AlternatiefStaatsbestel.nl

Het nut van demonstraties

27-06-2022 — Het nut is ontegenzeggelijk aanwezig, omdat er tientallen redenen voor zijn. De resultaten zijn helaas minimaal. Zonder twijfel zorgen ze voor een steeds hechter saamhorigheidsgevoel.

Want de overheid, inclusief de Tweede Kamer, heeft er zowel landelijk als regionaal en plaatselijk een behoorlijke puinzooi van gemaakt.

-Neem de waarschuwingen van het RIVM uit februari 2020 die door de regering terzijde zijn geschoven. Nu deze info wel bekend is geworden, willen de bewindslieden niet zeggen waarom die toen is achtergehouden. De Tweede Kamer doet hier niets aan, omdat de oppositie monddood is en de coalitie nieuwe verkiezingen vreest.

-D66’er prof. Lindeboom komt met wetenschappelijk bewijs dat de stikstofproblemen nogal zijn opgeblazen en aangedikt. Dit komt de klimaatfanatici van D66 niet goed uit, gezien de vertwijfelde interne oproep van D66 Kamerlid Tjeerd de Groot dit alarmerende onderzoeksresultaat geheim te houden. Immers, het rapport zou koren op de molen zijn van het FvD.
Onnodig 25 miljard uittrekken, boeren uitkopen of in ellende storten is belangrijker dan de waarheid.

-Rutte maakt gewag van het feit dat we in oorlog zijn. Hij bedoelt daarmee in oorlog met Rusland. Dat bepaalt hij als passant en passant langs zijn Pinokkioneus weg. We leveren Oekraïne wapentuig en weigeren olie in roebels te betalen, wat ons op een boycot van Moskou komt te staan. Een schot in eigen voet.

Dit zijn 3 actuele landelijke voorbeelden hoe fout het huidige staatsbestel (dis)functioneert.
En het volk? Lijdzaam zien de kiezers dat met hun belangen wordt gesold in het belang van de regenteske elite. Ondanks het vierjaarlijkse rondje rood kleuren, wordt het volk niets gevraagd. Met een blanco mandaat dicteert de regering, gesteund door het hondstrouwe coalitieblok van de Tweede Kamer, uitgedragen door de nog trouwere staatsmedia, een burger onvriendelijk beleid. Redenen genoeg hiertegen te protesteren.

Maar protesten op het Malieveld en op het Museumplein werden met geweld uiteen geramd, de boerenacties in Stroe en ook vandaag zullen niets structureels opleveren. Hooguit zullen de strenge stikstofeisen wat versoepeld worden, maar het duivelsgebroed in Den Haag blijft ongestraft zitten en beraadt zich inmiddels al op hoe ze de boeren alsnog klappen kunnen geven. Ben ik te negatief? Nee echt niet. Narcisten, machtswellustelingen en psychopaten laten zich niet de les lezen.

Een heel duidelijk voorbeeld in het verleden was het associatieverdrag met Oekraïne in 2016. Uit oogpunt van unanimiteit moest ook Nederland instemmen. Echter, toen we nog via een referendum de burgers om een oordeel konden vragen, was de uitslag frustrerend voor Rutte en zijn meelopers. Voor zijn carrière kon hij een afwijzing niet gebruiken. Dus werden er wat regeltjes veranderd en ging dit met een akkoordverklaring van de Kamer naar Brussel, zonder dit “aangepaste” document nogmaals aan de kiezers voor te leggen. Tijdens het referendum in 2016 bezwoer Rutte dat dit niet een opmaat was tot een toetreding van Oekraïne tot de EU. Ab-so-luut niet. En kijk nu eens: Het uiterst corrupte land met veel nazi-sympathisanten in de leiding en onder de bevolking krijgt een status om versneld toe te kunnen treden tot de onbetrouwbare EU.
Dit is een blauwdruk voor alle demonstranten. Eerst een deelsuccesje behalen zonder het grote plan te kunnen tegenhouden. Want de macht blijft bij de elite en die laatste is niet bereid ook maar een deel van een procent van de macht af te staan.

De Commissie Remkes kwam in dec 2018 met enkele aanbevelingen om de democratie te verbeteren. Eentje was de oproep aan de regering om een correctief bindend referendum in te stellen, nadat door toedoen van m.n. D66 het raadgevend referendum na het debacle betreffende het Oekraïne associatieverdrag in 2016 werd afgeschaft.
Het voorstel van Remkes heeft het niet gered, ligt diep onder het stof ergens onder in een vergeten la.
Waarom heeft het voorstel het niet gehaald? Domweg omdat de regentenelite (denk aan VVD, CDA, D66, PvdA en een smachtend GL) geen inmenging wenst en geen macht wil afstaan.

Mensen die het anders willen, hebben hun hoop gevestigd op het Zwitserse model met redelijk zelfstandige kantons en diverse referenda. De 26 kantons hebben een eigen parlement en elk een eigen grondwet. Kansloos derhalve, zie de laatste regel van de alinea hierboven.
In België heeft David van Reybrouck een plan ontwikkeld waarbij burgers middels loting burgerraden gaan vormen. Zij hebben m.n. op regionaal niveau een beslissende stem. Helaas, geen schijn van kans. Ook hier hetzelfde argument betreffende het niet willen weggeven van macht, aangevuld met angst voor verantwoordelijkheden via loting waar heel veel mensen niet op zitten te wachten, geen tijd voor hebben en vaak een bepaalde opleiding missen.

Dit laatste idee van Van Reybrouck had heel mooi ingezet kunnen worden bij de besluitvorming over de Floriade 10 jaar geleden. Indien een burgerraad was meegedeeld dat de laatste 3 Floriades verlieslijdend waren (Zoetermeer eindigde in 1992 met omgerekend 5 miljoen euro verlies, de gemeente Haarlemmermeer schreef in 2002 welgeteld 8 miljoen euro verlies in de boeken. Venlo ging daar in 2012 overheen met 9 miljoen euro verlies en voor de editie van 2022 wordt nu al een verlies van minimaal 60 miljoen euro geschat.) was de Floriade waarschijnlijk afgeblazen.
Passanten als Annemarie Jorritsma, Adri van Duivesteijn en later Frank Weerwind hebben hun gewicht in de Floriadestrijd geworpen en verlieten voor hen op tijd de gemeente.

Passanten bepalen, zowel nationaal als regionaal, terwijl de bevolking nooit iets wordt gevraagd. De kleurwedstrijden met rood in de afgeschermde kieshokjes stelt helemaal niets voor. Er wordt bij coalitiebesprekingen geen rekening mee gehouden en is slechts een momentopname. Kijk naar de peilingen. Waar de verkiezingen de regering een fundamant van precies de helft + 1 zetels bezorgde, registreert De Hond nu dat de combinatie van de vier kiezersbedriegende partijen nog maar recht heeft op 47 zetels, terwijl slechts 17% van alle kiezers tevreden is. Dus 83% is ontevreden tot zeer ontevreden.
Daarom zal de toeslagenaffaire, het groot aantal vermiste kinderen, de gasgedupeerde Groningers, de foute corona-aanpak, de steun aan Oekraïne en nu het terechte boerenprotest geen kabinetscrises inleiden. Het gaat niet om de burgers, maar om de partij(en) en bovenal om de eigen carrière. (Daarom ook valt o.a. Pieter Omtzigt zo door de mand!)

Intussen gaan er stemmen op om de Kamer met 50 leden uit te breiden tot 200. Niet om het systeem democratischer te krijgen, maar om de werkdruk te verminderen. In werkelijkheid is het grote aantal partijen (nu 20) hen een doorn in het oog. In plaats van de keuzemogelijkheid voor de burgers toe te juichen, zal het addertje onder dit voorstel zijn dat het gecombineerd gaat worden met een kiesdrempel van minimaal 5%, waardoor de macht van de partijelites alleen maar vergroot gaat worden. Nieuwkomers die echte democratie willen zullen zo geblokkeerd worden.

Blijft de vraag: heeft demonstreren nut?
Wel als er een (deel)succes(je) behaald moet worden. Een succes voor korte tijd (zie het associatieverdrag met Oekraïne). Ook nuttig om mensen de ogen te openen en zeker nuttig voor het saamhorigheidsgevoel, het gevoel dat je niet alleen staat.
Maar demonstreren is totaal onnuttig als er daarna niet iets structureels verandert. Als Rutte & co blijft zitten. Als we daarna Kaag krijgen, Klaver, Hoekstra of Sofie Hermans. Dan moet er binnenkort weer gedemonstreerd worden, door de politie, het onderwijs, de zorg of nogmaals de boeren. Want psychopaten, narcisten en machtswellustelingen laten zich de mond niet snoeren, geven geen greintje macht af, gaan gewoon door.

Samenvattend is er echter maar één oplossing: de regentenkliek van onderaf en van binnenuit aanvallen. Hen geen privileges vragen, maar de elite met het einde van hun hegemonie confronteren. Als al die ontevreden mensen (ruim 80%) het echt niet meer pikken en achter volksbewegingen die het AS-systeem aanhangen gaan staan, dan gaat het volk bepalen. In Den Haag, maar ook regionaal of plaatselijk. De victorie moet van de burgers zelf komen! Van de elite die wel weet wat goed is voor het plebs is weinig te verwachten, behalve dat ze elkaar dekken en samen de eigen zakken vullen. De 1e Demokritische Volksbeweging is zo’n partij die afstand neemt van o.a. partijpolitieke benoemingen, coalitievorming en uitsluitingen. Wel komen er dan meerdere referenda en volledige transparantie. Te mooi om waar te zijn? Nee, we willen een toekomst waarin de burgers voortdurend betrokken kunnen zijn. Utopia bestaat niet, maar waarom niet van een 3 min streven naar een zeven plus?

Reacties

 1. Yvonne op 28-06-2022 om 00:35 uur:

  Je voelt je eigen zo machteloos door het wanbeleid van dit horrorkabinet,op alle fronten!Hopelijk groeit jullie beweging snel tot iets groots;dat geeft dan weer hoop dat we eindelijk onder het juk uit kunnen komen van het schorem in Den Haag en Brussel!

 2. Cor Willems op 28-06-2022 om 07:46 uur:

  Ben altijd tegen referenda geweest, omdat ik van "de burger" geen hoge pet op heb. Dat is zacht uitgedrukt. Maar na alles wat er de laatste drie jaar is gebeurd moet er wel iets veranderen. Uw argumenten spreken me wat dat betreft wel aan. Ik heb nog steeds geen hoge pet van "de burger"op, (kijk hoe volgzaam die burger was m.b.t. vaccinatie en de regels) maar voor het tuig dat ons nu regeert bestaat niet eens een pet. En hen ": de elite" noemen is veel te
  veel eer.
  Cor Willems

 3. A op 28-06-2022 om 09:00 uur:

  Wat betreft demonstraties, er wordt in dit artikel eerst opgesomd waar ze goed voor zijn, en vervolgens dat ze nutteloos zijn zonder resultaten. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Zonder protest hadden ze misschien nog verdergaande dwang-"maatregelen" ingevoerd. Er bestaat ook altijd nog de reële mogelijkheid dat de demonstraties verder uitgroeien en het land echt een keer plat gaat (voorgaande demos kunnen leiden tot een uiteindelijk resultaat). Ik denk dat veel meer mensen zouden demonstreren als ze zouden beseffen wat een misdaden er worden gepleegd.

  Maar dat is weer een ander verhaal. Mensen hebben last van cognitieve dissonantie. Tienduizenden dokters en medisch wetenschappers hebben gezamenlijk verklaart dat deze acties mbt covid misdaden tegen de mensheid zijn (covidsummit.org / grand-jury.net). Er is een zaak tegen de overheid in behandeling bij het internationaal strafhof (bpoc.nl). VN experts spreken over foltering. Er zijn nu meerdere wetenschappelijke studies gepubliceerd die aantonen dat de "vaccins" meer kwaad doen dan goed. Studies die aantonen dat mondkapjes nutteloos zijn en schadelijk voor oa de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Covid niet veel dodelijker dan de griep.

  Toch blijven ze doorgaan met drang en dwang, en daar is een reden voor. Deze misdadigers moeten verantwoordelijk worden gehouden voordat er straks onherroepelijke corrupte systemen worden ingevoerd.

 4. Sjef Smeets op 28-06-2022 om 10:25 uur:

  Prima als het volk va bindende refrendum zaken kan besluiten Heb in mijn boek in 2012/2013 al over geschreven. Een Zakenkabinet dat op basis van een bindend referendum het beleid bepaalt. Dat de Nederlander te stom is, klopt deels. Maar door actieve voorlichting van voorstellen die op gemeentehuizen / scholen en onafhankelijke media bediscusieerd worden kan de burger met alle voors en tegens van een voorstel wel een beter beeld krijgen hoe men mag/moet stemmen. Voor de lezer hier, Vrijspreker.nl heeft mijn boek daar staan. Wil het ook aan Rients doorsturen,

 5. Sjef Smeets op 28-06-2022 om 10:26 uur:

  Sorry voor de taalfoutjes, nog geen koffie gehad.

 6. Rients op 28-06-2022 om 10:28 uur:

  Beste Yvonne, de hoop is idd dat de beweging groeit, maar ook dat andere partijen het AS-systeem gaan overnemen. Een grote aanwas voor bv. De 1e Demokritische Volksbeweging kan zeker iets te weeg brengen.

  Beste Cor, dat jouw 'pet' opmerkingen kloppen, onderschrijf ik, t/m de onterechte 'elite' aanduiding. Toch vind ik de mening van de mensen belangrijker dan die van de negatieve elite (super-ego's, machtswellustelingen, narcisten en psychopaten) die zogenaamd wel weten wat 'goed' is voor het plebs. Vandaar mijn pleidooi voor een AS-systeem.

  Beste A, totaal nutteloos suggereer ik niet, maar alleen nutteloos waar het de omvorming van het huidige staatsbestel betreft. Protesten, ook nu door de boeren laat de elite in het zadel, of de leiders daarvan nu Rutte of één van de andere genoemde partijprominenten heten. Partijen moeten dienend ipv leidend en bepalend worden en dat gebeurt als AS wordt ingevoerd, omdat het dan is afgelopen met partijpolitieke benoemingen.
  Als het huidige systeem wordt veranderd in bv een AS-systeem, is er wel ruimte voor wetenschappers en hun studies, omdat dan het volk centraal staat en niet meer de partijelites. Daarom hoop ik op een revolutie, bij voorkeur een pluchen revolutie (AS) zonder bloedvergieten. Maar als de onvrede echt ondragelijk groot wordt, sluit ik dat laatste helaas niet uit.

 7. Rients op 28-06-2022 om 10:46 uur:

  Beste Sjef, Eén van de peilers van AS is het bindende referendum (zie De Pluchen Revolutie hier op de site). Zelfs diverse per jaar zonder beperkingen mogelijk.
  Bij kernproblemen krijgen de kiezers een overzicht van voor- en tegenargumenten, die objectief worden samengesteld. Dan is het voorwerk al gedaan en kan elke burger zelf bepalen of hij/zij hier wat mee wil doen. Niets doen (dat mag) of de volksvertegenwoordiger aangeven hoe die volgens de burger zou moeten stemmen.
  Daarnaast ook een zakenkabinet, maar dan anders dan bv FvD dit wil (zie de Pluchen Revolutie hier op deze site), dat partijonafhankelijk wordt aangesteld en wordt gecontroleerd door echte, dus 'onafhankelijke' volksvertegenwoordigers.
  Daardoor geen kiezersbedriegende coalitieafspraken meer en geen wurgende fractiediscipline.

 8. scherpschutter1943 op 28-06-2022 om 11:33 uur:

  zolang de burgers niet naar de wapens grijpen, zal er niets veranderen. De heersers blijven heersen. Heersers kunnen niet veranderen in democratische leiders die naar het volk luisteren. Deze opvatting van Machiavelli is tot heden nog springlevend.

 9. Rients op 28-06-2022 om 11:44 uur:

  Beste scherpschutter, ook als de wapens spreken zal er nadien toch een plan moeten zijn, om te voorkomen dat daarna (geholpen door Brussel en/of VS ) een Rutte 2.0 opstaat, of dat Kaag dan haar kans pakt. Dan komen we van de drup in een stortbui.
  Als AS op vreedzame manier de elite kan elimineren, heeft dat onze voorkeur.

 10. Yas op 28-06-2022 om 13:52 uur:

  Als we bedenken dat niet kabinet Rutte, maar de globalistische elite de touwtjes in handen heeft en dit kabinet slechts de uitvoerder is van hun plannen, dan zijn demonstraties alleen zinvol om te laten zien dat niet iedereen meegaat in het voorgeschreven narratief. Wat mij ook nuttig lijkt om te beseffen is dat The Great Reset alleen kan slagen als een land in totale chaos en ontreddering verkeert. Daarnaar zijn we op weg: de Coronamaatregelen, de EU-sancties die werken als een boemerang op onze eigen economie en welvaart, en dan nu de woedende boerenprotesten. Wie raken ze daarmee: andere ondernemers, transportdiensten, koeriers, ambulances, heel werkend Nederland. Ik denk dat ze daarmee juist precies The Great Reset helpen faciliteren. Even doordenken. Alles wat meehelpt de economie verder te dwarsbomen bereidt de weg voor de plannen van het WEF. Ik denk aan hoe Engeland haar eigen economie naar de klote hielp door de vele stakingen van de arbeidersklasse.

 11. Yas op 28-06-2022 om 14:01 uur:

  Als demonstraties weinig resultaat boeken, wat helpt dan wel? Ik denk: als we met z'n allen nu eens helemaal nooit hadden meegedaan met die krankzinnige maatregelen? Gewoon als één volk burgerlijk ongehoorzaam zijn. We zijn met 17 miljoen mensen! Wat had Hitler als 1 man kunnen bereiken als hij niet gesteund werd door een leger en een volk?

 12. Josef op 28-06-2022 om 20:16 uur:

  Beste Rient,

  U heeft twee "christelijke" partijen vergeten bij uw opsomming van tegenstanders van het referendum namelijk CU en SGP.

 13. Paul op 28-06-2022 om 20:34 uur:

  Het systeem, waarin de elite haar macht straffeloos kan laten gedijen, moet veranderen:
  Een kabinet zou nooit een absolute meerderheid moeten hebben, waardoor de kamer veel meer inbreng kan hebben in de besluitvorming.
  Het kabinet moet dan veel meer zijn best doen om voor haar voorstellen een diversere, beter vertegenwoordigde meerderheid te bevechten.
  Om verstikkende partijdiscipline bij het stemmen in de kamer te voorkomen, moet er altijd anoniem hoofdelijk gestemd worden, zodat kamerleden onbekommerd, zonder eventuele consequenties voor hun carrière, kunnen stemmen.
  De verkiezingen vervangen door stemmen op je verjaardag.
  Vier keer in vier jaar kunnen mensen op hun verjaardag hun stem uitbrengen.
  Zodoende heb je permanent een thermometer in de maatschappij die de stemming bijhoudt.
  Kostbare verkiezings campagnes, verkiezingsleugens en mannetjesmakerij behoren dan tot de verleden tijd.

 14. Harrie de Swart op 28-06-2022 om 21:25 uur:

  Wederom een uitstekende analyse van Rients en een uitstekend commentaar van Yvonne: horror kabinet bestaande uit schorem.
  Om het AS systeem meer bekendheid te geven, zou het te overwegen zijn om bepaalde oppositie partijen warm te maken voor het Alternatief Staatsbestel? Per slot van rekening worden zij en daarmede de burgers die voor hen stemden structureel buiten spel gezet. Ben benieuwd naar de reactie van Rients op deze suggestie.

 15. bob cluwen op 29-06-2022 om 15:42 uur:

  Sinds jaar en dag is de Wageningen University & Research een van de belangrijkste landbouwuniversiteiten ter wereld. De Nederlandse boeren behoren tot de meest succesvolle en innovatieve boeren ter wereld dankzij het Plan-Mansholt, Europese steun en onderzoek. Parallel loopt de Nederlandse landbouw. Die is duurzamer en milieuvriendelijker dan elders. Prof. Han Lindeboom en Louise Fresco, de briljante voorzitter van de Raad van Bestuur Wageningen Universiteit & Research, zijn beide deskundigen. Hun gelijken hebben zij in het parlement niet en ook niet in het kabinet. Het stikstofrapport van het RIVM is door Prof. Lindeboom voorzien van kritische noten en aanbevelingen. Hier over is door Pieter Omtzigt een motie ingediend. Het parlement wees deze zinnige motie af!!
  Mede dit gegeven stel ik mij de vraag: "Leiden onze politici en bestuurders collectief aan verlies van werkelijkheidszin?" Ja!
  Er is over nagedacht. Onze bestuurders nemen geen contact op met dissidente deskundigen omdat zij de crisis niet willen wegnemen maar willen verdiepen: viruscrisis, energiecrisis, Ruslandcrisis, de klimaatcrisis. Desnoods verzinnen ze een crisis zoals de stikstofcrisis. De politiek laat zich niet met of door feiten overtuigen. Het naar buiten brengen van een groene utopie is heilig.

 16. Rients op 29-06-2022 om 22:41 uur:

  =Beste Yas, Alles zo laten is geen optie, demonstreren brengt alleen deelsuccesjes, dus moet het systeem om naar bv AS (hier op de site) En daar is massa voor nodig.
  =Beste Jozef, kristelijke partijen zouden helemaal niet genoemd moeten worden. Wij worden geacht in een seculiere staat te leven, dus zijn die partijen (ook CDA) ongrondwettelijk!
  =Beste Paul, voor deze veranderingen heb je het fiat van de regentenelite nodig en dat krijg je nooit. Nee het systeem moet van onderaan af worden omgegooid!
  =Beste Harrie, dank voor je compliment en je moest eens weten hoeveel pogingen ik al heb ondernomen bij partijen uitgenodigd te kunnen worden. Mailtjes worden niet eens beantwoord, ze zijn allemaal overtuigd dat het zo wel goed gaat.
  =Beste Bob, ik heb jouw inbreng toegevoegd aan mijn laatste column op https://rientshofstra.nl/blog/2022/tegenstellingen Dank voor de aanvulling.

 17. Yas op 20-07-2022 om 15:31 uur:

  Ik pleit al vanaf het begin voor massale burgerlijke ongehoorzaamheid. Om te beginnen al geen 'vaccinaties' halen, nergens een mondkapje dragen, geen QR-codes controleren etc. etc. Maar dan moet iedereen meedoen. Ze kunnen niet 17 miljoen mensen arresteren of op de bon slingeren. De bevolking beseft haar eigen macht niet. Hoezo "alles zo laten", dat is absoluut geen optie.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?