AlternatiefStaatsbestel.nl

De democratie werkt niet

13-10-2023 — Stelling: ‘We hebben geen democratie’, ook al wil onze overheid anders doen geloven. Juist de overheid onder aanvoering van 66 heeft alle vereiste democratische aspecten de nek omgedraaid.

De overheid dient er voor de burgers te zijn, waarbij een goed werkende democratie het ultieme instrument is om zo veel mogelijk voor de burgers te kunnen betekenen.
De werkelijkheid is echter het omgekeerde: de burgers schijnen er voor de overheid (incl. de belastingdienst) te zijn.

De burgers zorgen er eens in de 4 jaar voor dat valse volksvertegenwoordigers een blanco mandaat krijgen en bijna altijd anders doen dan de kiezers is beloofd. (vals omdat het geen echte volksvertegenwoordigers, maar partijslaven zijn.) Intussen ondersteunen (spekken) de burgers de overheid door over alles belasting te betalen, zonder ook maar een sprankje medezeggenschap te krijgen waaraan de miljarden worden uitgegeven.

Groningers en toeslagenouders zijn jaren letterlijk en figuurlijk in de kou gezet. Klimaat-, stikstof-, corona-, 5G- en Oekraïne-beleid is er over de hoofden van de burgers doorgeramd.
De leden van de Tweede Kamer zijn tandeloze schoothondjes die exact doen (stemmen) wat de partijelite opdraagt. En is een Kamermeerderheid bij uitzondering tegen een kabinetsbesluit, gaat de bewuste minister gewoon zijn gang.

Een klein berichtje onderaan pagina 2 van het AD: “Kamermotie roept Adema op toch tegen te stemmen.”
Het betreft een motie waarin Adema wordt opgedragen tegen de verlenging van het gebruik van glyfosaat te stemmen. Glyfosaat is het hoofdbestanddeel van onkruidverdelger Round Up, een verdelgingsproduct van Bayer (ooit van Monsanto, dat enkele jaren geleden voor miljarden is ingelijfd door Bayer). En dan tellen andere belangen!

Ja, elite-belangen. Dan even niet die van de natuur, van mens en dier. De natuur die bemoederd moet worden als het om een zeldzaam plantje gaat, om woelratjes, dassen en vleermuizen in spouwmuren. Alles moet wijken om twee diertjes en anderhalve plant te redden. Ook wolven zijn heiliger dan tientallen schapen die door de Izegrims worden gedood of verminkt.
Dat diezelfde milieufanaten de ene windmolen na de andere willen oprichten, die stuk voor stuk tientallen vogels het leven kost is dan even niet relevant.

Elke milieufreak zou waar het glyfosaat betreft met handen en voeten vastgelijmd moeten worden op de A 12 om dan richting het Binnenhof te schreeuwen dat minister Adema met pek en veren voor een tribunaal zou moeten verschijnen. Niet omdat hij een afwijkende mening (opgedragen door zijn superieuren tot in Brussel en Davos toe) heeft, maar omdat hij een democratische crimineel is,

Immers de wetgevende macht (Tweede Kamer) bepaalt wat de uitvoerende macht (het kabinet) moet uitvoeren. Maar de minister voert niet uit wat door het parlement is bepaald. Deze procedure staat verankerd in de grondwet, die deze keer door Piet A. wordt genegeerd. Een democratische doodzonde! Echter in de praktijk de normaalste zaak van de wereld. Het kabinet is met alle coronamaatregelen bij voortduring democratisch crimineel (misdaden tegen de mensheid) bezig geweest. Maar ook waar het de betrokkenheid bij het conflict tussen Rusland en Oekraïne, en de eenzijdige stellingname betreffende de barbaarsheden over en weer tussen Israël en Hamas. De geschiedenis in beide gevallen wordt niet of onvolledig geraadpleegd! Begin eens in 2014 waar het de Donbas (Luhansk & Donetsk) betreft en vanaf 1948 als we het over Israël hebben.
Let wel: terrorist word je echt niet voor je plezier! Tijdens 40/45 werden Nederlandse saboteurs door de Duitsers terroristen genoemd, terwijl wij hen nog steeds als verzetshelden eren.

In een ander artikeltje worden enkele bedrijven en wat burgers aangeklaagd door onze alerte overheid. De bedrijven krijgen een geldboete, de personen taakstraffen. Wat zijn hun misdaden? Ze hebben meegewerkt aan de infrastructuur van de Krim. Ze werkten in alle vredigheid aan de brug tussen Rusland en het door de Russen geannexeerde schiereiland. Zouden diezelfde mannen zich hebben aangeboden te vechten tegen de Russen en/of Hamas, waren ze met medailles overladen. Civiele werkzaamheden worden veroordeeld, tegenstanders die als verzetsstrijders actief zijn zonder pardon neerknallen, wordt beloond.

En de kiezers (bevolking) wordt niets gevraagd. En dat blijft zo, ondanks de dreigende invoering van een bindend correctief referendum, op de agenda gezet door de SP. Op het moment dat een kabinet c.q. een Kamermeerderheid hier positief mee omgaan is er stront aan de knikker. Want die gasten in en rond het Binnenhof zijn niet gewend macht af te staan, al helemaal niet aan ‘het plebs’ die het aangaat.

En jawel, het wordt een referendum gelijk een worstenvelletje zonder inhoud. Want hoe waardevol gaat het referendum de steigers in? Hoeveel duizenden handtekeningen zijn er per referendum nodig? Hoe hoog moet het opkomstpercentage zijn om een uitslag geldig te verklaren? En waar mag over gereferendumd worden? Nou nergens over. Uitgesloten wordt nl. alles betreffende de grondwet, de belasting, de monarchie en alle internationale verdragen. Dan blijft er niets wezenlijks over. Als de overheid zou besluiten dat alle gemeentes € 100,00 hondenbelasting moeten heffen, zou iedereen op de referendum-barricades mogen.

Willen we als burgers wel zeggenschap hebben over alle besluiten die genomen moeten worden, dan is een AS-systeem noodzakelijk. Kijk voor alle voordelen bij het Alternatief Staatsbestel.
Want helaas, ook Pieter noch Caroline zijn democratieridders. Ze doen gewetenloos mee met de oude politiek van kiezersbedrog.
Na invoering van het AS-systeem heeft iedere burger de mogelijkheid (niet de plicht) mee te beslissen. Dan wordt wel draagvlak gecreëerd, dan wordt de wil van het volk wel uitgevoerd.

Reacties

 1. Leo op 25-10-2023 om 10:28 uur:

  Dit artikel ruikt naar coronafrustratie en betweterigheid. Geef Pieter en Carolien en Geert maar eens de kans, dan vallen ze door de mand of niet. Maar lekker makkelijk om hier je frustratie te uiten natuurlijk.Ach 12 jaar Rutte is ook wel om wanhopig van te worden, dat heb ik natuurlijk ook.

 2. Rients op 25-10-2023 om 12:23 uur:

  Beste Leo, als je je wat zou hebben verdiept in Het Alternatief Staatsbestel (AS) had je geweten dat ook Pieter, Caroline en Geert in
  een fout systeem willen functioneren. Een systeem waar mensen als Rutte en Kaag boven konden komen drijven. Dat systeem moet worden aangepakt. En daar ben ik mee bezig!
  M.n. de geprikten zouden coronagefrustreerd kunnen (moeten?) zijn. Zij zijn bedrogen en voorgelogen.
  Betweterig ben ik niet, omdat AS vele malen beter is dan dat waarop jij altijd trouw je stem voor uitbrengt.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?