AlternatiefStaatsbestel.nl

Commissie Remkes voor de bühne

15-12-2018 — Het rapport met 83 aanbevelingen is aangeboden. Hoe moet hier naar gekeken worden?

Voor mensen die redelijk tot gewoon tevreden zijn met het huidige systeem zijn de aanbevelingen bemoedigend. Meer helaas ook niet.

Ga er echter gerust van uit dat politici nooit uit zichzelf hun macht, hoe weinig ook, uit handen geven. Bekijk het rapport daarom door die ogen.

Zes prominente (oud)-politici van VVD, CDA, D66, CU, PvdA en SP samen met twee hoogleraren resp. parlementaire geschiedenis & politieke wetenschappen kregen de opdracht de democratie te redden.

Als de wil, wens & waardigheid van de burgers centraal zouden staan, zouden de uitkomsten geheel anders zijn. Met vier vertegenwoordigers van de huidige coalitie die net het vrijblijvende raadgevende referendum de nek om hebben gedraaid, aangevuld met een vertegenwoordiger van de regentenpartij PvdA en eentje van de partij ontstaan uit onvrede SP, valt niet te verwachten dat de democratie gered wordt. Eenvoudig omdat onze staatsvorm nooit een democratie is geweest.

1. Het vrijblijvende raadgevende referendum werd de nek omgedraaid omdat het voor coalities te lastig en te bemoeizuchtig was. Zullen die 4 huidige coalitiepartners samen met PvdA en SP dan een veel zwaarder referendum accepteren, laat staan zelf instellen?

2. Meer kans op een Kamerzetel voor kandidaten met veel voorkeurstemmen klinkt democratisch. Maar wat is de meerwaarde als ze vervolgens geconfronteerd worden met een wurgende fractiediscipline? Dan maakt het niet uit of nummer 8 of nummer 54 van de lijst Kamerlid wordt.

3. Een gekozen formateur die moet manoeuvreren tussen alle partijstandpunten, politieke haantjes en hennetjes lijkt geen sinecure. Kan de burger zo meer invloed uitoefenen wie met wie gaat regeren. Een meewarige lach valt niet te onderdrukken. Wat een onzin. Wie leent zich voor zo’n hondenbaan? Want ook hier is er geen meerwaarde. Sterker nog, het wordt nog erger.

4. Vervolgens de Senaat nog meer politieke ruimte geven. Nu mogen ze alleen ja of nee zeggen, vaak politiek ingegeven. Remkes wil dat de Eerste Kamer wetsvoorstellen moet kunnen wijzigen. Een niet door het volk gekozen orgaan kan de wel gekozen Tweede Kamer corrigeren terwijl van oorsprong de Eerste Kamer er was om wetten te beoordelen op haalbaarheid, juistheid en of ze niet in strijd zijn met bestaande wetten. Daarnaast controleren op eventuele mazen.

5. Oh ja, op meer locaties stembureaus openstellen om zo dichter bij de kiezer te komen. Dat staat er echt ook in.

Gewoon even 5 van de 83 eruit gelicht.
>1 Een valse luchtballon, loopt na de verkiezingen gewoon leeg.
>2 Fractiediscipline is niet democratisch, wie er ook gekozen wordt.
>3 Schijndemocratie. De formateur zal moeten luisteren naar de partijelites.
>4 Alleen een Senaat met partijonafhankelijke wetsdeskundigen kan foute wetten tegenhouden op basis van wetskennis. Een fusie van Senaat en de Raad van State is realistischer.
>5 Dit onvoorstelbaar belangrijk punt zou het weleens kunnen halen.

Het kabinet - het kabinet??? - gaat de heilloze aanbevelingen bestuderen om later tot de conclusie te komen dat een en ander niet haalbaar, werkbaar of wenselijk is.
Minister Ollongren komt over enkele maanden weer een duurbetaalde commissie bedanken voor de ‘waardevolle’ adviezen die met veel respect na diep beraad nader zullen worden bekeken maar tot zolang onder in een la terecht komen.

Geen enkele partij kan meer democratie invoeren als ze zich slaafs onderwerpt aan de regels van het huidige particratische systeem. Een systeem waar enkele elites, ingefluisterd door machtige lobbyisten, de dienst uitmaken.

Verwacht niets van Tweede Kamerleden en partijonderdanige bewindslieden die dubieuze slagersknechten het eigen vlees laten keuren. De uitkomst zal zijn dat het vlees nog goed is omdat het er ogenschijnlijk nog goed uitziet terwijl het binnenin al stevig aan het rotten is.

Deze commissie is in het leven geroepen omdat de partijtoppen dondersgoed in de gaten hebben dat de burgers steeds ontevredener worden. De oude elite gaat zich zitten knijpen en toont deze keer even haar goede wil. Haar wil!

Er moet een pluchen revolutie worden gestart waarbij de wil, wens & waardigheid van de burgers centraal staan. Die insteek hebben carrièrepolitici niet. Ze zijn als de dood dat steeds meer burgers het regenteske belazersysteem niet langer pikken. Gele Hesjes is een nieuw voorbeeld, Code Oranje was er net iets eerder en het Alternatief Staatsbestel komt al jaren met een werkbaar alternatief. Moeten mensen wel bereid zijn anders te willen denken.

Dan kunnen we stoppen met partijpolitieke benoemingen, vormen we nooit meer 4 jaar durende kiezersbedriegende coalities, zijn concessies tegen de verkiezingsafspraken in passé, blijven wurgende fractiedisciplines achterwege en sluiten de achterkamertjes.

Daarvoor in de plaats echte volksvertegenwoordigers, deskundigheid aan het roer, volledige transparantie en ingebouwde referenda zonder handtekeningacties.
Het AS-systeem is links noch rechts, slechts gewoon democratisch!

Het huidige ietwat aangepaste systeem leidt op (korte?) termijn tot chaos, geweld en opstand.

Reacties

Nog geen reacties op dit bericht.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?