AlternatiefStaatsbestel.nl

Hoezo democratie? II

01-04-2018 — Als het om de term democratie gaat zou toch demos (het volk) centraal moeten staan?

Omdat we met 17 miljoen mensen zijn kunnen we niet met z’n allen voortdurend overleggen en beslissingen nemen. Daarvoor kiezen we volksvertegenwoordigers die alle volksgroepen evenredig vertegenwoordigen.

Maar is dat ook zo? Worden alle mensen echt vertegenwoordigd? Worden de wensen van de mensen in meerderheid ook omgezet in consistent beleid? Oordeel zelf.

1 Ruim 95% van alle Tweede Kamerleden is hoogopgeleid. Wordt dan wel iedereen vertegenwoordigd?
2 Partijen worden op voorhand uitgesloten, waardoor er niet naar de stem van miljoenen wordt geluisterd.
3 Afgesplitste Kamerleden kunnen zonder voorkeurstemmen zomaar een heel ander beleid voorstaan.
4 Partijen met een zeer charismatische lijsttrekker kunnen om die reden extra stemmen scoren.
5 Na een raadplegend referendum kan een minimale bijstelling ervoor zorgen dat zonder een tweede raadpleging het bijna ongewijzigde oorspronkelijke plan wordt doorgevoerd.
6 Het volk stemt op een partij gebaseerd op het betreffende programma maar wordt buitenspel gezet na coalitie afspraken en regeerakkoorden (soms contra partijstandpunten).
7 Fractiediscipline staat haaks op principe ‘zonder last en ruggenspraak’ uit de grondwet.
8 Bewindslieden worden uit kleine fractievijver gevist, af en toe van buiten de politiek met als eis eerst partijlid te worden.
9 Bij coalitiebesprekingen kunnen hele kleine partijen – nodig voor een meerderheid – onevenredige punten binnenhalen.
10 Bewindslieden zijn niet onafhankelijk, ze zitten er voor de regeringspartijen.
11 De Eerste Kamer doet vaak om partijpolitieke redenen het Tweede Kamer werk over.
12 Voor zover de Eerste Kamer al democratisch is, wordt die ook nog eens niet rechtstreeks gekozen.
13 Beroemde lijstduwers die niet gekozen willen worden manipuleren de uitkomst, zeker als ze na genoeg voorkeurstemmen afhaken.
14 Bij gemeenteraads-, provinciale- en EU-verkiezingen wordt vaak Haags gestemd.
15 Niet alle Nederlanders worden gelijk behandeld. Tussen provincies of zelfs tussen gemeenten kunnen er grote verschillen zijn. (o.a. verschillende kosten bij rijbewijs, paspoort, huwelijk en hondenbelasting)

Deze lijst kan ongetwijfeld worden uitgebreid, maar alle bovenstaande punten en nog veel meer worden opgelost na het invoeren van het Alternatief Staatsbestel met het Pluchen Revolutieprogramma als ruw raamwerk.

Reacties

 1. Ludwig van El op 02-04-2018 om 09:09 uur:

  Wanneer 150 m/v hun wil opleggen aan 17mln, kan ik dat geen democratie noemen. De enige echte vorm van macht AAN het volk is statenloosheid.
  Een overheid is per definitie een dictatuur: macht OVER het volk.
  Ik moet zeggen dat uw plan wel een opluchting vormt. Dank.

 2. Rients Hofstra op 02-04-2018 om 11:41 uur:

  Kan het zijn dat u https://rientshofstra.nl/pluchen-revolutie nog niet helemaal aandachtig hebt gelezen. Die 150 zouden er ook 300 kunnen zijn, die uitvoeren waarvoor ze gekozen zijn op basis van hun 'persoonlijk' programma. Komen er zaken voorbij die niet in het programma staan, dan worden deze voorgelegd aan de 'eigen' kiezers middels een minireferendum.
  Dit houdt in dat het juist andersom werkt dan waar u bang voor bent: Het volk legt bindend aan hun vertegenwoordigers op hoe te stemmen en te handelen. Die 150 cq 300 zijn niet gebonden aan de luimen van de partijelites en zijn gevrijwaard van fractiediscipline. Ook hoeven er geen kiezersbedriegende compromissen gesloten te worden om wille van de macht. Geen 4 jaar durende coalitieafspraken die in de verkiezingsprogramma's niet terug te vinden zijn. Hierdoor haalt het volk een groot deel van de overheidsmacht terug, waarbij ik me realiseer dat geen enkel systeem perfect is. Ik daag u uit alle manco's van AS (Alternatief Staatsbestel) naast de gebreken van de huidige particratische werkelijkheid te leggen en de balans op te maken. Moet u wel anders willen denken en AS als een samenhangend systeem willen zien. Mocht u verbeteringen aan kunnen brengen, houd ik me aanbevolen. Mocht u het gehele AS afwijzen omdat u een nog beter systeem kent hoor ik ook dat graag. Maar we leven nu onder het juk van enkele partijprominenten en diverse machtige lobbyisten. De vraag is of we dit zo moeten laten of dat er werkbare verbeteringen mogelijk zijn. Ik ben van dat laatste overtuigd.

 3. Rients op 19-03-2020 om 21:30 uur:

  Jammer dat u niet reageerde op mijn antwoord op uw niet helemaal juiste conclusie.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?