AlternatiefStaatsbestel.nl

Hoe democratisch is Nederland?

05-01-2020 — Laten we eens wat democratische bolwerken op een rij zetten en oordeel dan zelf.

= 1 De monarchie: Ons staatshoofd erft zijn functie als eerstgeborene. We weten nu al dat het oudste kind van Amalia ons toekomstig staatshoofd kan gaan worden.
Daarnaast kan de vraag worden gesteld of er nog wel Oranje, Nassau of zelfs koninklijk bloed door de aderen van ons huidige staatshoofd stroomt. Een DNA-test zal W.A. niet aandurven!
= 2 De grondwet: De 1e Nederlandse grondwet dateert van 1814. Daarna in 1815, 1840 en de laatste die van Thorbecke in 1848. Al die grondwetten werden door een aantal aristocraten opgesteld. De laatste herziening dateert van 1983. Zijn hierover ooit burgers naar hun mening gevraagd?
= 3 De senaat: De senaat komt trapsgewijs tot stand na verkiezingen van de Provinciale Staten, eens in de 4 jaar. De uitslag van de verkiezingen in alle 12 provincies samen bepaalt de zetelverdeling in de Eerste Kamer. De partijen stellen een lijst vast, waar kiezers geen enkele zeggenschap over hebben.
Als de zittende Haagse coalitie goed functioneert heeft dat zijn weerslag op de uitslag van die partijen bij de provinciale verkiezingen. Ligt een partij in Den Haag echter onder vuur, krijgen de kandidaten van die partij provinciaal meestal ook forse klappen. Dit geldt tevens bij gemeenteraads- en Europese verkiezingen. Vaak wordt de mening over het kabinetsbeleid meegenomen naar de stembus.
Daarnaast was de senaat ooit bedoeld om wetten te beoordelen op juridische juistheid, werkbaarheid, uitvoerbaarheid en of ze niet in strijd zijn met bestaande wetten. Hiervoor heb je topjuristen van verschillend pluimage nodig die ook mazen kunnen boeten, niet oud-coryfeeën die het werk van de T.K. nog eens overdoen.
= 4 De Raad van State: Zij doen deels het werk dat de senatoren zouden moeten doen, zijn allemaal partijpolitiek vanuit een zeer kleine vijver aangewezen.
= 5 De Tweede Kamer: Die zou dan toch zeker wel democratisch gekozen worden? Immers de stemgerechtigde burgers mogen eens in de 4 jaar, of eerder na een kabinetsval, naar de stembus. De stembiljetten bevatten hele rijen namen zonder bekendheid. Kandidaten die meeliften met de leiders en enkele personen daaronder die bekend zijn vanwege hun charisma, of publieke optredens. Bij de meeste kiezers zijn de verkiezingsprogramma’s niet bekend. Mogelijk komen veel mensen via de stemwijzer uit op een partij, nooit op een persoon. Immers elke partij heeft een verkiezingsprogramma waar iedere kandidaat voor 100% achter moet staan. Zo niet, wordt de dissident afgevoerd en komt een andere volgzame kandidaat een plaatsje hoger. Hoe populairder de lijsttrekker, hoe groter de kans dat de partij verkiezingswinst haalt. Bijna nooit wordt een persoon op een onverkiesbare plek met voorkeurstemmen gekozen. Maar met die voorkeurstem verandert niet de positie van de kandidaat. Hij/zij moet zich conformeren aan de partijpunten van het verkiezingsprogramma en zich voegen binnen de fractiediscipline.
= 6 Coalitie: Na de verkiezingen moeten er coalitiegesprekken worden gevoerd, omdat nooit 1 partij de absolute meerderheid haalt.
In achterkamertjes wordt onderhandeld en kiezersbedrog gepleegd op verkiezingsbeloftes om op andere punten minderheidstandpunten binnen te halen. Veel afspraken zijn gebaseerd op minderheidsstandpunten. Het eindresultaat wordt niet aan de kiezers voorgelegd.
= 7 Fracties: Fracties zijn onderworpen aan fractiediscipline, m.n. bij de regeringspartijen, zelfs als kiezersbeloftes zijn geschonden. Een volle draai moet worden omarmd omwille van de macht.
= 8 Kabinet: Elk kabinet wordt bemand door hooggeplaatste partijtijgers. Af en toe worden partijloze deskundigen gevraagd, die dan wel eerst lid van de partij moeten worden en daarna gekooid worden in het coalitiecorset.
Bij partijprominenten die bewindspersoon worden is enige kennis van het bewuste departement niet nodig. Loyaliteit gaat boven vakkennis van een ministerie. Het kan voorkomen dat een persoon in 3 opeenvolgende kabinetten 3 verschillende ministeries leidt.
= 9 Premier: Is bijna altijd de politiek leider van de grootste partij. Ook hier is de vijver uitermate klein. Bekwame kandidaten buiten de politiek hebben 0% kans!
= 10 Vervolgcarrière politici: Veel partijtoppers worden na trouwe diensten partijpolitiek aan een andere functie geholpen.

Vraag: Wie heeft hier enige vorm van democratie kunnen ontdekken, behalve de schijn democratische mogelijkheid eens in de vier jaar naar de stembus te mogen komen.

Dan enkele andere aspecten binnen ons ‘democratisch’ systeem.
Door uitsluitingen worden miljoenen mensen niet vertegenwoordigd, domweg omdat de oppositie nooit een deuk in een pakje boter op de hoofden kunnen trappen.
De PVV wordt door alle partijen buitengesloten, de SP sluit de VVD uit waardoor de SP overal naast staat. Verder worden alle ontevreden en gedesillusioneerde kiezers die al niet eens meer stemmen ook niet vertegenwoordigd.

Geven de peilingen aan dat een regeringspartij gaat stijgen en een belangrijke coalitiepartner aan het kelderen is, kan een bonnetje of andere futiliteit genoeg reden zijn om het kabinet te laten vallen, om na de vervroegde verkiezingen veel groter terug te komen.
Heeft een T.K.-lid van de coalitie toch een afwijkende mening, of blijft hij/zij trouw aan de cadeau gedane verkiezingsbelofte, kan dat tot gevolg hebben dat die persoon bij de volgende verkiezingen op een onverkiesbare plek komt.
Komt de coalitie in de problemen doordat Kamerleden ontevreden de fractie verlaten en hun zetel meenemen, of dat na de provinciale verkiezingen er in de senaat geen coalitiemeerderheid meer is, moet steun gevraagd worden bij oppositiepartijen, die dan onrealistische programmapunten kunnen binnenhalen.
Zo zou een kleine partij als de SGP die circa 2% van de kiezers vertegenwoordigt voor heel Nederland de zondagsrust kunnen eisen: winkelsluiting, kermissen stilleggen of eventueel andere activiteiten op zondag kunnen tegenhouden.

Kortom, we roemen onze democratie die we totaal niet hebben. We ondergaan de draaiende, kiezersbedriegende dictatuur van wisselende minderheden.
En wat wezenlijk is en we missen is een Constitutioneel Hof, waardoor rechters wél in staat zijn om wetten wel te toetsen.
De hoofdletter D in diverse partijnamen staat er ten onrechte. Het siert de PVV dat het als eenmanspartij geen D voert. Want ook daar bestaat het begrip democratie niet!

Denkt u dat dit allemaal hopeloos ondemocratisch is, maar dat er geen beter stelsel is, dan vergist u zich.
Het Alternatief Staatsbestel heft zo goed als alle hierboven beschreven onvolwaardigheden, onjuistheden en absurditeiten op, stelt de burger centraal en zorgt ervoor dat iedereen vertegenwoordigd wordt.
Dan wordt ons land wel democratisch en ook nog eens veel deskundiger geleid. Alleen maar winnaars, op de machtsbeluste partijelites na.

PS: AS is geen partij, heeft dus ook geen partijpolitieke standpunten. En zeker geen politieke ambities.

Reacties

  1. Monique Congo op 08-01-2020 om 13:32 uur:

    Het is onjuist gesteld dat het oudste kleinkind van WA troonopvolger zal worden. Immers is het mogelijk dat de zusjes van de huidige troonopvolg(ster) Amalia eerder kinderen krijgen dan zij mogelijk. Er zou dus volgens mij moeten staan het oudste kind van huidige troonopvolger!?

  2. Rients op 08-01-2020 om 14:49 uur:

    Volgens mij is het zo:
    Nadat de oudste van WA en Maxima koningin is geworden is automatisch haar oudste kind de troonopvolger. Sterft zij kinderloos, dan is dochter 2 aan de beurt en vervolgens haar oudste kind.
    Is daar ook geen nageslacht aanwezig of bereid, komt dochter 3 aan bod.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?