AlternatiefStaatsbestel.nl

Staat: klauwen af van de pensioen miljarden

24-10-2022 — Wat bezielt de politiek en specifiek het kabinet om zich te bemoeien met de enorme pensioenpotten, inclusief de afdrachten en de uitbetalingen?

Van wie zijn de pensioen-miljarden?

Wat bezielt de politiek en specifiek het kabinet om zich te bemoeien met de enorme pensioenpotten, inclusief de afdrachten en de uitbetalingen?

Even los van wat de meute politici en bewindslieden überhaupt de laatste tijden bezielt, is het opportuun de vraag te stellen waarom vakinhoudelijke onbenullen (zeker op dit gebied) zich menen te moeten bemoeien met pensioenzaken.
En in dit specifieke geval is de vraag gerechtvaardigd, waar ze de autoriteit vandaan menen te mogen halen te bepalen of en hoe het pensioenstelsel zou moeten worden hervormd.

Ooit flikte premier Lubbers het in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw om giga kraters in de pensioenpotten van m.n. het ABP te slaan. Een van de argumenten luidde dat het ABP bulkte van het geld. De dekkingsgraad lag rond de 200%, dus kon er geroofd worden, toch?

Dan een fragment uit De Telegraaf van 2017: ‘Jongeren zijn de dupe. Pensioenpotten worden leeg geroofd. Dat is asociaal’, volgens de heer Wiegel in zijn laatste column in De Telegraaf. Maar wat de heer Wiegel niet vertelt, is dat de ABP-pensioenpot toentertijd al door zijn politieke makker en oud-premier Lubbers was leeggeroofd. Want er zat te veel in kas. En wat toen gebeurd is, daar moeten de gepensioneerden nu nog voor boeten, door deze mensen al jaren lang te korten. Kijk meneer Wiegel, dat is de waarheid en daar hoor je niemand over. Met andere woorden, als die kas toen niet was geplunderd, hadden de gepensioneerden van nu het stukken beter gehad. Dus meneer Wiegel, wat is nu asociaal?” Einde Telegraaf-fragment en echt: een fragment uit 2017!
Onderzoek wees uit dat de roof in 1992 al was opgelopen tot 32,86 miljard gulden. De betrokken centrales, het ABP zelf, de Verzekeringskamer en de Raad van State tekenden allen bezwaar aan tegen de boeverij. Tevergeefs. Daarnaast eigende de overheid zich onder andere nog eens 3 miljard gulden van het vermogen voor het bovenwettelijke deel van de invaliditeitspensioenen toe. Bijna 36 miljard gulden is rond 16 miljard euro. Wellicht vanaf 1990 geïndexeerd nu ca. 20 miljard.
Maar daar hoor je de excellente Kamerleden die de regering dienen te controleren niet over. Hun criminele voorgangers, geleid door premiergangster Lubbers (één euro jatten is toch al een vergrijp!) en vriendjeboef Wiegel hebben er mede voor gezorgd, dat bejaarden met een pensioen jarenlang te kort is gedaan. Die beruchte roof is nóóit teniet gedaan. En nu wil de politiek het pensioenstelsel hervormen. Waar halen ze de onverteerbare euvele moed vandaan. Pensioengelden zijn van de werknemers die via hun werkgevers maandelijks premie inleggen én van de gepensioneerden die nu wat ruimer van hun pensioen zouden moeten hebben kunnen genieten. (ja 5 werkwoorden voor bestolen harde werkers)

Juist aan dat achterblijvende pensioen zouden de gewichtig doende gasten in de Kamer wél wat kunnen doen. Maar dan wel eerst eindelijk eens stoppen met tig onzinnige debatten over futiliteiten, waarbij haantjesgedrag en hennengekakel de leidraad lijkt te zijn. Daarna zich eindelijk bloedserieus beraden omtrent echt essentiële zaken en die afdoende afhandelen. Dan denk ik naast de toeslagenouders inclusief de vele verdwenen uithuisgeplaatste kinderen en de gasgedupeerde Groningers aan de pensioenleeftijd. Maar blijf intussen met de grijpgrage jatten verre van de inhoud van de pensioenvoorraden en het beleid van de pensioenbedrijven.

De pensioengerechtigde leeftijd is een politieke zaak in samenspraak met vakbonden en werkgevers. Deze kunstmatig aangeduide leeftijd deugt tot op heden voor geen meter. Waarom mogen alle mensen als ze 66 jaar en 7 maanden zijn (was ooit 65 jaar) pas of juist al met pensioen? (geldt eveneens voor de AOW leeftijd). Dat is te gek voor woorden en derhalve onacceptabel. Maar het wordt nog gekker, omdat de Kamer besloten heeft dat iedereen in 2024 tot een leeftijd van 67 jaar moet doorwerken.

Maar waarop is de (oplopende) leeftijd gebaseerd? Op de levensverwachting, die volgens deskundigen de laatste jaren zou zijn gestegen? Nou vergeet het maar. Althans niet voor iedereen. En waarschijnlijk voor vele gevaccineerden niet. Er is een verschil tussen grofweg en gechargeerd gezegd arbeiders en hoog opgeleiden. Voor mensen met een lichamelijk zwaar beroep geldt de langere levensverwachting niet. Een wezenlijke vraag die de jaknikkende politici zich zouden moeten stellen is waarom mensen die pas vanaf hun 27e zijn gaan werken op dezelfde leeftijd mogen stoppen als zij die al vanaf hun 18e vaak ook nog fysiek zwaarder werk zijn gaan verrichten. In 2024 hebben zij dan 49 jaar gebuffeld terwijl de gestudeerden na 40 jaar van hun AOW samen met een behoorlijk pensioen nog lekker een groot aantal jaren kunnen genieten van hun oude dag. Arbeiders en vooral zij met een zwaar beroep spekken de pensioenpotten het langst en genieten er het kortst van. Let wel, de hoger opgeleide mensen leven gemiddeld aanmerkelijk langer dan de laaggeschoolden, uitzonderingen niet meegeteld.
Waarom korter werken, een beter pensioen genereren en er langer van genieten? Toch sneu voor de lager opgeleide oudjes, die zeker (vaak lichamelijk) hard hebben gewerkt? Of mag ik zeggen: een tikkie onrechtvaardig?

Kunnen ‘onze’ hoogopgeleide Kamerleden zonder noemenswaardige werkervaring bij een baas niet simpel de optie uitwerken dat iedereen even láng werkt voor zijn/haar pensioen? Of is dat in hun eigen nadeel en daardoor onbespreekbaar? Vertegenwoordigen zij het volk of toch hoofdzakelijk zichzelf? Bij invoering van het AS-systeem (zie hier op de site) zouden de kiezers beslissen en niet 150 goed betaalde doorgeleerde kraaiers en kakelaars? Dan zou iedereen na bv 44 arbeidzame jaren (een eventueel niet gewenste ww-periode meegerekend) mogen stoppen. De gasten met vaak zware beroepen die al op hun 18e begonnen daardoor op een leeftijd van 62 en zij die langer op school (universiteit) zaten en op hun 27e een veel beter betaalde baan aanvaarden, zouden vanaf hun 71e van hun welverdiende rust mogen gaan genieten.

Na deze rechtvaardige verbetering zou de regering zich dan niet meer moeten mogen bemoeien met de dekkingsgraad. Dat is iets tussen de pensioenfondsen, vakbonden en werkgevers, uiteraard in omgekeerde volgorde. De werkenden krijgen dan inspraak betreffende de risico’s die ze voor later willen lopen. Er zouden verschillende dekkingsgraden aangehouden kunnen worden, waaruit werknemers mogen kiezen. Eentje waarbij amper risico wordt gelopen door al het ingelegde geld op een renterekening te stallen en/of eventueel in obligaties te beleggen. Daarnaast eentje waarbij de volledige inleg door beleggingsexperts (voor zover die er überhaupt al zijn) op de beurs wordt gestald. Zeer risicovol, maar tevens met de kans op geweldige rendementen. En uiteraard enkele mengvormen. Binnen een bepaalde bandbreedte kan dan worden aangeven waarop de werknemer op zijn/haar pensioengerechtigde leeftijd kan rekenen. Het gaat om eigen gespaard geld dat de werkgever verplicht moet afdragen en waar geen politicus zich mee dient te bemoeien. Dan kan geen enkele gangsterpremier een miljardengreep doen uit de spaarpotten van de hardwerkenden.

Hier nog een aanvullende tekst, gevonden op Google: “Laten we eens uitgaan van de periode vanaf 2008, de financiële crisis. Toen zijn er twee dingen in economisch opzicht gebeurd: lage inflatie (die nu steigert) en riante beleggingsrendementen van gemiddeld 7% per jaar. Een pensioen van 800 euro per maand had met rendement en inflatie meegerekend een verdubbeling ondergaan naar 1600. Maar wat kregen de pensionado’s? Ze kregen nul erbij, sterker nog, ze werden gekort. Nu zijn er grote fondsen die ‘inflatie compensatie’ geven, althans zo noemen ze het. 1,29% wordt geïndexeerd. Je moet maar durven! Jarenlang is pensionado’s onthouden wat hen rechtens de behaalde rendementen toekwam en nu worden ze afgescheept met 1,29% ‘inflatiecompensatie’ terwijl de inflatie richting 10% gaat! Het is werkelijk godgeklaagd”. Einde Googlefragment.
Hier nog een interessant animatie-filmpje:

En uiteraard géén uitgerangeerde politici meer in de pensioenbesturen parachuteren. Die hebben bovengenoemde beslissingen mede op uitdrukkelijke instigatie van de grote en alles bepalende partijen genomen, de werknemers en vakbonden zoals te doen gebruikelijk negerend! Die bestuurders waren immers als Kamerleden al zeer gewaardeerde jaknikkers en marionetten van de regentenelite.

Reacties

 1. Svalbard op 24-10-2022 om 22:06 uur:

  Vorig jaar ging ik met pensioen en dan is je inkomen meteen al lager. Dit jaar werd mijn pensioen met 1,02 % verhoogd. Toen hield ik nog rekening met 2,5 % inflatie voor dit jaar. Dus feitelijk een klein verlies van koopkracht. En toen kwam de oorlog en explodeerden behalve de bommen ook de prijzen. Ondanks de indexatie van 1,02 % dit jaar, is mijn koopkracht er ruim 10 % op achteruit gegaan. Daar bovenop is mijn spaargeld ook hard achteruit gegaan. Geen rente en dan de inflatie. Ik vermoed dat de inflatie nog veel verder gaat oplopen, nu er in december een ernstig tekort aan diesel gaat ontstaan. Ik denk dat mijn spaargeld in twee jaar tijd met minstens een kwart minder waard zal zijn geworden. En dan vraag ik mij af hoe al die mensen die al meer dan 10 jaar pensioen ontvangen het nu gaan redden, want die hebben al heel wat jaren geen indexatie van hun pensioenen gehad. Die leven nu dus van een inkomen van gemiddeld 8 jaar geleden!

 2. Jan j op 24-10-2022 om 22:14 uur:

  Kan iemand vertellen hoeveel procent en of jaarsalarissen (peil 2008) al is verdampt met 0% indexatie tot oktober?

 3. SNM op 24-10-2022 om 22:25 uur:

  Pensioenpotten zijn straks leeg wanneer het financiële stelsel implodeert. Er is een liquiditeitscrisis in de overheidsschulden papieren. REPO crisis begonnen 17-09-2019. Eén van de redenen waarom het westen zo graag een oorlog wil met Rusland, kunnen ze dat als excuus gebruiken voor hun fiscaal mismanagement, het failliet gaan op de overheidsschulden. Het eeuwige lenen door de overheden zonder ooit een cent terug te betalen is niet meer houdbaar, zeker na het invoeren van de negatieve rentes in 2014. Ze zitten eenvoudigweg hartstikke klem. WW-III is helaas zeer welkom voor de westerse overheden.

 4. SNM op 24-10-2022 om 22:29 uur:

  Toevoeging: pensioenfondsen moeten helaas verplicht een groot deel investeren in overheidsschulden papieren, daarom is het imploderen van het financiële stelsel funest voor de pensioenpotten.

 5. htg op 25-10-2022 om 07:48 uur:

  De inflatie vermoord de pensioenen....
  De heer Zalm zorgt voor 10% inflatie per jaar... door de gulden euro koers.....
  Dus meer oorlog voeren zorgt voor meer inflatie...
  En dus het einde van de eu en de nato.

 6. Harrie de Swart op 25-10-2022 om 11:55 uur:

  Scherp geobserveerd dat onze onvolprezen overheid zich niet met de pensioenen dient te bemoeien; dat is iets tussen werkgevers en werknemers! Maar de nullen in den Haag bemoeien zich graag met allerlei zaken die hen niet aangaan en creëren daarmede het ene probleem na het andere. Daarmede zijn ze nog veel erger dan een stel kakelende kippen in een kippenhok. Ik troost me met de gedachte dat de meeste van onze quasi-politici rechtstreeks naar de hel gaan voor alle ellende die ze de mensheid hebben aangedaan. Laten we het AS systeem propageren en zo spoedig mogelijk implementeren om van dat zootje in den Haag af te komen.

 7. Jans op 25-10-2022 om 14:36 uur:

  Ik ben op mijn 15e begonnen met werken. Al mijn werkzame jaren premie betaald voor pensioenspolissen.
  Tussen 2017 en 2020 zijn mijn polissen van NN waardeloos geworden, hoge kosten en slechte beurs resultaten geven ze aan als oorzaak.
  Ik moest na mijn wao gerechtigde leeftijd (2020) doorwerken om financieel rond te komen.
  Volgend jaar stop ik op bijna 70 jarige leeftijd.
  Dan heb ik 55 jaar gewerkt en......niks overgehouden.
  Witteboorden criminaliteit??
  Met medewerking van onze roverheid!!

 8. Rients op 25-10-2022 om 15:56 uur:

  - Svalbard, inflatie is goed voor de rijken met schulden. Die worden dan relatief minder, geldt ook voor de hyp. rente. Maar de pensioenuitkering houdt geen gelijke tred met diezelfde geldontwaarding, terwijl de maandelijkse pensioenuitkeringen waarschijnlijk zonder problemen verdubbeld zouden kunnen worden.
  - SNM, dank voor de toevoeging.
  - HTG, idd, de omslag van gulden naar euro heeft de pensioenpot ook niet goed gedaan.
  - Harrie, het AS-systeem kan ook voor de gepensioneerden zeer goed uitpakken. Dan bepalen immers de burgers ipv de regentenelite. Ik zou meer voor een eerlijk tribunaal willen gaan, met rechters die niets met o.a. '66 te maken hebben.
  - Jans, jouw verhaal is een zeer schrijnende toevoeging van wat er zoal mis is aan het pensioenstelsel, bestierd door de elite.

 9. Bob op 25-10-2022 om 16:37 uur:

  Beste Rients, de euro-gulden koers heeft nog een bittere kant. Met de invoering in 1999 is die gehele ecxeritie 10% onder de marktwaarde ingevoerd. Al 2 decennia wordt de burger bestolen oftewel we missen door die ongelofelijke stommiteit nu al 2 jaarsalarissen mis. Dit geldt ook voor de pensioengerechtigden!! 2 pensioenjaarsalarissen, ik kan er niet over uit. Wat een grove schande.

 10. Rients op 25-10-2022 om 16:49 uur:

  - Bob, deze 'berekeningen' ken ik niet. Welke bron heb je hiervoor geraadpleegd? Als dat klopt, mag Gerrit Z. geen dag meer vrij rondlopen.

 11. Bob op 25-10-2022 om 23:33 uur:

  Zoals door twee directeuren van de Nederlandsche Bank, Henk Brouwer en André Szàsz werd bevestigd, betaalde Gerrit Zalm eigenmachtig en.... zonder toestemming van de Eerste en Tweede Kamer, aan 2,3 miljoen AOW-ers en 1,5 miljoen uitkeringsgerechtigden in vier jaar tijd ruim 21 miljard euro te weinig uit en dit naar aanleiding en dit doordat hij ons bij invoering van de euro in 2002 tien procent in guldens tevéél liet betalen, 2 gulden twintig cent in plaats van 2 gulden voor één euro. Zalm en Duisenberg waren in die tijd de grootste fraudeurs.

 12. Rients op 26-10-2022 om 11:32 uur:

  - Bob, dank voor de toelichting.

 13. J.p. B. op 02-11-2022 om 06:51 uur:

  Beste Bob, en misschien doet het je plezier in het kader van "boontje komt om zijn loontje". Immers Gerrit Zalm daartegen loopt inmiddels een strafrechtelijk onderzoek vanwege mogelijk gepleegde, het bekend zijn met, strafbare feiten tijdens zijn ABN-AMRO -periode. Wie betaalt de dure advocaten die hij nu ongetwijfeld gaat inschakelen, en van "zitten" zal het wel nooit gaan komen. Ons kent ons en zo is het immers in dat wereldje.

 14. Rients op 02-11-2022 om 13:53 uur:

  JP B. Vooral als het rechters van 66-huize zijn hoeft Gerrit niets te vrezen.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?