AlternatiefStaatsbestel.nl

Gemankeerde democratie middels de M7-doctrine.

15-03-2019 — Een fragment uit mijn 3e boek Roerig Evenwicht

Churchill ergerde zich aan het democratische systeem, maar wist even geen beter alternatief. Wij wel.

Ons huidige politieke stelsel is verre van democratisch.

Slechts eenmaal in de vier jaar mag het volk volksvertegenwoordigers kiezen die zich een dag na de definitieve uitslag tot politici metamorfoseren, om zich daarna ook vier jaar als zodanig te gaan gedragen. De leiders - hooguit 3 kopstukken uit elke partij - stellen in grote lijnen een coalitiepact samen. De rest van de fractieleden wordt geacht redelijk kritiekloos alle afspraken te verdedigen en de ingeleverde standpunten als kiezersbedrog te accepteren.

Meestal wordt, met moeite, een meerderheid gevormd, waarbij concessies worden gedaan aan de andere partner(s) van de beoogde coalitie. Concessies waar veel kiezers zich niet in kunnen vinden. Vraag het elke willekeurige stemmer die een kabinet mogelijk heeft gemaakt.

De overblijvende minderheid mag voor de vorm meepraten, meedenken, maar eigenlijk nooit meebeslissen. Behalve wanneer de coalitie in de senaat geen meerderheid heeft. Dan kunnen kleine partijen onevenredige eisen stellen en ondemocratisch minderheidspunten binnenhalen. Een partij die 2% van de stemmen vertegenwoordigt, kan iets binnenharken waar 98% van de kiezers misschien niet achter staat.

Dit is in een democritisch democraal staatsbestel als dat van het Alternatief Staatsbestel uitgesloten.

De senaat is de ultieme vorm van anti-democratie, omdat die trapsgewijze zogenaamd wordt gekozen, maar partijpolitiek wordt benoemd en op oneigenlijke gronden de politieke besluitvorming van de Tweede Kamer vaak nog eens dunnetjes overdoet.

Maar meestentijds kan worden vastgesteld dat elke coalitie een redelijke tot minimale meerderheid in beide Kamers bezit en de oppositie soms net niet aan de 50% komt en daardoor grotendeels buitenspel staat.

Dit noemen we de M7-doctrine van onze falende democratie: Minimale Meeknikkende Meerderheid Minacht Maximale Machtsbeluste Minderheid. Voor Minacht kan naar believen Monddoodt of Mijdt worden ingevuld.

In ons systeem bestaat de 2e Kamer uit 150 leden (100, 200 of 199 mag ook), die allemaal beurtelings in de oppositie kunnen zitten, dan wel met een groot aantal samen een meerderheid vormen die een voorstel van een minister steunen.

En de senaat bestaat bij AS uit een aantal partij-onafhankelijke wetsdeskundigen.

Kortom: een rigoureuze reorganisatie van de Tweede Kamer, het kabinet en de senaat.

Dit alles en de opheffing van provinciebesturen en waterschapsbesturen die niets toevoegen, wordt in het uitgewerkte samenhangende ruwe raamwerk duidelijk beschreven.

Reacties

Nog geen reacties op dit bericht.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?