AlternatiefStaatsbestel.nl

Alarm: 66 (kort door de bocht) 66

17-11-2022 — Even kort een voorspelling.

Dit kabinet gaat niet vallen, niet over een bonnetje, niet over Veertje, niet over alle dossiers waar een vuilnisbelt van is gemaakt, omdat het lugubere viertal van de kiezersbedriegende coalitie op nog minder dan 1/3 steun kan rekenen. En dat deel wordt gestaag kleiner

Dus zit Rutte IV de hele rit uit. Daarvoor staat Kaag met haar nieuw leiderschap (D66ictatuur?) wel garant. Dan zorgen de verkiezingen ervoor dat er geen meerderheidskabinet te vormen is, ondanks de kwijlende BBB, GL & PvdA.

Dus blijft het kabinet demissionair zeker nog 2 jaar de absolute macht naar zich toetrekken. Immers het kabinet heeft de 4 jaar volgemaakt en is daardoor grondwettelijk naar huis gestuurd. Dan volgen noodwetten zoals een kiesdrempel van 5% en een noodwettelijke regeling partijen te kunnen verbieden. De absolute WEF666-dictatuur dreigt dichtbij aan de horizon.

De oplossing kent u, maar is helaas landelijk niet bekend: AS

Enkele voordelen AS:

Dit alles is terug te vinden op de site https://alternatiefstaatsbestel.nl
met een mogelijke uitwerking onder De Pluchen Revolutie.

Reacties

 1. Remco op 17-11-2022 om 15:11 uur:

  Er is er maar Een die aan alle menselijke regeringen tot dusver in het 6000-jarige bestaan van de mensheid heel binnenkort een einde maakt, zoals Hij al aan profeet Daniel in hoofdstuk 2 vers 44 (ons) belooft. Die tijd van genade vanaf Pinksteren tot de Wederkomst van Jezus Christus is bijna voorbij.

 2. Rients op 17-11-2022 om 15:29 uur:

  Wat zegt het over de schepper als hij gelijk is aan zijn creaties?
  De mens is toch naar zijn evenbeeld op deze aarde gezet?

 3. Svalbard op 17-11-2022 om 15:34 uur:

  Inderdaad is de wederkomst nabij. Er staat echter nog wel wat te gebeuren voor die tijd. In Ezéchiël 38 en 39 staat de oorlog van Gog en Magog beschreven. Een machtige coalitie van meerdere landan valt Israël aan vanuit het Noorden. In deze coalitie zitten o.a. Rusland, Iran en Turkije. De overmacht zal dermate groot zijn dat Israël hier militair niet tegen opgewassen zal zijn.
  Hierop volgt ingrijpen van God, want de binnenvallende vijanden zullen op de bergen van Israël vernirtigd worden. Kijken we vanuit Israël naar het Noorden, dan zien we dat Rusland, Iran en Turkije al aanwezig zijn in Syrië. We leven in de Eindtijd, en het grootste teken van de eindtijd is het herstel van Israël als onafhankelijke natie. En dat is gebeurd op 14 mei 1948.

 4. Wim op 17-11-2022 om 15:35 uur:

  Geen theologische discussie beginnen Rients als je daar te weinig van weet. De Bijbel laat al in het derde hoofdstuk zien hoe de mens, die inderdaad een goede schepping is - naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis - dat beeld verspeeld heeft.

 5. Rients op 17-11-2022 om 15:53 uur:

  Hoe zit het dan hier? Mogen Rutte en Kaag ons blijven knechten?
  Ik zou er geen bezwaar tegen hebben dat hier heel selectief een groot aantal zoutpilaren zouden ontstaan door ingrijpen van bovenaf.

 6. Rients op 17-11-2022 om 15:59 uur:

  Beste Wim, ik heb de hele bijbel ooit gelezen, ben Doopsgezind opgevoed, ben uiteraard geen schriftgeleerde, maar weet dat de afgevaardigden van boven zelf de grootste huichelaars zijn. Als ze oprecht waren geweest was ik wellicht een zeer slaafse godsdienstige volger geweest. Helaas wist ik zo rond mijn 12e al genoeg.
  Verder zal ik me hier afzijdig houden van reli-zaken.

 7. ben kok op 17-11-2022 om 18:40 uur:

  Hi Rients e.a.,
  Van mijn 20 ste tot nu 73 volg ik de Bijbelse principes zoals door Yeshua (Jezus) verwoord en voorgeleefd en vervult in Zijn verkondiging van het Koninkrijk van God (JHWH).
  En dat leidde altijd tot zegen en meer inzicht, dus voor mij is het bestaan van JHWH/Yeshua bewezen, Zijn woorden kloppen en daarom vertrouw ik Hem voor de toekomst.
  Op onze website staat veel over de actualiteit van de laatste 20 jaar, ontmaskerend en verwijzend naar dat komende Koninkrijk en onder elk artikel kan men reageren.
  Welkom dus, shalom
  Ben Kok (joods-chr. pastor)
  tora-yeshua.nl

 8. Rients op 17-11-2022 om 18:57 uur:

  Hallo Ben: Voorlopig stop ik even met reageren op reli-reacties. Ik weet wel wat, maar lang niet alles en de vraag zou kunnen zijn of ik dat wel zou willen.
  Mijn stukje ging in wezen ergens anders over, nl democratie, het vernietigen daarvan door mn. 666 en de oplossing, die niet van boven komt, maar bottom up moet plaatsvinden.
  Maar ik ga jullie website binnenkort eens bezoeken. Dank.

 9. Jan Mes op 18-11-2022 om 12:14 uur:

  Hi Rients, wat een kristelikke reacties roep je op! Niet op reageren, zoals het woord al zegt, geloof is uitsluitend op oogkleppenverstand gebaseerd.

 10. Yas op 18-11-2022 om 13:12 uur:

  Rients, de voorspelling in je blog is zeer reëel. Degenen die de macht en touwtjes in handen hebben in dit corrupte systeem kunnen immers zelf hun eigen regels bepalen. Daarom is het in mijn mening moeilijk, zo niet onmogelijk, om een fout systeem te verslaan binnen de regels van ditzelfde foute systeem. Ik denk dat alleen een revolutie, algehele opstand, massale burgerlijke ongehoorzaamheid (niet meedoen, geen regels opvolgen) kans van slagen heeft. Een machthebber heeft geen macht over een volk dat simpelweg weigert mee te doen. Helaas hebben de meeste mensen zich bang laten maken (80% gevaccineerd?), geloven ze blindelings de propaganda in de reguliere media en zullen hun ogen waarschijnlijk pas opengaan als ze persoonlijk geraakt worden (door armoede, ontbering). En dat is rijkelijk laat... Vergeet ook niet dat bijna iedereen verslaafd is geraakt en gemaakt aan zijn smartphone en dat het onderwijs erop gericht is slaafse, gehoorzame niet-kritische burgers te kweken. Daarom heb ik geen smartphone, kijk geen nieuws op tv, en lees alleen alternatieve media zoals De Andere Krant.

 11. Rients op 18-11-2022 om 16:49 uur:

  Jan: Ik weet het, maar ik vond het uit oogpunt van ook hier respect er 2 antwoorden aan te wijden, meer ook niet!
  Yas: Ik vrees dat je gelijk hebt, hoop dat het zover niet hoeft te komen. Want wie neemt de leiding bij een opstand en hoeveel gaan er in mee? 'We' hebben het collectief nog veel te goed, dus zitten 'we' vastgeplakt aan de luie stoel.

 12. Yas op 18-11-2022 om 21:43 uur:

  Rients, er moeten toch meer integere mensen te vinden zijn die Nederland willen leiden, als deze regering ten val wordt gebracht. Ik hoop en wens dat deze mensen zullen opstaan als het zover is. Als het land vervalt in chaos is het namelijk een makkelijke prooi voor de wereldregering van de globalisten, die zich als "redders" zullen opwerpen. Ik denk al heel lang dat dit laatste tot hun plannen behoort: opzettelijk armoede, honger, energieschaarste, chaos e.d. veroorzaken... En dan verschijnt daar "onze redding": de CBDC, de digitale ID, iedereen een basisinkomen met voorgeprogrammeerd geld, de sociale kredietmaatschappij. Stapje voor stapje worden we daarnaartoe geleid, tot we geen keus meer hebben. Gelukkig zijn er ook veel andere initiatieven!

 13. Rients op 18-11-2022 om 23:00 uur:

  Yas, wat jij schetst is een doemscenario dat ik ook vrees.
  Mijn grote frustratie is dat ik niet weet wie, met genoeg statuur, de leiding kan en wil nemen om zonder bloedvergieten het systeem omver te krijgen. Jammer dat binnen de huidige politiek ook al niemand opstaat en duidelijk maakt dat we niet in een democratie leven. Echt niemand!

 14. Piet Nusteleijn op 19-11-2022 om 10:23 uur:

  Rients, je zegt “ echt niemand”. Toch wel: Gideon van Meijeren.

 15. Yas op 19-11-2022 om 15:02 uur:

  Ik verdenk iedereen in de Tweede Kamer van een persoonlijke agenda, ook de FVD en Gideon van Meijeren. Die zitten daar niet voor de burgers, maar in de eerste plaats voor zichzelf. Provoceren vind ik geen goede strategie, want je jaagt mensen tegen je in het harnas. We hebben iemand met de charismatische kwaliteiten van een Ghandi, Mandela of King nodig die de mensen als één volk naar vrede kan brengen, geweldloos en egoloos. Helaas ken ik ook niemand die daartoe in staat zou zijn. We hebben wel Marcel Messing (Worden Wij Wakker), maar hij is al 77 jaar en ik denk te spiritueel voor de meeste mensen. Ik vind hem overigens wel een groot visionair, maar geen politicus. Hopelijk staat er iemand op het juiste moment op. De globalisten komen zeker ten val, dit duivelse plan kan niet slagen.

 16. Rients op 19-11-2022 om 15:51 uur:

  Piet: Ook Gideon wil functioneren binnen het huidige verderfelijke systeem. Zal een ministerpost niet weigeren.
  Yas: Leeftijd zegt niet alles. Ook ik ken geen strateeg met charisma die bv het AS-systeem zou willen en kunnen aansturen.
  Bob de Wit neemt nu al wel bepaalde aspecten over van AS. Bemoedigend, maar of Bob vrij van ego is weet ik niet!

 17. Yas op 25-11-2022 om 16:36 uur:

  Een gedachte over de strategie van FVD: wat als je aanvankelijk met kritische vragen en wakkere informatie een deel van de kiezers beweegt om lid te worden en de FVD te steunen? Deze mensen denken immers dat FVD het voor ze opneemt en hun belangen vertegenwoordigt. Ze denken: dat komt goed, we hebben de FVD toch, zij gaan het voor ons opknappen. En na een tijd gaat FVD tot provocatie over, tegen schenen aanschoppen. Dat lijkt niet slim, omdat ze over een grens gaan en dat is niet echt nodig. Je bereikt meer mensen met tactvolle kritische vragen dan met provocatie. Een wet die sommige politieke partijen verbiedt, lijkt een terecht gevolg (voor de 'schapen'). Resultaat: partijen zoals FVD worden verbannen uit de Kamer, dus dat geluid verstomt en verdwijnt. En dat kan precies de bedoeling zijn geweest... Nu hebben we niemand meer in de Kamer die kritische vragen zal stellen. En in de tussentijd krijgt het totalitaire regime steeds meer grip op de samenleving. Dit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn.

 18. Rients op 25-11-2022 om 21:20 uur:

  Yas, er zijn meerdere uitleggingen mogelijk, over een tijd zal de juiste (of foute) blijken. Daarom ook pleit ik maar weer eens voor partijen met het AS-systeem. Dan bepalen de burgers, hoeven Kamerleden zich niet meer te profileren als meegaand met de elite op als provocerend.
  Echt AS heeft zo ontzettend veel voordelen boven het huidige gehannes.

 19. Piet-Hein Baudoin op 13-12-2022 om 12:51 uur:

  Vredesmars vanuit meerdere plaatsen naar Den Haag een aantal sprekers niet provoceren puinruimen en starten met zegen van de koning zorgen dat er oplossingen zijn we sturen aan met 11 vertegenwoordigers uit de provincie veel onderling overleg. Ik ben bereid om Nederlanders Nieuwe perspectieven te geven. Vrede veiligheid vertrouwen in een nieuwe toekomst

 20. Piet-Hein Baudoin op 13-12-2022 om 13:46 uur:

  We verzamelen zoveel mogelijk feiten b.v. zeer arrogant weglachen en niet opvolgen van de motie van wantrouwen. Een regering heeft als eerste hoofdtaak de belangen van de burgers te behartigen tweede hoofdtaak de burgers niet in gevaar te brengen: dus niet in oorlog niet in een economische crisis, in meest ruime zin van het woord derde hoofdtaak geen afspraken maken met partijen die Nederlanders grote schade toebrengen op basis van aannames leugens en zonder bewijzen. Partijen zoals de EU, wef en globalisering in de meest ruime zin van het woord. Vierde hoofdtaak voordat een regering opstapt dient zij in het belang van de burgers die zij niet gediend heeft (Zie hoofdtaak 2) ruimhartig te compenseren, faillissementen terug te draaien. Immers een regering is ten alle tijden verantwoordelijk en aansprakelijk parlementaire onschendbaar is niet van toepassing. Willes en wetens burgers kapotmaken valt niet onder onschendbaarheid onderstaande groepen en individuele burgers hebben recht op een eerlijke compensensatie: toeslagouders worden ook nog arrogant uitgelachen
  Boeren werden door op basis van stikstofleugens en natura trucs zonder bewijzen gedwongen hun grond huis bedrijfspanden en hun bron van inkomen te verliezen. Ministerie van stikstof bewijst het doordrammen met gestrekt been zelfs met zelfdodingen als gevolg. Steeds meer bewijzen dat stikstofleugens inderdaad leugens zijn. Voorbeeld Den Haag schreeuwde de hei komt in gevaar de hei heeft het in 2021 nog nooit zo goed gedaan langs A12, A1 en de Veluwe

 21. Piet-Hein Baudoin op 13-12-2022 om 14:20 uur:

  Energiechaos dient zonder uitstel gecompenseerd te worden aan burgers instellingen en bedrijven waarom huidige kabinet verantwoordelijk schuldig en aansprakelijk. Waarom? Omdat het aanbod van gas bewust verlaagd is door het kabinet: Groningen Waddenzee Noordzee onvolledig contract met Duitsland (geen voorwaarden). Geen contract met Catar; Duitsland wel. Kabinet provoceert Rusland gevolg: gas wordt Rusland afgefakkeld: gevolgen weer prijsverhogingen door verlaging aanbod. Weer weigert het kabinet te compenseren. Koppelen prijsplafond gas aan andere energiebronnen bedoeld als afleiding en niet handig omdat het zoals gewoonlijk weer niet voldoende onderzocht is de prijzen blijven buitensporig hoog. Nog een gevolg wat jullie geweigerd hebben te onderzoeken. De torenhoge energiekosten berekenen de bedrijven en instellingen door in hun prijzen waardoor de inflatie hard oploopt. De recessie is nu onafwendbaar met een economische crisis als consequentie . Aangezien uit het bovenstaande blijkt is dit kabinet zeer duidelijk verantwoordelijk schuldig en aansprakelijk. Ook hier geldt de parlementaire onschendbaarheid niet, omdat de belangen van de burgers overduidelijk en langdurig zeer ernstig beschadigd worden worden. Ook arrogant weglachen en verwijzen naar het buitenland en anderen zal dit kabinet nooit helpen
  Ook de loonsverhogingen zijn een slecht idee. Waarom? De werkgevers zullen de hogere kosten doorberekenen in hun prijzen. Met als gevolg dat prijzen nog verder zullen stijgen natuurlijk heeft het kabinet dit onvoldoende onderzocht en natuurlijk kan zij het weer niet uitleggen en dan de schuld aan andere geven. Tegen beter weten in wanhopig willen blijven zitten zal nooit lukken, omdat er dagelijks feiten en onweerlegbare bewijzen zijn die blijven zitten laten zien als kansloos.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?