AlternatiefStaatsbestel.nl

Geachte dames/heren van de griffie

26-04-2020 — Onderstaande mail is naar alle fracties in Almere verstuurd. Naast de gezondheidsrisico’s die volgens mij niet zijn uitgesloten, zal de uitrol van 5G ook grote gevolgen hebben voor de hoeveelheid masten die geplaatst moeten te worden om goede dekking te geven aan 5G.

Over de uitrol en het in werking stellen van het 5G-netwerk hebben we een aantal vragen.
1. Hoe worden de gezondheidsrisico’s van de gehele flora en fauna, waaronder de bewoners gewaarborgd? Waarbij de continue straling en een continue trilling van 700 Mega Hertz, 3,5 Giga Hertz en 26 Giga Hertz op de omgeving rond deze palen en in huis afvuurt is meegenomen.
Waar baseert u uw antwoord op en kunt u deze onafhankelijke onderzoeken erbij doen?
2. Welk voordeel heeft een 5G-netwerk ten opzichte van het 4G-netwerk voor ons als bewoners?
3. Waarom wordt niet ingezet op het verhogen van de capaciteit van het 4G-netwerk, dat lagere kosten met zich meebrengt voor gemeente en bewoners.
4. Zoals hieronder in 3 punten wordt aangegeven zal het 5G-netwerk grote gevolgen hebben voor bewoners en leefomgeving. 
* Waar komen de extra masten voor dit 5G-netwerk in Almere om een goede dekking voor 5G te realiseren, zowel de grote masten als de kleine masten?
* Hoe wordt 5G bij bewoners thuis gerealiseerd? 
* Kunt u aangeven hoe het straatbeeld hierdoor zal veranderen voor bewoners?
5. Hoe worden bewoners betrokken bij het plaatsen van deze nieuwe masten en het gehele 5G-proces?
6. Welk probleem lost de gemeente op voor bewoners, met een eventuele overstap van 4G naar 5G?
7. Is er een mogelijkheid om het 5G-netwerk niet toe te laten in Almere? Is er inspraak mogelijk?
8. Naast de kosten voor het plaatsen van al deze masten van gemeenschapsgeld is het energieverbruik ook een stuk hoger van al deze masten. Wie moet deze kosten betalen? En hoe verhoudt zich dit met de energietransitie waar Almere naar wij hopen voor staat?
9. Hoe verhoudt dit 5G-netwerk zich tot het reeds bestaande glasvezelnetwerk? Is het niet zo dat alle apparaten in huis en bedrijven hierdoor reeds over snel internet kunnen beschikken nu en in de toekomst, waarbij geen extra zendmasten geplaatst hoeven te worden en waarbij bewoners veel minder kans hebben om onnodig veel straling te ervaren? Welke toegevoegde waarde heeft 5G voor de burger?
10. Is er een relatie tussen de onvoorstelbare houtkap en de uitrol van het 5G-netwerk? Zo ja, welke? Zo nee, waarom dan zoveel ook gezonde bomen tegen de vlakte?
Er is veel onrust ontstaan over het 5G-netwerk. Of dit nu terecht of onterecht is laat ik in het midden. Wetenschappers spreken elkaar hierin erg tegen. Volgens ons wordt er voorbijgegaan aan één zeer belangrijke wet.  Het Gezondheidsvoorzorgsprincipe van Unesco uit 2005. Wij krijgen het gevoel dat net als bij sigaretten, Roundup, de olie-industrie en de farma er een zeer foute lobby plaatsvindt die slechts gebaseerd is op financieel gewin van multinationals, zonder dat hier goed onderzocht is wat dit op de lange termijn doet met de gezondheid van bewoners. 
Het kan voor de juiste doelen zeer goed bruikbaar zijn, maar men schiet nu het doel voorbij. Bewoners wordt op zeer ondemocratische wijze iets opgedrongen. 
 
Wij zien uw beantwoording graag spoedig tegemoet.
 
Met vriendelijke groet,


Reacties

Nog geen reacties op dit bericht.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?