AlternatiefStaatsbestel.nl

Hoe krijgen we de politiek deugend? Deel 2

16-03-2022 — Churchill zei ooit eens: “Democratie is geen goede staatsvorm, maar ik ken geen betere.” Hij kan postuum tevreden zijn, want er gloort hoop en perspectief aan de Haagse einder.

Dit is een vervolg op de column van 15 maart 2022

A: Zo krijgen we politieke partijen betrouwbaar
-1- Partij formuleert standpunten als basis voor kandidaten
-2- Kandidaten mogen iets afwijken met ‘privé’ standpunten
-3- Partijen worden dienend en ondersteunend i.p.v dwingend en leidend
-4- Niet de partij, niet een persoon, maar een privéprogramma is heilig
-5- Partijen doen fractiediscipline definitief in de ban

B: Politici gaan deugen.
-1- Geen carrière politici meer, maar echte volksvertegenwoordigers
-2- Volksvertegenwoordigers blijven trouw aan hun privéprogramma
-3- Meedoen aan coalitiebesprekingen is taboe
-4- Volksvertegenwoordigers benoemen gezamenlijk alle bewindslieden
-5- Ze houden korte lijntjes met eigen achterban middels o.a. minireferenda

C: Kabinetten zijn er voor de bevolking.
-1- Bewindspersonen zijn partijonafhankelijke toppers op hun beleidsterrein
-2- Bewindslieden doen wat de meerderheid van het volk wil
-3- Kan een bewindspersoon niet leven met de wens van het volk: aftreden
-4- Kabinetsleden houden zich niet met politieke spelletjes bezig
-5- Een aftredende of weggestemde bewindspersoon werkt opvolger in

D: Geen vallende kabinetten meer.
-1- Kabinetsleden hebben geen binding met partijen
-2- Bewindslieden zijn de (top)ambtenaren vakinhoudelijk de baas
-3- Kabinet valt niet als 1 of enkele bewindslieden moeten opstappen
-4- Nooit meer een demissionaire status met meer macht dan daarvoor
-5- Bewindslieden gaan geen campagne voeren, blijven onafhankelijk ‘regeren’

E: Senaat gaat functioneren zoals ooit bedoeld.
-1- Senatoren zijn wetsdeskundigen, elk met een eigen discipline
-2- Ze worden niet partijpolitiek benoemd, maar op basis van kennis & kunde
-3- Senatoren gaan het Tweede Kamerwerk niet dunnetjes overdoen
-4- Senatoren gaan wetten beoordelen op juistheid, haalbaarheid, of ze niet in strijd zijn met bestaande wetten en of ze niet ten koste gaan van minderheden
-5- Hierdoor ontstaat een Constitutioneel Hof en kan art. 120 vervallen

F: Provinciale- en gemeenteraadsverkiezingen.
-1- Landelijke partijen worden geweerd, lokale zaken zijn niet landelijk
-2- Verkiezing prov.- en raadsleden als bij Kamerleden
-3- Ook hier korte lijntjes met achterban middels o.a. minireferenda
-4- B&W, maar ook prov. bewindslieden worden partijonafhankelijk aangezocht
-5- Ook hier geen kiezersbedriegende coalities en wurgende fractiedisciplines

G: Het staatshoofd.
-1- Is vanaf de geboorte voorbereid, maar dat mag niet de leidraad zijn
-2- Een staatshoofd mag niet beperkt zijn door afkomst of verstandelijke vermogens
-3- Hij/zij is er voor het volk, dus dient dan ook direct door het volk gekozen te worden
-4- Een monarch kost heel veel geld en vervult slechts ceremoniële taken
-5- Een gekozen staatshoofd kan worden ontslagen

H: Het recht.
-1- Rechters worden partijonafhankelijk voor bepaalde tijd benoemd
-2- Topambtenaren kunnen met een voordracht komen, maar het parlement benoemt
-3- Rechters moeten verdachten ongeacht achtergrond, afkomst en/of sekse rechtvaardig beoordelen
-4- Advocaten zouden de waarheid moeten dienen, niet de dubieuze belangen van criminelen
-5- Straffen moeten zin hebben, absoluut niet domweg een ‘vergelding’ zonder perspectief

I: De media.
-1- De media dienen onafhankelijk te zijn en niet in het bezit van enkelingen
-2- De media dienen te allen tijde items van alle kanten te belichten
-3- De media zouden maatschappelijk gericht moeten zijn op onderzoeksjournalistiek
-4- Niet oplages en winsten, maar de waarheid zou prioriteit nr. 1 moeten zijn
-5- De media kunnen politiek gezien een extra controlerende functie vervullen

Alles wordt bij invoering transparant, niemand wordt meer buitengesloten, kiezers kunnen niet meer verrast worden met maatregelen die buiten hen om worden bekokstoofd.
Lobbyisten worden hierdoor buitenspel gezet.
Niet de (partij)elites zijn van doorslaggevend belang, maar alle inwoners samen.
De media kan dan niet meer aan de leiband van de elitaire macht lopen, omdat partijen niet meer allesbepalend zullen zijn. Automatisch gaan journalisten dan zelf op zoek naar relevant nieuws: onderzoeksjournalistiek krijgt een nieuwe, maar logische betekenis.

Alle punten zijn uitvloeisels van het Alternatief Staatsbestel. Elke bestaande partij van uiterst links tot extreem rechts kan de AS principes zonder inlevering van de eigen politieke standpunten overnemen en als extra speerpunt opvoeren.

Het politieke spel kan eerlijk, deskundig en volledig transparant worden geregeld, waardoor de onvrede onder de kiezers kan worden weggenomen. Politiek moet ten dienste staan van alle Nederlanders. Niet uitsluitend voor de elite die wel weet wat goed is voor het plebs. Niet hun belangen maar het algehele belang moet centraal staan, met als doel een beter gevoel van welzijn voor iedereen.

Reacties

 1. J. C. Th. Köhler op 17-03-2022 om 17:13 uur:

  Twee opmerkingen.
  I
  Tweede Kamerverkiezingen in twee ronden. De eerste ronde is gelijk aan de verkiezingen nu. De tweede ronde gaat uitsluitend tussen de twee partijen die in de eerste ronde de meeste stemmen hebben gehaald.
  Wie in de tweede ronde de meeste stemmen behaalt krijgt zetels overeenkomstig het percentage behaalde stemmen in die tweede ronde en gaat regeren. Geen coalitie meer, geen compromissen, geen achterkamertjes. De oppositie verdeelt de overgebleven zetels naar rato van het behaalde aantal stemmen in de eerste ronde.

  II
  De stemmingen in de Tweede Kamer zijn allemaal hoofdelijk en anoniem. Geen fractiediscipline meer. Stemming kan per computer in seconden geregeld worden. Zo kunnen ook leden van de regeringsfractie probleemloos een stem uitbrengen die niet overeenkomt met het standpunt van hun fractie.

 2. Rients op 17-03-2022 om 17:44 uur:

  Uw 1e suggestie is verre van democratisch, minderheden worden dan helemaal niet meer vertegenwoordigd. Sterker nog, slechts 1 partij wordt 'alleenheerser' met alle psychopatische gevolgen van dien.
  Wat precies staat u tegen in het AS-systeem?

 3. R. Meijer op 17-03-2022 om 21:43 uur:

  Geachte mevrouw, mijnheer,

  Hopelijke begrijpen jullie waarom ik al tijden niet heb gestemd. Omdat aan al jullie goede punten hierboven aan geen enkel punt wordt voldaan en ik geen enkel vertrouwen heb in de politiek omdat het allemaal trekpoppen van de WEF zijn op twee partijen na die worden buitengesloten.

  Met vriendelijke groet,

  Dhr. R. Meijer.

 4. J. C. Th. Köhler op 18-03-2022 om 12:04 uur:

  Rients op 17-03-2022 om 17:44 uur:

  Dat minderheden helemaal niet worden vertegenwoordigd is apert onwaar. Zij worden vertegenwoordigd door de oppositiepartijen. En aangezien de stemmingen in de Tweede Kamer (volgens mijn plan) hoofdelijk en anoniem zijn, bestaat de mogelijkheid volop dat de mening van de minderheid bij zo'n stemming de meerderheid haalt. Er is immers geen fractiediscipline meer. Dus alle 150 Kamerleden kunnen stemmen naar hun eigen eer en geweten.
  Dat één partij de meerderheid krijgt, zal door de kiezer geaccepteerd worden, omdat die partij ook de meerderheid van de stemmen kreeg. De door u genoemde "psychopathische gevolgen van dien" impliceert dat de grootste partij bestaat uit psychopaten. Dat laat ik geheel voor uw verantwoordelijkheid.
  Overigens heb ik niets tegen het AS-systeem, integendeel, ik heb slechts geprobeerd een andere invalshoek naar voren te brengen en een voorstel te doen dingen democratischer te laten verlopen.
  Maar als u mij benadert zoals u nu heeft gedaan, zal ik AS voortaan links laten liggen. Dan wens ik u veel plezier met uw utopie.

 5. Rients op 18-03-2022 om 13:31 uur:

  Geachte heer Köhler. U gaat al uit dat er geen fractiediscipline meer heerst en dat de Kamerleden unaniem mogen stemmen. Niets is minder waar, omdat de nu heersende partijen dit nooit zullen toestaan.
  Het systeem blijft bij uw voorstellen zoals het nu is, zelfs zonder referenda. Het in en in rotte systeem moet op de schop en dat kan alleen door nieuwkomers die het AS-systeem aanhangen. Dan pas krijg je democratie, deskundigheid en volledige transparantie.

 6. Rients op 18-03-2022 om 13:36 uur:

  Geachte heer Meijer, Uiteraard begrijp ik uw weerzin tegen stemmen op hypocriete en onbetrouwbare partijen c.q. carrièrepolitici.
  Juist daarom is AS bedacht en 1dv.nl opgericht, tot nu toe de enige hoop in donkere ondemocratische tijden.

 7. J. C. Th. Köhler op 18-03-2022 om 18:00 uur:

  Rients op 18-03-2022 om 13:31 uur

  "U gaat al uit dat er geen fractiediscipline meer heerst en dat de Kamerleden unaniem mogen stemmen."

  Ik heb voorgesteld om de stemming in de Tweede Kamer hoofdelijk en ANONIEM te laten gebeuren. Over UNANIEM heb ik het niet gehad.
  Als er anoniem gestemd kan worden, hoeven noch de leden van de regeringspartij, noch de leden van de oppositie zich aan de fractiediscipline te houden.
  Want als leden van de regeringspartij met de oppositie mee stemmen, komt niemand daar achter en omgekeerd.

  " Het in en in rotte systeem moet op de schop en dat kan alleen door nieuwkomers die het AS-systeem aanhangen. Dan pas krijg je democratie, deskundigheid en volledige transparantie."

  U bent meer geïnteresseerd in uw eigen gelijk dan te proberen te begrijpen wat ik voorstel. Natuurlijk zullen mijn voorstellen op weerstand stuiten in de Tweede Kamer. Maar ook daar zal men inzien dat de huidige gang van zaken in hoge mate ondemocratisch is. U heeft het over de psychopathische gevolgen van dien, als één partij de meerderheid krijgt. Nu heeft de coalitie de meerderheid en, met de huidige fractiediscipline, neemt de coalitie de meest psychopathische beslissingen. Zie de afgelopen twee jaar met betrekking tot de Covid besluiten. Onrechtmatig, ongrondwettelijk, onwettig, en noem verder maar op. Hugo de Jonge, Mark Rutte, c.s. hebben zich gedragen als criminelen en zouden vervolgd moeten worden. In mijn voorstellen zouden dergelijke situaties zich niet meer voor kunnen doen.

 8. Rients op 18-03-2022 om 18:19 uur:

  Unaniem was een tikfout, moest idd anoniem zijn. Maar u maakt een denkfout: De partijelites zullen NOOIT iets van hun macht inleveren. Het referendum hebben ze zelfs afgeschoten (De comm. Remkes kwam met een voorstel voor een bindend ref. maar dat ligt onderaan in de onderste la.) U verwijt mij niet open te staan voor andere oplossingen, maar dat is onjuist. Helaas heb ik net als Churchill nog geen beter systeem gezien, dus ook uw suggesties niet. Heeft u al draagvlak voor uw oplossing?
  Dat we het verder met elkaar eens zijn blijkt uit uw laatste zinnen.

 9. Ed van 't Geloof op 15-04-2022 om 01:14 uur:

  oh we kunnen zoveel schrijven wat we willen als die nieuwe politici de volgende raad niet opvolgen is het trekken aan een dood paard willen, we zitten nog steeds n de eu en de nato, daar moeten we eerst uit en niks te maken willen hebben met het wef who en vn en andere globalistische organisaties terug naar de gulden met alleen creatie van geld door de overheid zonder rente
  dus terug naar onze nederlandse soevereiniteit

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?