AlternatiefStaatsbestel.nl

intervieuw studieproject 6 VWO

12-02-2018 — Jonas Lindenaar zocht staatsvormen op Google en vond Het Alternatief Staatsbestel. Een interview volgde:

Jonas: ‘Is er geen sprake van belangenverstrengeling wanneer een minister nog actief is in zijn vakgebied bij bijvoorbeeld een bedrijf?’

Dit is niet geheel uit te sluiten, maar om die reden zullen circa 5 staatssecretarissen en de minister elkaar scherp houden omdat ze elk een onderdeel van het beleidsterrein vertegenwoordigen. De Minister legt overigens zijn eerdere bezigheden neer, heeft een fulltime job. Alleen de staatssecretarissen blijven 2 dagen in hun baan werkzaam.
Het voordeel boven partijbonzen is dat ze vakinhoudelijk de ambtenarentop de baas zijn, samen beleid uitstippelen voor alles wat onder dat departement valt en alleen verantwoordelijkheid verschuldigd blijven aan de Kamer en niet ook nog eens aan een eigen partij en een gekunsteld regeerakkoord. (Omdat de bevolking sinds 1848 is verdubbeld zou het niet raar zijn wanneer de Kamer uit 300 leden gaat bestaan) 
Maar was Lubbers in het huidige particratische systeem vrij van belang toen hij zijn bedrijf tijdelijk aan zijn broer overliet? Was Eurlings vrij van belang toen achteraf bleek dat hij KLM-topman zou worden? Een heel voorzichtige aanname zou kunnen zijn dat Rutte wist/hoopte na zijn politieke carrière bij Shell of Unilever aan de slag te kunnen toen hij als enige Nederlander in zijn vezels voelde dat de dividend belastingvrijstelling voor buitenlanders moest worden afgeschaft? Het stond in geen enkel partijprogramma. Vraag is of alle 76 Kamerleden van de coalitie, indien vrij van fractiediscipline ook zouden hebben ingestemd?
Een Minister v. Onderwijs zal minder met belangenverstrengeling te maken krijgen dan mogelijk zijn collega van Economische Zaken en Financiën, maar zou bij bewezen deskundigheid het onderwijs niet zo in de kou hebben gezet als de laatste decennia wel is gebeurd.
Is het logisch dat een CU-minister gaat over openbaar onderwijs? Belangen??? Op basis van welke kennis en kunde mocht Sander Dekker staatssecretaris zijn? Was professioneel kleuteronderwijs de nek omgedraaid als er echte onderwijsmensen het beleid mochten uitstippelen? 
Is het logisch dat iemand als Kamp achtereenvolgens 3 verschillende ministeries mocht leiden? Alleen omdat hij van de VVD is en bestuurlijk vaardig? 
In het huidige systeem is de minister gehouden aan het regeerakkoord, verantwoording schuldig aan de eigen partijelite en een speelbal van de topambtenaren en lobbyisten. 

Jonas: ‘Denkt u niet dat persoonlijke programma’s - die dan wel afgeleid zijn van de partijstandpunten - zorgen voor nog meer versnippering in de politiek en dus langzame besluitvorming.’

Juist niet. Elke volksvertegenwoordiger in mijn systeem vertegenwoordigt ook echt een deel van de bevolking. Dat is essentieel. De gangbare bekokstoofde en kiezersbedriegende achterkamertjes-akkoorden worden vaak niet door een meerderheid gesteund. Willen we schimmige en snelle besluitvorming, of gaat het om democratische besluitvorming? Minder zinloze debatten waarbij iedere woordvoerder hetzelfde zegt in andere bewoordingen mag ingeruild worden voor koppen tellen op basis van de 'eigen' standpunten. Zie de idiote switch van de 5 CU-leden (los van jullie of mijn inhoudelijk standpunt). 5 Jaar geleden waren ze tegen een gekozen burgemeester, nu voor omdat het in het regeerakkoord staat. Ik pleit gewoon voor stemmen conform het eigen partijprogramma. Binnen een versnipperde Kamer moet een meerderheid gevonden worden omdat daardoor de meerderheid van het land recht gedaan wordt. Welke kiezers van de CU wordt recht gedaan? 
Democratie mag niet worden opgeofferd aan snellere besluitvorming. De vraag is zelfs of snelheid niet ondergeschikt moet zijn aan duidelijkheid en gedegenheid.
Niet de elites van enkele partijen behoren een zogenaamd democratisch proces te beheersen, maar de meerderheid van het totale kiezersvolk. Steeds weer per voorliggend onderwerp!

 
Jonas: ‘Is er wel een representatie naar verhouding, aangezien het mogelijk is dat 10 leden met gedachtegoed dat grotendeels aansluit bij de partij net niet bij de beste 150 horen. Terwijl deze stemmen opgeteld 7 van deze mensen wel bij de beste 150 had gebracht.’

Dan ga je ervan uit dat iedereen vrij van ruggenspraak functioneert in de Kamer. 'Gesjoemel' kan nooit een basis voor meerderheden zijn. Maar binnen een voorliggend item kunnen wel concessies gedaan worden. Stel dat in de Kamer 40% het lage Btw-tarief naar 21% wil verhogen, 40% wil het zo laten en 20% wil naar 0% Een coalitie rondom in dit geval de VVD manipuleert de beoogde coalitiegenoten en het kan zomaar 21% worden.
In mijn voorstel zou een aantal van de groep van 20 die naar 0 wil, kunnen onderhandelen met de voorstanders van zo houden en op een percentage van 4 of 5 uit kunnen komen. Dat is 95% democratisch. De groep van handhaven zou ook kunnen zeggen: er is geen meerderheid om het naar boven of naar beneden bij te stellen, dus blijft het zoals het is. Maar dit punt door de strot van een minderheid te duwen door het uit te ruilen tegen een ander minderheidsstandpunt op een heel ander terrein, een heel ander departement is super ondemocratisch. Een minireferendum via een DigiD werkwijze binnen de eigen aanhang kan uitkomst brengen.

Jonas: Welke kenmerken vindt u cruciaal in een democratie, is er een/meerdere die erbovenuit steekt? We hadden al: Maximale vertegenwoordiging, snelle besluitvorming, continuïteit, vakkundigheid (van de mensen in machtsposities), vrijheid en machtenscheiding.

 
Snelle besluitvorming is belangrijk, maar geen democratische voorwaarde. 
Hoe maximaal is maximaal? 300 Kamerleden? Prima!  
Als continuïteit ook lange termijnvisie inhoudt is dat deels democratisch. Na verkiezingen kunnen immers tegengestelde programma’s zomaar bepalend zijn. 
Vakkundigheid is geen democratische eis. Voor een land wel van levensbelang. 
En vrijheid is beperkt. Volksvertegenwoordigers zitten er met een mandaat van de eigen achterban, hebben na installatie daardoor weinig vrijheid om een eigen mening te ventileren. Bewindslieden hebben geen vrijheid, ze zijn 'in dienst van de Kamer', dus moeten uitvoeren wat het volk wil, of stellen wetten voor waar de meerderheid van het volk mee akkoord kan gaan.
Bij machtenscheiding kan ik me niet zoveel voorstellen als de partijelites zijn opgeheven. Wel als machtenscheiding ervoor zorgt dat lobbyisten minder grip krijgen op de besluitvorming.
Dan kom ik tot
1 Totale transparantie 
2 Ingebouwde referendamogelijkheden over items die niet in een 'eigen' programma staan vind ik zeker essentieel. 
3 Maximaal het volk vertegenwoordigen is een democratische must. 

Jonas: ‘Welk politiek systeem uit het heden of verleden vindt u het best de ideale democratie benaderen?’

Het oude Griekse op de wandelpaden, maar niet toepasbaar in een land met 17 miljoen inwoners.
Op sommige vlakken is Zwitserland democratischer dan Nederland, ook Scandinavische landen doen het beter, maar hebben allemaal een kleinere bevolking.
Als je naar de wereldmachten VS, Rusland en China kijkt doen wij het zo slecht nog niet.
Vraag ‘t de mens op straat. Ze klagen steen en been, zijn het nergens mee eens, maar weten geen beter systeem dan het huidige. 
Als je in termen van het huidige systeem blijft denken is het moeilijk Het Alternatief Staatsbestel als een beter alternatief te zien. Op details worden vraagtekens geplaatst, terwijl aan vele wantoestanden binnen het huidige systeem voorbij wordt gegaan. De vraag kan zijn: Alles overziend en alle plussen en minnen van beide systemen schematisch naast elkaar leggend, wat is dan het eindoordeel. Het vereist dus eenvoudig anders te willen denken.
Dan zijn veel mensen het met me eens, maar ..... komt er dan: “Je redt het nooit”.

 
Jonas: ‘Welke realistische veranderingen aan het politieke systeem zou u invoeren in Nederland?’

Op korte termijn: afschaffen van partijdiscipline, afschaffen van partijpolitieke benoemingen en een start maken met communicatielijnen voor deelreferenda van Kamerleden naar de 'eigen' achterban.

 Jonas: ‘Vindt u het een goede verandering als de minister-president gekozen zou worden?’

De MP hoeft niet zo belangrijk te zijn, mag een ras bestuurder zijn die de ministersploeg voorzit. De 300 Kamerleden zijn best in staat iemand uit Nederland te vinden en die met meerderheid te kiezen. 
Ik ben niet voor een Trump-scenario. Geen verkiezingscircus en dan een MP die met een vijandig kabinet wordt opgescheept. Demagogen, vlotte babbelaars of kandidaten met een leuk smoeltje of een lekker kontje winnen het vaak van vakbekwame kandidaten. Moeten we niet willen. Geen Andre Hazes, Henk Westbroek, Max Verstappen of Robin van Persie for president.

Jonas: ‘Zou u er een voorstander van zijn als directe democratie op lokale schaal gebruikt wordt, en als ‘the bigger picture’ zonder directe invloed van het volk door politici bepaald zou worden?

De 2 woorden 'directe democratie' in de vraag is al het antwoord, maar het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Ik besef best wel dat het plaatselijk makkelijker is in te voeren dan landelijk.
Het Alternatief Staatsbestel is ook op lokaal niveau prima toe te passen. I.p.v. een minister, de burgemeester, wethouders zoals de staatssecretarissen en raadsleden gelijk de Kamerleden. 
Ook weer DigiD achtige lijntjes naar de eigen achterban en deskundigen als wethouder. 
Nu zie je voorzichtig al afspraken tussen leden van de raadscoalitie en de oppositie.
Alles wat democratischer is dan het huidige particratische stelsel is meegenomen.
Ik heb nogal wat moeite met referenda over complexe zaken waar de volksvertegenwoordigers samen al niet eens uitkomen, terwijl zij wel complete dossiers hebben. Demagogen als Jan Roos kunnen het niet alles wetende volk vrij gemakkelijk manipuleren. 
Veel mensen die ontevreden zijn over de regering stemmen vaak anti-regering i.p.v. inhoudelijk over het bewuste onderwerp, wat overigens bij gemeenteraads-, prov.- en Europese verkiezingen ook nogal eens gebeurt. Binnen Het Alternatief Staatsbestel kan dat allemaal niet omdat er geen coalitie meer bestaat.
Het land verdelen in kantons of districten heeft niet mijn voorkeur. Maar dat begrijp je als je het AS-programma hebt gelezen. Alle mensen dezelfde rechten, plichten, geen onderscheid tussen districten. Dat betekent bijvoorbeeld dat voor elke hond geen of hetzelfde bedrag aan hondenbelasting dient te worden betaald, alle rijbewijzen even duur zijn. Kortom, overheidsdiensten overal gelijk!
Het districtenstelsel is wel democratischer dan ons particratisch systeem nu, en daar ging jullie onderwerp over. Daarom stel ik het boven het huidige Nederlandse systeem.
De kiezers zijn veel nauwer bij de besluitvorming betrokken. Dat kan ook omdat de kantons behoorlijk autonoom zijn. Daarin zijn ze Nederland ver voor. Of dat wenselijk is, blijft de vraag. En vaak tellen kantons betrekkelijk weinig inwoners
De ver doorgevoerde autonome status van de afzonderlijke kantons staat mij tegen. In ons geval zouden Drenten ten opzichte van Zuid-Hollanders er bekaaid zijn afgekomen, zou Groningen stinkend rijk zijn en Zeeland moeite met het Deltaplan kunnen hebben gehad.

Reacties

Nog geen reacties op dit bericht.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?