AlternatiefStaatsbestel.nl

Ministers? Ach ze weten niet beter

02-03-2024 — Dat de ministers er een klerezooi van maken is hen amper kwalijk te nemen; ze zijn staatsrechtelijk onwetend en democratisch gedeformeerd.

Staatsrechtelijk zou Nederland democratisch moeten zijn met een goed werkende Trias Politica. Helaas, juist het tegendeel is waar. De wetgevende macht (Tweede Kamer) hoort organisatorisch en grondwettelijk volkomen los te staan van de uitvoerende macht (kabinet). De 3e poot, de rechtelijke macht’ hoort geheel partijonafhankelijk de wetgevende macht per voorstel te controleren voordat kabinetsleden nieuwe wetten mogen in- en uitvoeren.

De werkelijkheid is wederom helaas geheel anders. Alle 3 de poten staan verankerd en in beton gegoten binnen de burelen van de elitaire regentenkliek. Van het 3-tal is in de praktijk de uitvoerende macht (het kabinet) allesbepalend, de Kamerleden van de ‘wetgevende’ macht gezamenlijk het te manipuleren kruipvolk. En de rechtelijke macht hangt er zieltogend bij, want zij mogen wegens art. 120 geen enkele nieuwe wet toetsen aan bestaande wetten en ook niet aan de grondwet. Tevens zijn de hogere rechters partijgebonden benoemd.

Bewijzen in de media zijn er zat. Vrijdag nog: “De ministerraad zal vrijdag instemmen met ….” De ministerraad heeft niets in te stemmen, de Kamer stemt wel of niet in, het kabinet voert uit en de senaat (rechtelijke macht -maar niet heus-) controleert of alles conform de grondwet gaat en niet botst met reeds bestaande wetten.
Of: “Minister moet in debat door ’t stof.” Wat een onzin! Ministers hebben in het huidige systeem nergens verstand van en zeker niet van de zaken waarvoor zij minister spelen.
Minister Christianne van de Wal (VVD) heeft de ‘gele kaart’ gehad van Caroline van der Plas, omdat zij de Kamer onvoldoende of onjuist zou hebben ingelicht. Weet zij veel dat dat een democratische doodzonde is? Een staatsrechtelijke doodzonde, wat alleen met wegsturen beloond zou moeten worden.
Wat blijkt? Eind januari al had zij een rapport waarin de gevolgen van de natuurherstelwet zijn beschreven. Deze zeer omstreden wet is een product van o.a. Frans Timmermans, die ook al gaat over iets waarvan hij geen verstand heeft. “Als deze wet wordt ingevoerd, zijn de gevolgen voor het Nederlandse volk niet te overzien.” Want onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving, de Wageningse Universiteit en het RIVM stellen dat het stikstofbeleid elk effect mist. Ze komen zelfs tot deze vernietigende conclusie zonder de bevindingen van Stichting Clintel, die wel deskundig en veel vernietigender zijn, mee te nemen.

Maar beste Caroline, neem dit Christianneke asjeblieft niet kwalijk. Zij weet niet beter! Zij is een vakinhoudelijke onbenul, net als al die andere bewindslieden. Ze zijn allemaal binnen hun partij met geslepen ellebogen omhooggeglibberd en mochten hun vinger opsteken en zelf aangeven welke ministeriele zetel ze verder wilden bezoedelen, in de onkundige veronderstelling belangrijk te zijn. De waarheid is dat ze van generlei waarde zijn, want ze varen blind op niet gekozen topambtenaren en op zeker niet gekozen lobbyisten, daarbij denkend wetgevend te zijn. Maar ze horen slechts uitvoerders van wetten die door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Tweede Kamerleden die zich weer ten onrechte volksvertegenwoordigers noemen. Vraag hen niet welk deel van het volk ze vertegenwoordigen. Antwoord zal zijn: “GEEN IDEE!” Ze vertegenwoordigen uitsluitend de partij gerelateerde regentenkliek. Een partijelite die eveneens de bewindslieden aanstuurt en vervolgens ook de rechtelijke macht naar haar hand kan zetten, terwijl ze zelf weer worden ingefluisterd door hogere machten.

Juist nu, met de demissionaire status van het kabinet, zou de Kamer haar verloren macht moeten (terug)pakken. Het weggestuurde, maar aanblijvende kabinet bezit nog maar 41 coalitiezetels waarvan het ongrondwettelijk steun kan eisen. Dus 109 Kamerleden kunnen eindelijk de macht grijpen, die ze grondwettelijk reeds tijden hebben. Maar een wurgende fractiediscipline, opgelegd door elke partijtop, verhindert een democratisch proces. Reden? Nu even geen brokken maken met het oog op de mogelijke betrokkenheid bij het vormen van een nieuw kabinet. Want ook na het formeren en het overboord smijten van de partijprogramma’s (Geert zet 99% van zijn kiezersbeloftes met het grootste gemak bij het chemisch vuil) blijft alleen een machtswens over. Ondoorzichtelijke regeringsmacht op ongrondwettelijke basis.

Daarom kan Geert ongelimiteerd bewindslieden leveren, ze hoeven immers niets te kunnen. En Pieter kan een functie elders op het nieuwe departement WEF (Weifelen, Emotieuitbarstingen en Feitenkennis) gaan aanvaarden.

Dus neem het de huidige bewindslieden niet kwalijk, ze weten niet beter. Ze krijgen continu een bijna blanco mandaat voor rechtstatelijke misdaden en denken dat het zo hoort. Neem de nietwetenden daarom niets kwalijk, ze zijn onkundig in alles. Tenzij ze wetend zijn en bewust misbruik maken van hun niet legitieme macht. Te denken valt aan types als Hugo de J., Ernst K., Mark R. en Sigrid K., die willens en wetens het volk pijn hebben gedaan. Voor hen geldt geen pardon, ook al zijn het vakinhoudelijke en nietsnuttige onbenullen. Zij hebben veel uit te leggen wat in geen honderd jaar uit te leggen valt.

Nederland is een dictatuur van de onkunde, aangestuurd door volksonvriendelijke psychopaten.

Reacties

  1. Piet op 08-03-2024 om 12:02 uur:

    Aan dit relaas heb ik niets meer toe te voegen, bravo!

  2. Rients op 08-03-2024 om 13:26 uur:

    Dankjewel Piet!

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?