AlternatiefStaatsbestel.nl

Vier Praktijkvoorbeelden:

26-10-2017 — Hier enkele zaken die democratischer en transparanter kunnen, nee moeten

1 Belastingvrijstelling buitenlanders Nederlands dividend.

Hier enkele zaken die democratischer en transparanter kunnen, nee moeten:

Blijkt dat deze maatregel in geen enkel verkiezingsprogramma is opgenomen. Geen enkele Nederlander heeft dus kunnen stemmen voor zo’n maatregel.
Tevens blijft voor de kiezer verborgen wie dit tijdens de coalitiebesprekingen heeft/hebben ingebracht.

Binnen het Alternatieve Staatsbestel waar wij voor pleiten zouden alle 150 Kamerleden via een mini-enquête de eigen achterban een bindend stemadvies hebben gevraagd.

2 BTW verhoging 9%

Gezien de massale reacties zouden veel kiezers niet hun stem hebben gegeven aan een TK-kandidaat die voor een btw-verhoging op goederen voor de eerste levensbehoeftes en bovenal gezonde waren zou zijn.

De betreffende Minister had binnen ons bepleite systeem moeten shoppen bij alle 150 Kamerleden voor zover zij in hun programma hierover een standpunt hadden verwoord. Enkele dagen voor de stemming zouden de Kamerleden die dit niet in hun verkiezingsprogramma hadden opgenomen even via een mini-enquête de achterban dienen te raadplegen.

3 Belgische haatimam El Alami Amaouch in Den Haag.

Betreffende dit probleem zou in geen enkel verkiezingsprogramma een mening zijn geventileerd, immers het speelt pas sinds enkele dagen. Elk Kamerlid zou met een multiple-choise enquêteformulier via DigiD of een vergelijkbaar instrument de achterban enkele mogelijkheden t.a.v. deze meneer kunnen voorleggen.

4 Uitbreiding aantal ministeries.

De vorige coalitie VVD-PvdA had aan 13 (7 VVD & 6 PvdA) ministers genoeg, omdat beide partijen nagenoeg even groot waren.
Om nu na de laatste verkiezingen iedere partij recht te doen op basis van het aantal uitgebrachte stemmen, konden de 4 partijen (VVD, CDA, D66 & CU) niet uit de voeten met 13 ministers.
Puur uit partijpolitieke belangen kwam men uit op 16 ministeries. Niet omdat die nodig waren, maar om verhoudingsgewijs hun rechten ten opzichte van de verkiezingsuitslag te verzilveren en genoeg eigen poppetjes op het pluche te plaatsen (op welke post, met of zonder kennis en kunde betreffende het bewuste ministerie was van geen enkel belang!)

U begrijpt het al: Na invoering van het Alternatief Staatsbestel komen er alleen ministeries waaraan echt behoefte is.
Daarnaast moeten die departementen geleid worden door de beste kandidaten die in ons land op dat betreffende vakgebied te vinden zijn, verschoond van welke politieke bevoogding dan ook.

Reacties

Nog geen reacties op dit bericht.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?