AlternatiefStaatsbestel.nl

Waar is de democratische controle?

05-12-2017 — De titel van een twee pagina’s groot artikel van het FD 2 december.

Patrick van Schie, directeur van de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD: ‘We dreigen naar een corporatistisch bestuursmodel toe te groeien met veel macht van belangenorganisaties. Allemaal kleine SER’retjes.’ Er ontstaat een schaduwmacht.

‘Formeel hebben Tweede en Eerste Kamer het laatste woord. Het afdwingen van kiezersbeloftes is moeilijk en handhaving vindt buiten het parlement plaats.’

Peter van Lieshout, hoogleraar maatschappijwetenschappen Universiteit Utrecht: ‘Het beleidsvacuüm is een nieuwe realiteit. De TK is ervoor om wetten en niet akkoorden te sanctioneren. Bovendien hebben ondertekenaars van akkoorden niet per se parlementaire goedkeuring nodig om hun plannen uit te voeren, zelfs al stuurt de Kamer in het uiterste geval de betreffende bewindspersoon naar huis.’

Van Schie waarschuwt voor tanende invloed van het parlement: ‘In een democratie dient het algehele belang voorop te staan. …… Via een omweg geven we toe dat het parlement ons onvoldoende vertegenwoordigt.’

Een anonieme topambtenaar: ‘Een andere realiteit is dat veel besluitvorming in Brussel plaatsvindt, of door decentralisatie juist op lokaal niveau. Den Haag gaat over steeds minder.’

Douwe Jan Elzinga, staatsrechtgeleerde: ‘Het primaat van de politiek schuift naar de achtergrond. De TK zou zich veel meer bewust moeten zijn van de erosie van het openbaar bestuur.’
De hoeveelheid akkoorden leidt tot wat wel genoemd wordt een maatschappelijke democratie. ‘Maar’, zo zegt Elzinga, ‘bij veel van de akkoorden zijn vaak clubs betrokken die helemaal niet democratisch gecontroleerd worden. De verrommeling van het openbaar bestuur neemt daardoor toe. Het gevaar is dat de burger gaat zeggen: ‘Waarom zou ik gaan stemmen, de besluitvorming vindt allang ergens anders plaats.’

NRC 2 dec.: Het is ook een veeg teken dat oud-politici – als lobbyist of opinieleider – vaak meer Haagse invloed hebben dan beroepspolitici. (Rouvoet, Boekestein, Terlouw, enz.)
Het is te simpel dat alleen de huidige beroepspolitici te verwijten: zij komen vanaf dag 1 in een systeem dat ze dwingt tot onttovering van hun idealen.

Het is alleen al een hele toer partijpolitieke idealen overeind te houden. En welhaast een wonder als ze daarna ook de verkiezingen overleven en een regeerakkoord halen. De meeste partijpolitieke idealen zijn dan allang verschrompeld. (zie D66 – referendum)

AD 4 dec.: Formeel zijn de vier regeringspartijen in de Eerste Kamer niet gebonden aan het regeerakkoord. Geen senator heeft er zijn handtekening onder gezet.

Elco Brinkman, fractievoorzitter CDA in de Senaat: ‘Maar het is niet mijn eerste taak om het kabinet te laten vallen.’

Maar de grootste oppositiepartij denkt daar heel anders over.
Marjolein Faber, fractievoorzitter PVV in de Senaat: ‘Wij hebben maar 1 doel; dit kabinet moet zo snel mogelijk weg. Als ze met een uitgestoken hand komen zullen we die alleen aanpakken om ze van het podium af te trekken.’

Annemarie Jorritsma, fractievoorzitter VVD in de Senaat: ‘We zijn er om wetten te controleren op kwaliteit en uitvoerbaarheid. Maar de afgelopen periode werd bijvoorbeeld de nieuwe energiewet louter om politieke redenen door de oppositie weggestemd.’

[ Alle drie boter op hun hoofd > Denk aan de vrije artsenkeuze en de second opinion-soap enkele jaren geleden. Hoeveel Senatoren hebben wetskennis? ]

Op een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger met als onderwerp: ‘Is de democratie nog te redden?’ kwamen 3 deskundigen waaronder een journalist van de Volkskrant en een filosoof tot de conclusie dat Nederland op geen enkele wijze in crisis verkeert, ook niet als het de democratie betreft.

De werktitel had evenwel moeten zijn: ‘Leven we nog wel in een democratie?’
Het antwoord zou dan zijn: nee, al decennialang niet (meer)!

Daarom is Het Alternatief Staatsbestel opgericht met het verzoek massaal lid te worden en deze site binnen het eigen netwerk van elke lezer te verspreiden.

Reacties

Nog geen reacties op dit bericht.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?