AlternatiefStaatsbestel.nl

Anti-democratie als een wereldwijde politieke pandemie

29-08-2021 — Waar een nooit geïsoleerd virus wereldwijd een pandemie nieuwe stijl heeft veroorzaakt, gaan geruchten dat een kleine geïsoleerde elite een zeer besmettelijke politieke pandemie onder de gedevalueerde noemer van democratie over heel veel landen heeft verspreid.

Een wereldwijde politieke pandemie

Waar een nooit geïsoleerd virus wereldwijd een pandemie nieuwe stijl heeft veroorzaakt, gaan geruchten dat een kleine geïsoleerde elite een zeer besmettelijke politieke pandemie onder de gedevalueerde noemer van democratie over heel veel landen heeft verspreid.

En dat is ernstig. We hebben op de keeper beschouwd nog nooit in een democratie geleefd. Toch wel, beweren talloze geoogklepte papegaaien. We genieten toch van diverse vrije democratische privileges, waaronder vrijheid van vereniging, van meningsuiting, van demonstreren, van zelfbeschikking. Hoe triest zijn de mensen die ook dit nog steeds geloven!

Want uiteraard had de laatste opsomming in de verleden tijd gesteld moeten worden. Immers naast een rits ondemocratische politieke instituties (grondwet, staatshoofd, senaat, prov. staten, gemeenteraden, regering, Gedeputeerde Staten, B&W en zelfs de Tweede Kamer) blijft er van de vier hierboven genoemde vrijheden weinig meer over. De ingevoerde noodwet zorgt voor herhaaldelijk inperken van ooit verworven vrijheden. Een dictatoriale noodwet is ondemocratisch gecreëerd om de macht van de door super-ego’s, machtswellustelingen, narcisten en psychopaten overspoelde partijtoppen te versterken.

De huidige demissionaire regering Rutte III heeft geen enkele legitimiteit sinds haar val, maar is machtiger dan welke bewindsliedenploeg ooit hiervoor. Twee keer naar huis worden gestuurd schijnt niet te kunnen, maar allerhande wetten aannemen onder het toeziende stekeblinde oog van steeds minimaal 76, met handen en voeten geboeide slaafse Kamerleden, dankzij een wurgende fractiediscipline, is schering en inslag. En dat kan allemaal omdat we geen constitutioneel Hof hebben, echter nog wel steeds art. 120 dat rechters (voor zover nog wel onafhankelijk, objectief en rechtschapen) verbiedt aangenomen wetten te toetsen aan de nooit door het volk gesteunde grondwet.

Sommige mensen storen zich aan het benoemen van politici (dus incl. de bewindspersonen en heel veel adviseurs en lobbyisten) als super-ego’s, machtswellustelingen, narcisten en psychopaten. Maar waarom dit soort types sparen en doen alsof ze betrokken, gewetensvol en empathisch zouden zijn? Als ze bij voortduring niet de belangen van het volk, of volksdelen behartigen, welke kwalificaties verdienen ze dan?

Waarom tolereren we deze types op cruciale posten? Partijpolitieke benoemingen waarbij geen burger ooit iets is gevraagd. En kom dan niet met het bull-shit argument dat we eens in de 4 jaar de TK-leden mogen kiezen. Wie dat nog gelooft moet worden heropgevoed, voor zover gehersenspoelden nog van mening willen veranderen. De vakinhoudelijke onbenullen die binnen hun partij zijn komen bovendrijven, zijn op elk willekeurig ministerie ministeriabel. Bingo! Hoe seniel moet je zijn, dit onder de noemer democratie in het belang van het volk te scharen?

Nou, we tolereren dit, omdat we geïndoctrineerd zijn middels geforceerde fabels dat we in een democratie leven. En we worden tevreden gehouden met een systeem dat democratie suggereert, maar dit bij lange na niet is. En het ergste: er was nooit een alternatief. Kwaadwillenden krijgen aldus legitiem een niet onaanzienlijk podium. Een podium dat uitnodigt tot corruptie, machtswellust en psychopathisch handelen.

Psychopaten, narcisten en zelfs ziekelijke egoïsten zijn uiteraard te helpen, zelfs min of meer te genezen, maar dan moeten ze dat zelf wel willen. Het merendeel ziet dit helemaal niet zitten, omdat ze zich prettig voelen binnen dit foute systeem. Als dan de conclusie moet worden getrokken dat mensen binnen een fout systeem niet te veranderen zijn, moeten de democratische pijlen gericht worden op dat ondeugdelijke systeem. Een systeem dat ruimte biedt aan gevoelloze strebers. Dan dient er een ander politiek staatsbestel te komen. En zo’n alternatief staatsbestel is er: AS, geschikt voor alle landen die sjoemelen met het begrip democratie.

Binnen dit AS-systeem is geen ruimte voor carrièrepolitici, niet voor vakinhoudelijke minkukels op beleidsterreinen. Eigenlijk helemaal niet voor partijpolitieke benoemingen. Volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen binnen AS ook echt, zonder gedraai en inlevering van kiezersbeloftes. Vakministers zijn dan de topambtenaren inhoudelijk de baas en minireferenda dagelijks te organiseren.

Daardoor krijgen lobbyisten geen poot meer aan de grond en zullen onderzoeksjournalisten eindelijk een zeer belangrijke taak krijgen. De 1e Demokritische Volksbeweging (1dv.nl) is de eerste en vooralsnog de enige echt democratische partij, die node wordt gemist in Den Haag (maar ook in alle gemeenteraden!).

Nu wordt het formeren van een kabinet met wellicht 5 partijen, die allemaal kiezersbeloftes moeten breken om enkele minderheidsstandpunten binnen te kunnen halen, democratie genoemd. In achterkamers smoezen wie op welke voorwaarden mag aanschuiven. PVV en FvD worden sowieso al uitgesloten, de SP sluit de VVD en daarmee zichzelf uit. D66 wil niet met de CU, VVD en CDA wensen niet 2 rooien (PvdA en GL), terwijl juist die twee elkaar blijven omarmen zonder een huwelijk te willen. Mocht de SGP nodig blijken te zijn voor een ondemocratische meerderheid, kan zomaar hypothetisch??? de volledige zondagsrust worden geëist én ingevoerd.

Als AS hier aanslaat en daarna ook wordt toegepast in andere landen, wordt de greep van de wereldelite verslapt en kan de politieke pandemie worden beëindigd. Dan hoeven toneelstukjes voor de bühne zoals nu o.l.v. Mariëtte Hamer, nooit meer worden opgevoerd.

Reacties

 1. Harrie van Vaore Tjeu op 01-09-2021 om 15:31 uur:

  Hulde. Het beest wordt bij de naam genoemd.
  Nu nog een stelsel waar slecht bestuurd wordt in zaken die IEDERS belang dienen. Al het andere is privé (of free-riding).

 2. Maarten de Boer op 08-09-2021 om 11:56 uur:

  De wereld wordt geregeerd door een elite die de satan aanbidt. dat kan hij doen doordat de mens hem die ruimte geeft, omdat de mens ingaat op de verleidingen. Het kwaad is nog nooit zo duidelijk aanwezig geweest. De enige remedie? bekering van onze zondige wegen. Daarna kunnen we jou oplossingen pas gaan toepassen. Want als God het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden.

 3. Nans op 14-10-2021 om 16:17 uur:

  ben het volkomen met u eens , is er iets wat ik kan doen?????

 4. Tony Bogers op 25-11-2021 om 15:37 uur:

  Ik ben het ook eens met het artikel.
  Naast de wederzijdse vraag in wat ik zou kunnen bijdragen, blijft mijn vraag open wat de stand van zaken is inzake 1e Demokritische volksbeweging ? Na nieuwsbrief #2 houdt het voor mij op !

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?