AlternatiefStaatsbestel.nl

De Fryske Marren: Democratie?

27-12-2018 — Wat mogen we democratie noemen, waar kan je vraagtekens plaatsen en waar is sprake van schijndemocratie?

In de eerste plaats is er een wezenlijk en principieel verschil tussen carrièrepolitici en volksvertegenwoordigers. Carrièrepolitici zijn voornamelijk in dienst van de partij met zichzelf bezig. Bij de aanduiding van het begrip volksvertegenwoordiger wordt aangegeven dat de burger belangrijk is.

Met name de laatste jaren heeft het de Haagse regenten behaagd een aantal taken te delegeren aan lagere overheden. Dit is nooit democratisch – lees door de burgers – besloten. Het meest bekende en desastreuze voorbeeld is het delegeren (degraderen?) van verschillende zorgtaken naar gemeenteniveau. Ambtenaren werden met spoed bijgespijkerd. Dit werd soms schrijnend merkbaar aan de keukentafel tijdens de zorgbeoordeling waarop elke zorgvragende recht zou krijgen en in gezinnen waar sprake van een pgb zou kunnen zijn.
Naast de mate van deskundigheid is ook de politieke voorkeur medebepalend. Een VVD-ambtenaar oordeelt anders dan een SP’er of iemand met een SGP-overtuigingen.

Waar ambtenaren niet eens gekozen zijn, menen raadsleden burgers te vertegenwoordigen. Maar niets is meestal minder waar. Coalities vormen door concessie te doen, is t.a.v. sommige dossiers puur kiezersbedrog. Nog erger wordt het als raadsleden beslissen over voorliggende problemen waarover niets in hun partijprogramma staat.

Een voorbeeld van hoe het misgaat is het plan voor zandwinning in het IJsselmeer.
Het voorstel wat voor ligt behelst een werkeiland van 7 hectare op 6 kilometer voor de kust van Gaasterland in de gemeente Friese Meren.
Het hoogste punt van bebouwing op dat werkeiland is 22 meter en het zandwingebied komt op minimaal 5 kilometer voor de kust. Zandwinning is gepland tot wel 60 meter diep met een oppervlakte van circa 250 ha (0,22% van het IJsselmeer)

Wat is het geval? Den Haag heeft in al haar wijsheid besloten dat de gemeenteraad van De Friese Meren mag beslissen of dit ja of nee wordt. Heel netjes heeft de gemeente de burgers geïnformeerd, zie hier. Let wel, geïnformeerd, niet geraadpleegd. In het bestemmingsplan wordt een natuurbestemming aangegeven.

Over enige tijd gaat een deel van de Raad achter de coalitie die onder de B wat W’s mocht leveren. Is de partijelite voor, is ook de Raad voor. Vinden de regerende partijorganen dat er teveel bezwaren zijn, dan zal fractiediscipline ervoor zorgen dat er een nee komt. De vraag blijft hoeveel invloed belanghebbende bedrijven middels lobbyisten bij de besluitvorming zullen hebben. Een vraag die wellicht nooit beantwoord wordt.

Feit is en blijft dat de burgers geen enkele medezeggenschap krijgen. Niet via verkiezingen waar partijen hun standpunten in verkiezingsprogramma’s hebben verwoord, ook niet via een tussentijds bindend referendum.

Hier enkele reacties (integraal, niet aangepast), ook vrijgegeven door de gemeente De Friese Meren:

1Marleen Engelenburg: Ja, laat het alstublieft NIET doorgaan! Eén Groningen is al teveel!!!

2 Bob van der Weg: Als de raad hier voor is kunnen we in de toekomst veel tijd besparen. Veel plannen zijn dan immers niet meer nodig en alleen maar tijdverdrijf. Wat is de waarde van een Natura2000 stuk dan nog, of een bestemmingsplan. Of de nieuwe omgevingsvisie van de gemeente? Om nog maar te zwijgen van de verkiezingsprogramma's van de partijen? Die kunnen allemaal integraal de prullenbak in.
Wat volkomen ontgaat is waarom het college en eventueel de raad voor zijn? B.v. de gaswinning in veld 'Rottum' is het college wel op tegen en hier niet. Wat is het verschil dan?
Kortom: ik ben tegen.

3 Anneke Kootstra: We mogen toch zeker hopen dat dit niet doorgaat. Zoveel zandwinning in een natuurgebied? Ooit over de consequenties voor mens en dier nagedacht? #DFM#defryskemarren 
Wat gebeurt er met de dijken? Met de huizen? Met de dieren?

4 Bernard Gijzen: Is toch wel goede he!! Het is verboden om in dit gebied maar ook iets te doen. Als je dat doet krijg je een boete van €230,-- maar zandwinnen Ooooo maar dat is geen probleem. Nou, NEE dus dat is pas vernieling!!

5 Geertje Hoekstra: Zodra er geld te halen valt, telt de mening van de burger niet meer mee.

6 Jan Buitenga: Kunnen we hier al aangeven dat Lokale partijen in de Gemeenteraad van De Fryske Marren dit onzalige plan naar de prullenmand MOET verplaatsen? TEGENSTEMMEN dus wanneer dit op de agenda komt.

7 Jan A. Tjallema: Natuurlijk moet dat niet doorgaan. De regering heeft z'n mond vol over het milieu en het gemeentebestuur van werelddorp de Fryske Marren laat straks toe dat dit doorgaat. de regering in den haag bemoeit zich er niet mee, het bedrijf zegt, dat als het niet doorgaat gaan ze geen geld claimen, omdat dat bedrijfsrisico is, maar burgemeester en wethouders zeggen ja, omdat ze op die manier weer een begrotingsfoutje denken te kunnen dichten. Zoals gewoonlijk hun fout de inwoners de lul!

8 Lenneke Verhoef: En nou hopen dat jullie naar "jullie" inwoners luisteren

9: Rudie vd Weij: Niks geen vragen. Gewoon NIET doen.

Een democratie werkt echt anders, zie

Reacties

Nog geen reacties op dit bericht.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?