AlternatiefStaatsbestel.nl

Democratie en het referendum

24-02-2018 — Vrij vertaald betekent democratie: besluitvorming zo dicht mogelijk bij het volk brengen.

Dat dit met 17 miljoen mensen een moeilijke zaak is, mag duidelijk zijn. Pogingen om het te proberen zouden niet arrogant terzijde moeten worden geschoven.

Een referendum betreffende een ingewikkeld en complex probleem is niet even in een welles-nietes vraagstelling te realiseren.

Een referendum in Groot-Brittannië om wel of niet in de EU te blijven verzandde in een pro- of antistemming ten opzichte van de zittende regering. Iets in de geest van: als deze regering voor is, ben ik tegen.

Hetzelfde gebeurde voor een deel met het Oekraïne referendum. Uitgelokt door Geen Stijl met de heren Roos, Baudet en Dijkgraaf. Een heel klein deel van de kiesgerechtigden kwam opdagen waarvan een deel anti-coalitie stemde en een deel het hele referendum zag als een afwijzing van Oekraïne als een Oost-Europees land van armoede en criminaliteit.

De werkelijkheid was dat Roos & trawanten helemaal niet geïnteresseerd waren in Oekraïne, maar alleen bezig waren met de vraag hoe ze de regering konden laten vallen. Daarnaast ‘vergaten’ ze te vertellen dat driekwart van het verdrag al door de EU was vastgesteld en dus eigenlijk buiten het referendum had moeten blijven.

Dat juist de referendumpartij D66 deze demagogische schijnvertoning van Geen Steil als aanleiding gebruikte om het raadgevend referendum af te schaffen is heel wrang. Maar dat Baudet en consorten nu huilen terwijl ze zelf aan de basis stonden van een referendumfarce en indirect hebben meegeholpen dit democratisch instrument om zeep te brengen, is hypocriet.

Dat de partijelites af willen van burgerbemoeienissen is vanuit hun standpunt te begrijpen. Immers zij voelen zich ver verheven boven het gewone gepeupel. Het volk is volgens hen niet bij machte ingewikkelde problemen met een simpel ja of nee te duiden. En deels hebben ze gelijk, zie de Brexit en de Oekraïne-soap.

Maar Zwitserland bewijst al meer dan 100 jaar dat het volk wel degelijk een mening heeft en dat daar naar geluisterd kan worden.

Door anders te denken en de macht van de partijelites eens ter discussie te stellen zou het best mogelijk kunnen zijn dat referenda een prominente plek in de democratische besluitvorming kunnen krijgen. Maar zoals gezegd is het noodzakelijk anders te willen denken.

Nu bepaalt een kleine elite van enkele coalitiepartijen de grote lijnen tot aan de details. Tekenend deze keer is dat de 3 politieke leiders Buma, Pechtold en Segers niet het kabinet in gingen, maar fractievoorzitters bleven om de uiterst kleine meerderheid in toom te houden. Twee dissidenten kan de val van het kabinet betekenen.

Dat er dissidenten in de 4 fracties zullen zitten is een wetenschap die geen hogere wiskundekennis vereist. Immers er zijn nogal wat concessies gedaan om aan de macht te komen. Waar men voor de verkiezingen voor was kan door de partijtop worden opgedragen nu tegen te zijn en andersom, ondanks de mooie tegenovergestelde bewoordingen in het partijprogramma. Een maatregel om buitenlandse beleggers vrijstelling van betaling van dividendbelasting te geven stond in geen enkel verkiezingsprogramma; geen enkele Nederlandse kiezer heeft hier vóór gestemd, een enkeling zou er voor gekozen kunnen hebben. Dit laatste is nu juist referendumwaardig. Coalities, inclusief compromissen sluiten, is a priori een aantal verkiezingsbeloftes breken. Dit gebeurt in achterkamertjes en zeker niet transparant. Fractieleden kunnen om wille van de macht voor het blok worden gezet.

Dat alles anders kan en referenda overzichtelijk een wezenlijk onderdeel kunnen zijn in de besluitvorming binnen de Kamer en de Raadszalen kunt u hier lezen
Met hier een uitgewerkt ruw raamwerk
Het samenhangend plan is veel democratischer, echt deskundig en wel transparant. Het is links nog rechts met ingebouwde referenda.
Een praktisch voorbeeld van enkele jaren geleden:

Kortom, democratie kan heel goed samengaan met diverse referenda, referenda die de burgers nooit kunnen worden afgenomen.

Reacties

 1. Fred de Kater op 25-08-2018 om 16:18 uur:

  Bijzonder aanmatigend dat u van mening bent dat het volk te achterlijk is om een beslissing te nemen. U behoort zelf tot de politieke elite. Zouden 16000000 miljoen kiezers niet meer in hun mars hebben dan de 225 hotemetoten bah. Ik ga al 40 jaar voor het initiatief/bindend referendum en geloof mij het gaat er komen. 80 % van de bevolking is tegen het dividend besluit van Rutte 1.4 miljard en de rest weg geven aan de aller rijkste. Hier zag ik graag een initiatief/bindend referendum over.

 2. Rients Hofstra op 25-08-2018 om 17:07 uur:

  Mag ik u vragen waarom u mij iets in de mond legt wat volledig onjuist is. Waaruit blijkt dat ik het volk dom vind? Ik ben van geen 1 politieke partij lid (geweest) Tot welke elite zou ik dan moeten behoren? (ik ervaar uw stelling hierover zelfs als beledigend)
  Mijn referenda-voorstellen gaan veel verder dan uw bindend referendum. Voor deze misvattingen uwerzijds zult u toch echt eerst het AS programma https://rientshofstra.nl/pluchen-revolutie moeten lezen.
  Daarna ben ik graag bereid inhoudelijk de discussie aan te gaan.

 3. Rients op 19-03-2020 om 21:25 uur:

  Jammer dat na al die tijd u geen nuances aan uw beschuldigingen kunt toevoegen. Had u het ruwe raamwerk: De Pluchen Revolutie inmiddels gelezen?

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?