AlternatiefStaatsbestel.nl

Criminele organisaties

31-12-2022 — Wanneer is een organisatie een criminele?

Zijn de mensen die lid zijn van regentenpartijen als VVd, 66, CdA, Pvda en -als het aan henzelf ligt- ook GL mede verantwoordelijk voor alle misdrijven die politici en vakinhoudelijke onbenullen namens deze partijen hebben begaan? En hoe ver staan de stemmers op deze criminele partijen af van collaboratie?
Immers leden van motorclubs, waarvan een aantal bestuurders c.q. kaderleden rondtoeren met een aanzienlijk strafblad, worden aldus voor de wet als leden van een criminele organisatie gezien, met alle gevolgen van dien. Zo’n organisatie kan dan wettelijk worden verboden.

Wandaden tegen de bevolking worden weinig tot nooit bestraft, sterker nog, ze worden vaak als oplossing bejubeld. Het smeden van coalitieakkoorden, waarbij de kiezers a priori worden belazerd, is in wezen een democratisch delict. Heel veel beloftes aan kiezers worden aan de onderhandelingstafel overboord gegooid, terwijl minderheidsstandpunten van kleine coalitiegenoten worden gepromoveerd tot meerderheidsbeleid. Grondwettelijk bestaan partijen niet, historisch zijn partijen desondanks uitgegroeid tot allesbepalende eliteclubjes. In de grondwet staat ook nergens dat partijen een regering moeten vormen.

Maar regeringen zijn de uitkomst van wheelen en dealen en zijn daardoor ook volledig verantwoordelijk voor wat individuele bewindslieden doen en laten, ambtelijk, maar soms ook privé.
Hugo de Jonge zou als eerste aan de tand moeten worden gevoeld, op zeer korte termijn gevolgd door Mark Rutte. Hugo voor zijn corona-beleid tegen de mensheid in zeer brede zin, Mark vanwege medeplichtigheid, liegen, bedriegen en het verwijderen van ambtelijke stukken en berichten. Ik ga niet alles benoemen, iedereen weet wat ik bedoel.

Bij privé denk ik aan akkefietjes als het huwelijksfeest van Ferd Grapperhaus, het georven optrekje aan zee van Alexander Pechtold. Daarnaast tussen privé en ambtelijk in het verzwijgen van neveninkomsten bij zeker 20 Kamerleden/bewindspersonen en de handel en wandel van griezels als Sywert van Lienden, waar weer veel politici meer van weten dan de msm mogen melden.

De VVD kent vele schandalen die verzwegen moesten blijven. Toch konden diverse de stank daar niet verdragen en werden openbaar. Mark Rutte moest binnen de VVD winnen van Rita Verdonk om de WEF-doelstellingen in de praktijk te kunnen brengen. Geert Wilders kon vertrekken, net als de drinkende huisjesmelker Wybren van Haga. Daar tussendoor o.a. de gevalletjes Ybeltje Berckmoes-Duindam, Halbe Zijlstra en voorzitter Henry Keizer. Ik vergeet er vast nog wel handenvol!
Uit een bericht van 8 februari 2020 blijkt dat de partij van premier Mark Rutte de Politieke Integriteitsindex voor het achtste jaar op rij aanvoerde. De index is een overzicht van alle politieke schandalen van dat afgelopen jaar. (2019) Let wel: schandalen die uiteindelijk boven kwamen drijven.
De VVD werd winnaar met 10 gevallen. D66 en PVV telden er dat jaar allebei vijf, de SGP, CDA en Forum voor Democratie brachten drie integriteitsrellen op hun naam en GroenLinks kwam tweemaal in opspraak. In 2019 was het aan de oppervlakte nog tamelijk rustig bij het CDA, maar Omtzigt sudderde toen al regelmatig binnenskamers. Hij was destijds tegen zijn zin van de zaken Demmink en MH17 gehaald en mede daardoor op een onverkiesbare plek geplaatst, waarna hij met enorm veel voorkeurstemmen alsnog de Kamer in kwam en tot afgrijzen van de partijtop met notabene de ‘communiste’ Renske Leijten van de SP zich vastbeet in de toeslagenaffaire.

66 was de afgelopen jaren de hofleverancier van burger-minachtende daden, met als dieptepunt de niet echt democratische oproep van Jan Paternotte om partijen te kunnen verbieden. 66 begon in 66 voortvarend, maar met de kennis van nu had die partij nooit opgericht mogen worden. (dit is wat anders dan verbieden!) De rol van 66-prominenten rond ‘een functie elders’, ‘hier scheiden onze wegen’ om daarna de chantabele Mark Rutte als onderdanige dienaar toch maar zijn 4e kabinet te gunnen en de zwijnerige actie de totaal onbekwame Vera Bergkamp tot Kamervoorzitter te parachuteren zijn democratische misdrijven. Daarnaast hebben ze het volk beroofd van hun enige recht van inspraak: het referendum en stonden ze toe dat querulanten als Alexander Pechtold en Franc Weerwind, ondanks hun kiezersbeloften gewoon partijpolitiek aangewezen het burgemeestersambt van resp. Wageningen en Almere mochten bekleden. Pure volksverlakkerij, democratisch gezien misdadig!

Hopelijk kunnen we de kers op de ondemocratische ellendetaart in 2023 verwijderen. Ik doel hier op de covid-misdaden. Dat vervelende griepvirus heeft onder leiding van Mark en Hugo een slagveld aangericht. De oversterfte is zo hoog dat het op zich al misdadig is dat dit nog steeds wordt doodgezwegen (geen bewuste woordspeling om leuk te willen doen!) Hopelijk zullen wetenschappers ook in de msm de oversterfte gaan verklaren
Hebben we het ene (officieus) gehad, komt het volgende. Men vreest als noodsprong van de in het nauw komende elite een veel dodelijker virus. Vooralsnog blijkt de schurft op te rukken (op te rutten?) Heel vervelend voor hen die het hebben, maar geen paniek, we hebben het medicijn al op de schappen naast de mondkapjes van Sywert van Lienden liggen: Ivermectine. Ivermectine? Dat giftige goedje dat de artsen de covid-patiënten niet mochten voorschrijven, maar dat bewezen de ernstigste covidlijders kon genezen. Opeens is Ivermectine niet gevaarlijk voor schurft-patiënten, dodelijk voor de schurftparasieten. Mag Ivermectine als tijdelijk goedmakertje nu even wel, omdat er een dodelijker virus klaarlicht? Het kan verkeren.

Nationaal is de rij gewone- en democratische delicten begaan door carrière-politici oneindig uit te breiden. Alles zou genoteerd en gearchiveerd moeten worden zonder zwarte viltstiftstrepen voor noodzakelijke tribunalen. Europees spannen de parlementariërs en ongekozen Eurocommissarissen echter de kroon. De Eurodrek (denk aan corruptie, liederlijkheden onderling, rigide milieuregels ten koste van hele bevolkingsgroepen, zelfbedachte wetten overtreden en het confisqueren van grondwettelijke bevoegdheden van alle lidstaten) dat recentelijk toch nog wel in deeltjes via de msm op straat kwam, maar jarenlang zo ver mogelijk onder het tapijt werd geveegd, toont aan dat de poppetjes in Den Haag nog maar amateurs zijn. In Brussel wordt het tijd dat er een hekwerk voorzien van 230 volt bedrading om het gebouw van Europa komt. Hermetisch afgesloten van een vrije wereld met benadeelde burgers, die naar believen brood en flesjes water over het hekwerk gooien om te voorkomen dat het lot van deze delinquenten te kort zou kunnen duren om eens goed na te denken waarom dat hek is geplaatst.

In het kader van deze criminele organisatie constatering mogen kathoklieken zich ook wel eens goed achter de roomse oren krabben. Ik heb ’t over het Vaticaan als bron van veel menselijk leed.
Gelovigen die historisch gezien de martelaren uithangen als het om kristenenvervolging gaat in de Romeinse tijden met als laatste bestemming leeuwenvoer in de arena’s. En desondanks trots zijn op de naam Rooms-Kathokliek.
Maar naderhand (twee eeuwen later) waren ze geen haar beter. Nadat ze in de oude wereld de leidende rol vervulden, bezegeld door de vorsten en adellijke meelopers, waren de kathoklieken meedogenloos voor andersdenkenden. De Katharen moesten er aan geloven, gedood in de strijd tegen kerklegers of nog levend eindigend op de brandstapel

Uit naam van Christus gingen heel veel edelen met nog veel meer onderdanig voetvolk ter kruisvaart. Voor de bühne om de mohammedanen de heilige plaatsen in Palestina met de stad Jeruzalem uit te knuppelen. De waarheid was dat de heilige expedities uitmondden in rooftochten. Door veel slachtoffers te maken konden de edele schurken beladen met rijkdommen, als helden terugkeren naar huis. Woordenboeken hadden ze toen nog niet, genade had er zeker niet in gestaan.

Na de 95 stellingen die Maarten Luther aan de deur van de slotkapel in Wittenberg timmerde, ging de kliek binnen het Vaticaan wederom als beesten te keer. Maarten wilde wat misstanden aan de kaak stellen en wat hervormingen voorstellen. De in 1184 opgerichte inquisitie -een geloofsrechtbank zonder al te veel wederhoor- richtte haar giftige satanische pijlen op alle ketters die ze maar konden vinden, dus ook de hervormden die het met Luther eens waren. Het heeft honderdduizenden levens gekost. Levens die na hevige martelingen de laatste adem uitbliezen, wederom vaak op brandhout. Naderhand (maar ook daarvoor) was de kathoklieke kerk verantwoordelijk of direct betrokken bij menig oorlog tussen landen. Bisschoppen (Münster en Keulen bv. in ons rampjaar 1672) gingen ten strijde. Oorlogvoerenden werden gezegend door misdadigers (niet te verwarren met misdienaars) die vaak ook niet vies waren van dit keer wel misdienaars. Aan oorlogen kon goed worden verdiend, de boekhouders van het Vaticaan weten er alles van. Het Vaticaan bulkt van geld en schatten, de armen aan hun lot overlatend.

Maar ook in de huidige en de vorige eeuw hebben kathoklieken met status zich vergrepen aan onschuldigen. Kardinalen, maar ook lagere hypocrieten vergrepen zich met regelmaat aan kleine kinderen, of ze deden een oogje dicht nadat ze gewaar waren geworden van seksuele uitspattingen van lagere pedofielen. Nog maar een paar dagen geleden kwam het bericht dat de net overleden Duitse emeritus-paus Benedictus XVI priesters de hand boven het hoofd hield en hen slechts overplaatste, waardoor deze Sodom en Gomorra-getrouwen rustig verder konden hoeren.
Een gerespecteerde kathoklieke zuster werd bekend als de vrouwelijke duivel die moeders baby’s ontfutstelde. Ze zouden dood zijn volgens de overvrome heilige heks.
Het nieuws over het schrikbewind van de zusters van de Goede Herder kloosterorde was vorige week nog msm-nieuws. En het is nog steeds niet afgelopen met het bedrog en misbruik van argelozen.

Als deze selectie aan heilige misstanden (naar believen uit te breiden) langs de meetlat van de motorclubs met leiders met strafbladen wordt gelegd, wat zou dan de logische conclusie zijn? En denk nou niet dat ik een hekel heb aan gelovigen. Absoluut niet. Maar mogen deze hier genoemde godloochenaars goed gelovigen worden genoemd?
In mijn boeken maak ik een onderscheid tussen twee soorten. Aan de ene kant de Christenen, Joden en Moslims. Daar tegenover de kristenen, snoden en mislims. Van die met een hoofdletter zijn er te weinig, die met een kleine letter veel te veel en in heel veel gradaties.
Christenen met ch, omdat we chloor, chrysanten en chroom ook niet met een k-klank uitspreken.

Daar komt bij dat de kristenen hier zo’n 2000 jaar over hebben gedaan. Niet dat het daarom minder erg is, maar dat aantal jaren hebben de kabinetten Rutte niet gehad en toch hebben ze in ruim 10 jaar een humaan slagveld aangericht.
De zorg kapot. Het onderwijs niveauloos. Het wonen uitgewoond. Groningen blijvend in de steigers. Toeslagenouders met giga schulden, vol stress en andere ellende. Meer dan 1600 onvindbare kinderen, nog veel meer onnodig uit huis geplaatst. Een asielflop van jewelste. Zonder kiezers te raadplegen alles uitverkocht aan Brussel. Onvoorstelbaar veel bomen gekapt om de omstreden 5G aan te leggen. Ons land de Oekraiense ellende (oorlog) ingerommeld. Geen inspraak waar het gaat om lidmaatschap EU, invoering euro en uitbreiding met een zooitje Oost Europese landen. Zelfs het waardeloze referendum is zonder referendum om zeep geholpen. Naast alle ellende is de WEF strategie leidend geworden, wederom zonder inspraak van alle gedupeerden.

Als alle motorclubleden zonder strafblad toch medecriminelen worden genoemd vanwege de strafbladen van de leiders, hoe moeten we leden van, en stemmers op genoemde partijen dan duiden? En belijdende Kathoklieken? Wellicht zouden onafhankelijke (zijn die er nog?) rechters in het Internationaal Strafhof van Scheveningen (Den Haag is te besmet) aardig wat tribunaaltjes kunnen organiseren.
Om te constateren dat de kabinetten Rutte zijn verworden tot criminele organisaties, zijn rechters wellicht niet eens nodig.

Nu herinner ik me weer dat ik in mijn vorig stukje excuses aan wilde bieden. Maar ik weet nog steeds niet waarom en waarvoor. Ik kan niets bedenken, dus bied ik mijn excuses aan voor het feit dat dit stukje de 1000 woorden ruim overschrijdt. Dat gebeurt mij eigenlijk nooit. Daarom spontaan en welgemeend: 1000 maal excuses voor het dubbele aantal woorden dit keer. Munten vallen er voor de uitgeputte lezer echter niet te halen, sorry.

Als democratie en geloof beide heilig zijn, zijn daden tegen het volk en tegen goed gelovigen crimineel, toch? Als het AS-systeem wordt ingevoerd, geloof ik heilig in democratie. Daarom iedereen een goed 2023 gewenst.

Reacties

 1. Luc Gysbrechts op 01-01-2023 om 12:10 uur:

  Een nadenkertje, komt wel goed in 2023, als we maar blijven luisteren naar wakkere mensen/schrijvers en ons stilaan maar zeker voorbereiden. Want komen gaat het zeker, alleen is de vraag wanneer worden de meeste wakker.

 2. Rients op 01-01-2023 om 14:38 uur:

  Een 1e stap zou kunnen zijn je te oriënteren op structurele veranderingen: De 1e Demokritische Volksbeweging (1dv.nl) een partij voor en door wakkere Nederlanders
  (Actief) lid worden is dan een 2e stap.

 3. Marinus Klomp op 01-01-2023 om 16:16 uur:

  Ok, "Grondwettelijk bestaan partijen niet, historisch zijn partijen desondanks uitgegroeid tot allesbepalende eliteclubjes. In de grondwet staat ook nergens dat partijen een regering moeten vormen." We worden nu dus bestuurd door samenzwerende NGO's, belangengroepen (zoals Vaticaan), pure volksverlakkerij, democratisch gezien misdadig!
  Ook is het Vaticaan sterk voorstander van, de mensheid een spuitje (of 10) geven, en levensbedreigende ruzie maken met de Russische buurman. Er bestaat in het zuiden een uitspraak als 'RK is een geldgeloof.'
  @RH Nee, niet te lang, excuus aan leesluie darwinnisten is niet nodig.

 4. Rients op 01-01-2023 om 16:37 uur:

  Hai Marinus, dank voor je reactie. Ik noemde politici o.l.v. WEF, EU & VS en roomsen o.l.v. het Vaticaan niet toevallig. Wellicht zijn die overkoepelende instanties wel het echte virus, aangestuurd door de upper-top van de kleine wereldwijde elite.

 5. Marinus Klomp op 02-01-2023 om 15:25 uur:

  Beste Rients, kwam als finale vraag naar mijn bank onderzoek nu zeven jaar geleden: "Mijn God, toch niet de clerus?" Tot die tijd gaven die mij - het gevoel van - sociale veiligheid, gelet op de woorden van Jezus.

 6. Rients op 02-01-2023 om 15:30 uur:

  Ja, de clerus maakt er een cleruszooi van. De kerk heeft niets met Jezus, Jezus zou nu hé-le-maal niets met kerken hebben. Hij zou zich rot, kapot of zelfs dood schamen.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?