsgroepen om het heft in eigen hand te nemen zullen bij succes geïnfiltreerd dan wel gesaboteerd worden door de overheid die niet op hervormingen en ondermijning van haar macht zit te wachten. Na invoering van het AS zal het parlement de bewindslieden opdrachten geven conform de wensen van een steeds wisselende bevolkingsmeerderheid.
Geloof maar dat de toeslagenaffaire anders was aangepakt, dat gezonde voeding reeds btw-vrij zou zijn, dat we geen woningnood meer hadden, het migratieprobleem zeer humaan zou zijn opgelost en 5G geen hamerstuk was geweest. Maar ook een Nexit, met de terugkeer van de gulden en het ter discussie stellen van de monarchie zou aan de bevolking kunnen worden voorgelegd.
Dan zou de democratie staan als alle huizen in Groningen na een grondige renovatie.

Reacties

 1. P.J.H. Voort ter op 05-05-2022 om 16:58 uur:

  Het is triest te constateren dat Nederland een zeer treurig land is geworden onder M. Rutte en de coalitiepartijen.

 2. Rients op 05-05-2022 om 17:07 uur:

  Die constatering is correct, je erbij neerleggen is geen optie (naar mijn bescheiden mening) 1dv.nl is voorlopig de enige partij die AS wil uitvoeren. Die partij kan dus alle mogelijke steun gebruiken.

 3. Jack op 05-05-2022 om 18:51 uur:

  Dat was onder elke willekeurige andere politicus niet anders geweest. De politiek alleen verantwoordelijk houden voor dit drama geeft hen teveel credits. De maatschappij, bedrijfsleven, de ministeries, het onderwijs, rechtssysteem en inmiddels een deel van het volk zelf zitten op de verkeerde weg. Verandering zal vanuit het volk moeten komen, dan volgt de politiek vanzelf weer.

 4. Rients op 05-05-2022 om 18:57 uur:

  Jack, dat (het moet uit het volk komen!) is precies wat in AS staat. Ik nodig je uit dit eens te lezen en dan vooral De Pluchen Revolutie als mogelijke invulling. Je vindt hier op de site AS-programma als ook De Pluchen Revolutie!

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?