AlternatiefStaatsbestel.nl

Democratie nog vreemder door de bocht

15-11-2018 — Sla een willekeurige krant open en sta versteld van ondemocratische handelingen en opmerkingen die we als ‘gewoon’ zijn gaan beschouwen.

Neem het AD van 15 november:

“Marja van Bijsterveldt snapt niet wat haar partijgenoten in de Eerste Kamer bezielt. Die brengen de gekozen burgemeester een stapje dichterbij, door onder druk van het regeerakkoord in te stemmen met een grondwetsherziening”.

(AS: Het CDA-dametje vergeet dat de burgemeester altijd al wel gekozen kon worden maar dat daarna de koning nog wel zijn krabbel moet zetten. Dat signeren is alles wat uit de grondwet wordt gehaald. Voor het gemak vergeet ze te vermelden dat de senaat heel iets anders is geworden dan wat wél in de grondwet staat. Onze grondwet [ook nog eens zeer ondemocratisch opgesteld omdat geen kiezer hierover heeft kunnen meebeslissen] wordt continu met voeten getreden. In de grondwet wordt met geen woord over partijpolitieke benoemingen gesproken, met geen woord over fractiediscipline en met geen woord over bindende, wurgende coalitieafspraken. Ook met geen woord over de mogelijkheid om het Tweede Kamer-werk nog eens partijpolitiek in de senaat over te doen. Zo bezien is haar opmerking schaamteloos!)

Volgens Bijleveld moet een burgemeester boven de partijen staan.

(AS: Uiteraard moet dat, maar zou dat niet makkelijker gaan met een deskundig persoon zonder partijpolitieke achtergrond? In Nederland zijn bijna alle gemeentes belast met een VVD, CDA of PvdA burgemeester, her en der een benoemde ??? D66’er en nu in onze hoofdstad eentje van GroenLinks. Zijn die allemaal in staat boven de partijen te staan en mensen vanuit PVV of SP niet? Of nog erger: bezielende toppers uit de gemeente zelf zonder partijballast, maar met aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten?)

Op de stelling dat CDA-senator Rombouts aankondigde in te stemmen, reageerde Marja gelijk haar achternaam deed vermoeden: verbijsterd. “Ik vind het verbijsterend. Het doet mij pijn om te zien dat door de Haagse deal binnen de coalitie een fundamentele pijler van stabiel lokaal bestuur dreigt te worden verkwanseld”.

(AS: Dit is een typische regenten-opmerking. En verkwanselen slaat alleen op de onnodige handtekening van onze koning. Een koning die absoluut ondemocratisch is aangesteld, door middeleeuwse overerving zijn positie bekleedt en angstvallig tegen elke DNA-test zal zijn omdat hij weet dat er geen druppel Oranje of Nassau bloed door zijne aderen vloeit.)

Elders in dezelfde krant de soap rond de top van 50plus. Vier bestuursleden moeten wijken omdat ze andere inzichten hebben dan de mensen die trouw Geert Dales en Henk Krol volgen. Een van de vier stelt: “Volgens Dales moet er ‘rust in de tent, loyaliteit en eensgezindheid komen”.

(AS: Ondemocratischer kan bijna niet. Eensgezindheid is het uithangbord van de particratie, de pijler waarop ons huidig staatsbestel wegdrijft. Coalities kunnen daardoor tegen de wil van veel Kamerleden, maar ook van het volk, het geforceerd vier jaar uithouden waarbij loyaliteit wordt beloond met partijpolitieke benoemingen: Ministers, staatssecretarissen, maar ook burgemeesters! En het kan nooit zo zijn dat bv 40 Kamerleden van 1 partij het altijd unaniem eens zijn met partijpolitiek opgelegde standpunten. Dus rust in de partij is de doodklap voor de democratie. Een democratie die nog mijlenver weg is.)

Reacties

Nog geen reacties op dit bericht.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?