AlternatiefStaatsbestel.nl

Onze democratie functioneert niet: hoe nu dan verder?

31-03-2022 — Wat als we eens verlost zouden kunnen worden van alles wat fout gaat binnen een staatsbestel dat we angstvallig nog steeds democratisch noemen? Hoe zou de politiek er dan uitzien?

Wat als de burgers wel centraal komen te staan?
Wat als blijkt dat echte democratie gepaard kan gaan met partijonafhankelijke deskundigheid en volledige transparantie?

Wat als alle carrièrepolitici ingeruild kunnen worden voor echte en wel betrokken volksvertegenwoordigers die korte lijntjes onderhouden met de eigen achterban? Die zich onvoorwaardelijk houden aan het eigen privéprogramma (dat grotendeels een partijprogramma kan zijn) en geen beloftes verkwanselen t.b.v. de macht? Die kiezersbedriegende coalitiegesprekken negeren. En uiteraard vanwege het privéprogramma niet meer onderhevig zijn aan wurgende fractiediscipline?
Via enkele elkaar beconcurrerende stemwijzers komen kiezers niet uit bij een partij, maar bij een uniek programma van 1 persoon dat het dichtst bij de eigen idealen komt. Campagnes met ballonnen, rozen en mooie, maar niet houdbare beloftes zijn dan overbodig.
Volksvertegenwoordigers kunnen middels meerdere minireferenda teruggaan naar de achterban wanneer er items aan bod komen die niet in het privéprogramma staan?

Wat als partijen niet meer dwingend en allesbepalend, maar dienstbaar worden? Partijen die parlementariërs (en raadsleden) ondersteunen en niet meer bezig zijn met partijpolitieke benoemingen? Partijen zijn grondwettelijk niet nodig, maar ook niet te verbieden.

Wat als regeringen gaan bestaan uit partijonafhankelijke vakinhoudelijke toppers? Vakmensen die niet meer politiek gemanipuleerd kunnen worden en zonder problemen kunnen worden weggestuurd als ze niet uitvoeren wat het parlement eist? Bewindslieden die de topambtenaren vakinhoudelijk de baas zijn en niet te beïnvloeden zijn door lobbyisten, omdat het parlement beslist.
Kabinetten hoeven nooit meer in zijn totaliteit te vallen waardoor verkiezingen eens in de 4 jaar op een vaste datum gehouden kunnen worden. Daardoor hoeven bewindslieden zich ook niet bezig te houden met verkiezingen. Bij een roulatiesysteem zullen bewindslieden in een tijdsbestek van max. 8 jaar gefaseerd worden vervangen, waarbij ze hun opvolgers een maandlang kunnen inwerken, om de nodige continuïteit te waarborgen

Wat als de senaat gaat bestaan uit de beste rechts- en wetsdeskundigen die Nederland te bieden heeft, elk vanuit een eigen discipline? Allemaal ook hier weer benoemd op basis van bewezen kennis en kunde? Dan kunnen zij nieuwe wetten beoordelen op juistheid, haalbaarheid en of ze niet in tegenstrijd zijn met al bestaande wetten. Tevens kan de senaat toezien dat wetten niet ten koste gaan van minderheden, terwijl de meeste mazen vroegtijdig worden getackeld. Zo ontstaat een Constitutioneel Hof en kan art. 120 van de grondwet worden opgeheven (het artikel dat nu rechters verbiedt nieuwe wetten te toetsen aan de grondwet).

Wat als alle hierboven genoemde voorwaarden gerealiseerd worden -en dat kan zonder grondwetsherzieningen- dan kunnen journalisten weer hun oorspronkelijke taak oppakken: onderzoeksjournalistiek bedrijven, door er o.a. op toe te zien dat de Trias Politica in ere wordt hersteld. Immers partijelites ondersteunen slechts volksvertegenwoordigers en hebben door het afschaffen van partijpolitieke benoemingen geen alles bepalende invloed meer op bewindslieden, senatoren en rechters.
Demonstraties zijn goed voor de saamhorigheid, maar zijn niet echt effectief. Ze leiden hooguit tot deelsuccesjes. Een fout systeem biedt foute mensen (machtswellustelingen) een te groot podium. Die mensen veranderen lukt niet, daarom dient het systeem te worden aangepakt. Een democratie moet puur, oprecht en ten behoeve van het algemeen welzijn van de bevolking gaan functioneren.

“Wat als” gaat werkelijkheid worden indien partijen (nieuwe dan wel bestaande) de principes van Het Alternatief Staatsbestel (AS) https://alternatiefstaatsbestel.nl omarmen. Onder het kopje ‘Pluchen Revolutie’ is een uitgebreidere uitleg verwoord. AS is geen partij, is links noch rechts, slechts een ander, veel democratischer systeem. Daarin gaan echte volksvertegenwoordigers wetten aannemen, bewindslieden wetten uitvoeren en rechters diverse problemen aan bestaande wetten toetsen. Achterkamertjes verdwijnen evenals vallende kabinetten, incl. demissionaire kabinetten. Partijelites kunnen geen wurgende fractiediscipline meer eisen en niemand wordt uitgesloten. Wezenlijk binnen een democratie is dat de burgers meebepalen. Dit kan middels minireferenda die zonder drempels diverse malen per jaar gehouden kunnen worden. Let wel: bindende referenda die geen D66’er ons kan afnemen.
En ja, er zijn best wat bedenkingen bij AS te vinden. Echter Utopia bestaat niet. Als we het huidige staatsbestel met een magere 3 beoordelen, wat is er dan op tegen naar een mooie 7 te streven? Leg het huidige falende staatsbestel en AS beide eens uitgebreid langs de democratische meetlat!
Vooralsnog is er slechts 1 partij die AS als speerpunt in haar programma heeft opgenomen: De 1e Demokritische Volksbeweging (1dv.nl)

Reacties

 1. Chris Collard op 31-03-2022 om 23:24 uur:

  Hoi Rients, ik heb mijn laatste column van vandaag naar je toegezonden, juist vanwege hetgeen je hier in jouw verhaal aangeeft, een 3 zou ik het huidige beleid zelfs niet eens durven geven, een 1 is zelfs al erg hoog voor deze oplichters, dat je het AS zelf een 7 geeft, een ruim voldoende laat zien dat je bescheiden bent gebleven, kijk eens op CSTV en lees: Arrogantie van de macht maar eens!

 2. Harrie de Swart op 01-04-2022 om 11:13 uur:

  Zelfs een nul is een te hoge waardering voor de nullen die onze zogenaamde regering vormen Helemaal eens met dit artikel. Ik mag hopen dat het ooit realiteit wordt, in het belang van de mensheid.

 3. Rients op 01-04-2022 om 11:57 uur:

  Chris en Harrie, dank voor de reactie. Het kan helaas alleen realiteit worden als heel veel mensen overtuigd raken, te beginnen door lid te worden van 1dv.nl en vervolgens proberen in het eigen netwerk meer ontevreden mensen over de streep te trekken.
  Chris, jouw laatste column is wederom to the point, heb hem in mijn netwerk gedeeld.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?