AlternatiefStaatsbestel.nl

Wederom kiezersbedrog na een slap Haags kopje koffie?

11-05-2022 — Het AD kopte: ‘Rutte en Kaag op ‘bedeltour.’ Ze gaan deze week langs bij oppositiepartijen om steun te verzamelen voor de begrotingsplannen.

Tot nu toe zijn we gewend dat coalities in zowel de Tweede Kamer als ook in de senaat konden rekenen op een meerderheid, uitzonderingen daargelaten.
Maar nu na een enorme versnippering. Sinds Nilüfer Gündogan zich afsplitste van Volt hebben we 20 fracties in de Tweede Kamer.

Dankzij eerdere afsplitsingen van m.n. het FvD en nederlagen voor de regeringspartijen tijdens de Provinciale verkiezingen (een krankzinnige ondemocratische trapsgewijze verkiezing waarbij Eerste Kamerleden door de partijen worden aangewezen) moet het 4e kabinet Rutte binnen de Eerste Kamer gaan leuren bij de senatoren van de oppositie.

Maar dat leuren mag wat kosten: kiezersbeloften. Toezeggingen om kiezers te trekken worden verkwanseld voor zover die nog overeind zijn gebleven na de eerdere coalitiebesprekingen. Immers, om aan de macht te kunnen komen moet er onderhandeld worden. Onderhandeld over eerder gedane beloftes aan de eigen achterban. Dat houdt in dat verschillende verkiezingsbeloftes sneuvelen om toch maar enkele andere binnen te halen.

Behalve dat deze koehandel niet met de achterban wordt gecommuniceerd, laat staan dat de eigen kiezers wordt gevraagd of ze akkoord gaan, moeten aanschuivende partijen ook nog eens minderheidsstandpunten van de coalitiegenoten onderschrijven en zelfs uitvoeren. Over dit bedrog hoor je niemand, onder het mom van: er moet toch geregeerd worden, dus geven en nemen. Lekkere democratie is dat.

Maar nu wordt het nog ondemocratischer, terwijl het juist gezien het Alternatief Staatsbestel (AS) de goede kant lijkt op te gaan. AS pleit ervoor dat er structureel per onderwerp een wisselende meerderheid in alleen de Tweede Kamer gezocht wordt. Niet in de senaat. Daar horen binnen het AS-systeem uitsluitend partijonafhankelijke wetsdeskundigen te zitten die het werk van de Tweede Kamer niet voortdurend overdoen of domweg bevestigen.Senatoren dienen wetten te beoordelen op juistheid en haalbaarheid en dat ze niet in tegenspraak zijn met bestaande wetten.

Want wat gaat er nu gebeuren? Met dat bakkie doen proberen Rutte en Kaag andere dan de coalitiepartijen zover te krijgen het kabinet te gaan steunen. En dan worden nog meer kiezersbeloftes gebroken. Want, voor wat hoort wat. De PvdA eist in ruil voor steun dat het minimumloon wordt opgetrokken naar € 14,00. Dat staat in geen enkel programma van de coalitiepartijen. Wellicht dat CU en D66 daar niet onwelwillend tegenover staan, het is zeker geen verkiezingspunt van de VVD geweest.

Niet eens hypothetisch zou de SGP in ruil voor kabinetssteun kunnen eisen dat de zondagsrust weer in ere hersteld wordt. Winkels dicht, geen feesten, geen kermissen, maar alleen de kerken open. Hoezo democratie als ca 2% van de bevolking zoiets erdoor zou kúnnen krijgen. Het zijn mogelijke eisen van een partij die grondwettelijk niet zou mogen bestaan in een seculiere staat, waar kerk en staat gescheiden dienen te zijn.

AS juicht de versnippering alleen maar toe, hoopt op nog meer fracties, waardoor ook in de Tweede Kamer amper tot geen coalities te vormen zijn. Dan wordt voor de oplossing van elk nieuw probleem, of voor elk nieuw ingediend wetsvoorstel een wisselende meerderheid gezocht. Dan kunnen ook partijen als SP, PVV en FvD van belang zijn, terwijl ze nu worden buitengesloten. Dat benadert het begrip democratie al aardig.

De opzet van AS (AS is geen politieke partij, alleen een systeem met o.a. veelvuldige minireferenda) is de burger dichter bij de besluitvoering te krijgen. Nu kleuren we eens in de 4 jaar een rondje rood en geven daarmee alle partijen in de Tweede Kamer een blanco volmacht, o.a. om kiezersbeloftes te verkwanselen. Het volk dient te bepalen, want politiek gaat over de belangen van de mensen in het land. Dan behoren de burgers bij de besluitvorming te worden betrokken, door meerdere malen per jaar mogelijke minireferenda. En nooit meer (nood)wetten opgelegd krijgen door enkele regenteske partijelites die wel weten wat goed is voor het ‘plebs’.

Daarom is een bakkie doen bij de oppositie een noodgreep en zeker geen vorm van democratie uit overtuiging. Het wordt een koekloos Haags bakkie zonder democratische ambities. Het zorgt niet voor een structurele verbetering van de democratie. Sterker nog, je mag rustig stellen dat we ook daarna niet in een democratie leven. De staat beslist nu over het volk, legt van alles vast over de burgers, weet inmiddels heel veel van de ‘onderdanen’, terwijl juist het volk in meerderheid zou moeten bepalen, de regie dient te hebben. De staat hoort er voor het volk te zijn, niet andersom. Bottom up in plaats van top down. Democratie in plaats van tirannie. Hangt het lot van ons land af van een slap bruin bakkie leut?

Reacties

 1. P.A.L.M. van Kempen op 11-05-2022 om 19:42 uur:

  Democratie komt van de Griekse woorden démos ( volk ) en kratein ( regeren ). Het volk zou dus eigenlijk moeten regeren. In ons land is dat niet meer van toepassing. Sinds Mark Rutte onze minister president is werd door hem de democratie ten grave gedragen. Kijk maar naar het verleden van de afgelopen jaren. Gen cent meer naar Griekenland, het volledig negeren van de uitslag van het Oekraïnereferendum, het verschuiven van de AOW leeftijd naar een latere datum, en zo kunnen we nog vele A4tjes vullen. Mark Rutte komt niet op voor zijn land Nederland maar voor een Europese staat.In onze grondwet staat duidelijk beschreven dat Nederland onafhankelijk is en moet blijven en dat onze Nationale wetgeving boven de wetgeving gaat van een vreemde mogendheid. Doordat Mark Rutte nooit liegt maar aan kortstondig geheugenverlies lijdt wanneer hem dat uitkomt misvormt hij ons land tot een derde wereldland waar een vreemde Europese macht de baas is. Dit heeft ons volk nooit gewild. Rutte kon dit alleen maar mogelijk maken door kartelpolitiek in te voeren. Anders gezegd, stiekem in achterkamertjes zijn vriendjes van alles beloven als ze maar zijn zin doen. En dat is juist waar het in ons land volledig fout gaat. Er zijn teveel kamerleden en ministers die met de wensen van ons volk niets te maken willen hebben en slechts alleen uit zijn op het pluche van een kamer- of regeringszetel.Ook is niet meer van belang of een minister kennis heeft over het ministerie waar hij of zij de scepter over zwaaien. Kijk maar eens naar de huidige ministers. De meeste van hen hebben geen enkele kennis over het vakgebied waar hun ministerie over gaat. Nee Mark Rutte heeft alleen maar ja knikkers nodig zodat hij de belangen van ons land kan verkwanselen aan een vreemde mogendheid. In het bedrijfsleven zou geen plaats zijn voor liegende mensen die als smoes hebben geen herinnering meer te hebben over bepaalde zaken.
  Ons land kan alleen nog gered worden van de totale ondergang met een Nexit of een dikke vette Nee tegen Klaus Schwab.
  Ook voor de wereldvrede weet een kind dat net van de lagere school komt dat vrede slechts bereikt kan worden door juist geen wapens te leveren. Ook een gezonde journalistiek met hoor en wederhoor zouden de plannen van Rutte tegen kunnen houden. Want nu is er een staatsomroep.

  Op heel veel manieren wordt onze bevolking onjuist voorgelicht, stikstofprobleem, Oekraïne,Europa etc.etc.

  Stop met deze minister president en zijn vriendjes want zij hebben allen een kortstondig herinneringsvermogen als hen dat uitkomt.

  Grote denkers zoals Socrates en Aristoteles zeiden 2000 jaar geleden al dat een indirecte vorm van democratie nimmer zal werken. Want juist bij een indirecte vorm van democratie gaan de gekozen volksvertegenwoordigers niet meer naar de wens van het volk luisteren maar doen ze het tegenovergestelde en dat zijn de eigen belangen van deze gekozen volksvertegenwoordigers. Juist door onze kartelpolitiek zal ons land Nederland ten gronde gaan en worden we een ondergeschikt landje onder een wereldregering. Het eens zo rijke Nederland zal slechts geschiedenis zijn dankzij Mark Rutte en zijn meelopers.

  P.A.L.M van Kempen

 2. Rients op 11-05-2022 om 19:56 uur:

  Beste P.A.L.M van Kempen, je hele verhaal klopt als een zwerende vinger. Al je ongenoegens zijn opgelost na invoering van AS (zie op de homepage hierboven), met een mogelijke invulling Pluchen Revolutie. Alleen Rutte vervangen is geen oplossing> Dan komt Kaag en komen we van de regen in een stortbui. SP, PVV en FvD laten helaas niets horen.

 3. Leo van Amsterdam op 11-05-2022 om 21:38 uur:

  Waar blijft de opstand??

 4. Leo van Amsterdam op 11-05-2022 om 21:39 uur:

  Waar blijft het moment dat het Binnenhof wordt afgesloten en ontruimd

 5. Fred op 12-05-2022 om 05:58 uur:

  Met pek en veren het ons land uitjagen dat tuig.

 6. Rients op 12-05-2022 om 17:23 uur:

  Beste Leo en Fred, Wellicht hebben jullie gelijk, maar wat komt daarna? Een nog ergere dictatuur, gestuurd door Brussel?
  Ik pleit voor een pluchen revolutie met het AS-systeem, dus van onder af ipv top-down.

 7. Antony Bogers op 16-05-2022 om 09:47 uur:

  Voor mij is er maar 1 oplossing :
  1. ontbinden van gehele Staten Generaal
  2. organiseren van een volkstribunaal over de daden in de afgelopen 5 jaar
  3. organiseren van een nieuwe kamer met alleen partij-onafhankelijke volksvertegenwoordigers. Politieke partijen kunnen in de ban. Een binding met een buitenlandse of particuliere partij (zoals WEF) zijn verboden.
  Een regering wordt samengesteld door de kamer uit een aantal beschikbare portefeuilledeskundigen.
  4. Nederland terugtrekken uit EU en VN.
  5. Opheffen van de monarchie. Ook geen republiek. Leiders welke ongekozen macht verwerven, misbruiken dit meestal voor eigen belang.

 8. Rients op 16-05-2022 om 12:06 uur:

  Beste Antony, dan kom je uit bij AS (Alternatief Staatsbestel) want geen enkele partij zal hier voor zijn. Al jouw begrijpelijke grieven zullen bij hen, die het nu voor het zeggen hebben, gehoor krijgen. Dus sec, zonder AS is dit helaas geen oplossing, hooguit de wens van heel veel ontevreden kiezers!

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?