AlternatiefStaatsbestel.nl

Hoe is het Alternatief Staatsbestel tot stand gekomen?


17-06-2020 — Eigenlijk stapsgewijs.

Ik had een vervelend akkefietje met de kerk en merkte gaandeweg dat je het van de kerk nooit wint. Ik zag vergelijkingen, maar dan op een ander vlak met de politiek.
In de media, maar ook op straat hoorde en las ik steeds meer onvrede over de Haagse regelzucht in het partijbelang met carrièrepolitici als uitvoerders. Coalitievorming is een steeds terugkerend machtsspelletje van prominente haantjes en hennetjes, waarbij de belangen van en de beloftes aan de kiezers met één pennenstreek steeds weer worden verkwanseld.
Door de frustrerende verloren strijd met de kerk en een groot aantal voorbeelden van ondemocratische handelingen, eigenbelang en carrièreplanning van vakinhoudelijke onbenullen, dacht ik erover veel hiervan op papier te zetten.
Daarna was de stap om een boek te schrijven in een luchtige stijl met een setting in een stamkroeg van wat doorsnee Nederlanders niet zo’n grote. Het bleef niet bij één boek, het werden er vijf, een serie onder de subtitel: De Pluchen Revolutie. 
Behalve veel politieke- en maatschappelijke problemen met oplossingen werd er door een van de hoofdpersonen aan een alternatief staatsbestel gewerkt, omdat deze persoon nergens binnen het aloude staatsbestel iets van democratie kon waarnemen. De grondwet is niet democratisch tot stand gekomen, het parachuteren van het staatshoofd lijkt rechtstreeks haar wortels in de middeleeuwen te hebben. De senaat is een ondemocratisch wangedrocht en de Tweede Kamer is zogenaamd democratisch gekozen en treedt daarna per dag alle democratische beginselen met kiezersbedriegende coalities en wurgende fractiediscipline met voeten.
Intussen zijn diverse bevoegdheden ondemocratisch overgeheveld naar Brussel en is ons het referendum afgenomen. We zijn zonder volksraadpleging de EU ingerommeld en moesten zonder dat ons iets is gevraagd de gulden inwisselen tegen de minder waardevolle euro.
Als ik mensen vraag waar ze in dit betoog iets van democratie terug kunnen vinden, is na enig nadenken het stemhokje, eens in de zoveel jaar, het twijfelachtige antwoord. Wijfelend, omdat ze zich ter plekke realiseren dat we alleen een rondje ergens op een blad met meer dan 100 namen rood mogen kleuren. Een rondje dat op de coalitietafel in een achterkamertje helemaal niets meer betekent.
Mij dunkt, redenen genoeg een alternatief staatsbestel te ontwerpen, waar alle ondemocratische uitwassen worden uitgepoetst en nog een groot aantal voordelen en/of verbeteringen aan wordt toegevoegd.

Reacties

Nog geen reacties op dit bericht.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?