AlternatiefStaatsbestel.nl

Uitleg AS (Alternatief Staatsbestel) Kamerlid/Raadslid

04-01-2018 — Wat is de procedure binnen het Alternatief Staatsbestel om gekozen te kunnen worden?

Het kan op 3 verschillende manieren:

1 Als lid van een bestaande partij. Dat betekent dat je in principe de doelstellingen en het partijprogramma onderschrijft. Echter met mitsen en maren. Stel voor het gemak dat de bewuste partij voor elk ministerie 10 standpunten formuleert. In het huidige geval 16 x 10 verkiezingspunten. Het kan dan nooit zo zijn dat alle kandidaten voor de volle 100% achter alle 160 punten staan.
Elke kandidaat gaat op die punten een persoonlijke mening loslaten, zodat er binnen de bewuste partij een x-aantal verschillende ‘privé’-programma’s ontstaan. De kiezer heeft binnen zijn voorkeurspartij ook nog eens iets te kiezen wat het dichtst bij hem staat. En dan heeft een voorkeurstem echt zin!

2 Diverse kandidaten verenigen zich onder de vlag van een neutrale organisatie. Dat zou AS kunnen zijn.
Elke kandidaat gaat shoppen bij alle bestaande partijen en pakt alle programmapunten die hem aanstaan. Deze worden gebundeld tot een eigen uniek programma, aangevuld met privé-standpunten. Binnen deze (AS?)-organisatie kunnen mensen van ultralinks tot extreemrechts samen optrekken met als enige overeenkomst het AS-principe.
Kortom nog meer keuzemogelijkheden voor de kiezers!

3 Kandidaten gaan geheel op eigen benen de verkiezingsstrijd aan met een bijeengesprokkeld programma. Zij zullen waarschijnlijk een bepaalde partijondersteuning gaan missen.

De programma’s moeten worden aangevuld met duidelijke standpunten over door de bewindslieden voorgenomen maatregelen die de periode na de verkiezingen op de rol staan.
Elk bewindspersoon wordt aldus gedwongen een langetermijnvisie te ontwikkelen en dit via de unieke programma’s aan de kiezers voor te leggen.

Elke minister of staatssecretaris weet nu precies bij welke Kamerleden geshopt kan worden om per item een meerderheid te krijgen omdat elk Kamerlid het naar de kiezers niet kan verkopen anders te stemmen dan de eigen aanhang is beloofd. Draaien kan niet, allesomvattende compromissen die kiezersbedrog tot gevolg hebben zijn taboe.
Per onderwerp kan soms een concessie gedaan worden om meer te bereiken dan helemaal niets.

Elke kandidaat heeft ruim voor de verkiezingen het eigen unieke programma ingeleverd waarna een keuzeorganisatie van alle kandidaten alle standpunten onderbrengt in een omvangrijke stemwijzer. Elke kiezer kan deze stemwijzer invullen en bij een kandidaat uitkomen, niet in zijn algemeenheid bij een partij en dan vaak automatisch stemmen op de nr. 1 zoals dat nu meestal gaat. Iedereen kan aldus gefundeerd een voorkeurstem uitbrengen. De zo geselecteerde kandidaat staat het dichts bij de wensen van de kiezer die de stemwijzer heeft ingevuld. De plek op het stemformulier is dan ook niet of van minder belang.
Er kan overwogen worden 2 of meer stemwijzers voor te leggen om partijdigheid van de samenstellers te neutraliseren.

Elke kandidaat die gekozen wordt krijgt een lijn via DigiD of een vergelijkbaar instrument voor de gevallen die actueel zijn en niet in het unieke programma verwoord zijn. Dit is geen chat-lijn, meer een medium waarbij het Kamerlid een vraag voorlegt en de eigen achterban een oordeel mag geven. Dit vervangt elke vorm van referendum. Dit instrument kan meerdere malen per jaar worden ingezet. Daar waar het unieke programma in voorziet hoeft een referendumvraag niet aan de achterban te worden voorgelegd.
Elk Kamerlid stemt conform het mandaat dat de eigen aanhang heeft gegeven. Alles volledig transparant. Via het DigiD-systeem is het stemgedrag van de eigen afgevaardigde te volgen.

Alle Kamerleden gaan ook bij meerderheid een keuze maken uit een voordracht van meerdere vakkundige, partijonafhankelijke kandidaten voor een ministerpost of voor een staatssecretariaat. Deze procedure is elders in het AS-programma beschreven.

Draaien kan amper tot niet, standpunten inleveren of uitruilen is verleden tijd. Hele bevolkingsgroepen worden direct vertegenwoordigd.

Haalt een kandidaat meerdere malen de kiesdeler, dan komt/komen de kandidaat/kandidaten die programmatisch het dichts bij de ‘grote winnaar’ staat/staan met de gekozene in de Kamer. Die programmatische inventarisatie is ook ruim voor de verkiezingen inzichtelijk te maken. Ieder Kamerlid stemt zonder ruggenspraak, volledig onafhankelijk, maar gebonden aan het eigen unieke programma.

Omdat kabinetten niet meer kunnen vallen (zie uitleg in betreffende hoofdstukken) zullen er nimmer vervroegde verkiezingen plaatsvinden. Er kan daarom eens in de 4 jaar op een vaste dag in het jaar gestemd worden (bv. de 2e woensdag in april, of de 1e zondag in oktober).

Voor het complete programma over kabinet, Tweede Kamer, Senaat, Provinciale Staten en Gemeente zie: Alternatief Staatsbestel

Daar waar Kamerlid staat kan ook Raadslid worden gelezen. Voor Minister mag Burgemeester worden ingevuld, voor Staatssecretaris Wethouder.
Voor hij/hem uiteraard zij/haar.

Reacties

Nog geen reacties op dit bericht.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?