AlternatiefStaatsbestel.nl

Hoe (on)democratisch is Nederland?

14-03-2021 — De spanningen lijken op te lopen. Maar goed beschouwd wordt het Nederlandse volk de zoveelste editie van een volksverlakkend toneelstuk met de alleszeggende naam machtverdelen voorgeschoteld.

Reacties

 1. Paul op 15-03-2021 om 02:14 uur:

  L.S.,
  Heel erg goede voorzet en een verbetering, absoluut. Of de "elite" daarin mee wil, ik vrees van niet - dan moeten ze macht opgeven. En het moet in vele geledingen worden doorgevoerd, niet alleen in een 2e kamer.

  Ik heb een gedachte als toevoeging - een van al wat decennia geleden. Meer omdenken, buiten bestaande kaders.
  De korte versie:

  Een club van de spreekwoordelijke "wijze mannen", a-la Democratus is op zich een goed beginsel. Alleen zou dat idealiter in een soort driehoek moeten functioneren, waarbij onderlinge controle essentieel is, tezamen met maximale transparantie.
  Ook zou er voorkomen moeten worden dat er een machtshiërarchie kan ontstaan, waarbij 1 personen (a-la Rutte met de Rutte-doctrine) teveel macht kan krijgen.
  Want dat is m.i. een van de duidelijke manco’s in het huidige systeem. Er zijn immers ook voldoende geluiden, dat het daarop fout gaat. En niet zo’n beetje ook - waarbij het vertrouwen in goed bestuur schade gedaan wordt. Er zijn al veel teveel voorbeelden om op te noemen.

  De driehoeken zijn bijvoorbeeld raden van 50/75 personen, alleen verantwoordelijk voor selectie van onderwerpen waar iets voor moet worden opgelost of veranderd en de uitvoering. Voor aanbesteding van bijvoorbeeld ziektekostenverzekering, kunnen door derden plannen voor aangedragen worden. Daar zou het volk op kunnen stemmen. Het beste plan kan dan in principe winnen. Degene die wint, gaat uitvoeren, onder regie van een van de drie raden. Uitvoering wordt door een tweede raad gemonitord op een goed verloop. en de derde raad controleert weer of het proces van het monitoren wel correct verloopt.
  Vertrouwen is goed, controle is beter. Transparantie zou er hand in hand mee moeten gaan.

  Ja, dat is een hoop werk, uitvoering en controle op controle - het is blijkbaar wel een noodzaak, kijkende naar de puinhopen.

  In het kader van “er zijn eigenlijk maar drie soorten fouten”, is de eerste daarvan de fout die je lang van tevoren ziet aankomen. Dan zijn de zaakjes niet goed voor elkaar.
  Fouten en gesjoemel zou in zo’n driehoeksconstructie gecorrigeerd en zelfs keihard afgestraft kunnen worden, omdat degene(n) die een scheve schaats rijdt of rijden, vanuit een van de andere raden weggestuurd kunnen worden. Want dat is wel een van de voorwaarden van deugdelijk bestuur.
  Ook daarin is dan de transparantie noodzakelijk, zodat er gesjoemel kan worden voorkomen.
  En bij gebleken corruptie of boven de wet menen te staan - niets bescherming, gewoon veroordeling en de bak in - om een voorbeeld te noemen. De parlementaire onschendbaarheid in de huidige vorm, is zeer onwenselijk.
  Voorbeeld: zoals Mark Rutte onder ede kon verklaren dat hij meende boven de wet te kunnen staan als hij dat nodig vond, dat gedaan heeft en er nog steeds zit, is op de keper beschouwd totaal belachelijk.

  Als er internationale representatie noodzakelijk is, wordt door de driehoeken een stemming gehouden, zodat degenen (minstens 2) die het best geschikt zijn hiervoor, als delegatie worden afgevaardigd. Er is dus geen MP.

  Daarnaast zou het zo moeten zijn, dat iemand die een bestuurlijke functie ambieert, een stevige assessment zou moeten ondergaan, inclusief een psychologische test. Want eigenlijk zou je niet moeten willen willen, dat personen met narcisme of psychopathische eigenschappen of erger, een dergelijke verantwoordelijke functie gaan uitoefenen. Realiteitszin en integer tot op het bot, naast deskundigheid op het vakgebied, zijn wel de eigenschappen die je in alle redelijkheid als een vereiste kan zien.

  Goed, dit even als hersenspinsel en voorzet.

  Met vriendelijke groet,
  Paul de Haan

 2. Rients op 15-03-2021 om 12:45 uur:

  Beste Paul,

  Dank voor de reactie.
  Als ik me niet vergis zouden al uw punten gerealiseerd kunnen worden binnen het AS-systeem. Binnen het huidige particratische systeem zijn ze stuk voor stuk kansloos.
  Het AS-systeem kan overigens eveneens op gemeentelijk, maar ook op provinciaal niveau worden ingevoerd.
  Uw punten zijn meer politiek-inhoudelijke dan systeempunten. Maar ik onderschrijf ze wel, indien een meerderheid van de kiezers daarmee zou instemmen. Mocht een overduidelijke meerderheid er nu mee instemmen, zou Rutte het in zijn eentje kunnen blokkeren. Zo democratisch is het nu!

  Vr. groet, Rients

 3. Luuk Zwart op 19-03-2021 om 22:50 uur:

  Een vraag van Luuk Zwart

  - Wie of wat zou de ministers moeten benoemen en hoe wordt deze groep, die de ministers benoemd, gecontrolleerd?

  -

 4. Rients op 19-03-2021 om 23:17 uur:

  Beste Luuk,
  Staat in De Pluchen Revolutie uitgewerkt: de gezamenlijke fractievoorzitters namens de (ruime) meerderheid van de 150 Kamerleden. Lijkt mij al een stuk transparanter en democratischer en zeker deskundiger dan het gesjoemel nu in de achterkamertjes met partijpolitieke benoemingen van vakinhoudelijke onbenullen.
  De controle lijkt mij een uitgelezen kans voor o.a. onderzoeksjournalisten. Maar ook de achterban, die middels een soort DigiD-systeem meekrijgen voor welke 'kanjer' de eigen volksvertegenwoordiger wil gaan stemmen of heeft gestemd.

 5. Paul op 31-03-2021 om 23:41 uur:

  Beste Rients,
  "Als ik me niet vergis zouden al uw punten gerealiseerd kunnen worden binnen het AS-systeem. "

  Nou, nee. Het komt eigenlijk niet eens in de buurt. Wat ik bedoel gaat een aantal stappen verder. Je zou het ook een trias politica kunnen noemen ;-)

  Met wat ik er van lees, is het alternatiefstaatsbestel eigenlijk voor het grootste gedeelte gebaseerd op dezelfde soort structuur - met ministers en staatssecretarissen. In mijn voorbeeld bestaat een minister niet als persoon, eerder alleen als groep, zodat niet 1 persoon in een positie van teveel macht zou kunnen komen te zitten. Alles moet ook auditeerbaar zijn, zodat allerlei gekonkel en achterkamertjes in de kiem gesmoord zouden moeten kunnen worden.

  Dus bijvoorbeeld een Kaag die met geld rondstrooit kan gewoon niet in dit systeem. etc. Verstrengelde belangen, in welke vorm dan ook, moeten in de kiem gesmoord kunnen worden.
  Treedt iemand buiten de bedoelde paden, dan staat die buiten spel.

  Zoals nu met het formatie debakel, dat zou niet eens kunnen in de opzet die ik bedoel, vanwege de controlefuncties. Zouden er personen een route weten te vinden, zou dat gelijk leiden tot een rode kaart voor de betrokkenen. Wegwezen en nooit meer terugkomen.

  Vriendelijke groet,
  Paul

 6. Rients op 01-04-2021 om 12:15 uur:

  Beste Paul,

  In het AS-systeem wordt de minister per ministerie gesteund, maar ook scherp gehouden door gemiddeld zeker 5 staatssecretarissen, elk met een eigen 'deskundigheid'
  Ministers zijn dienaren van het volk: Verzorgen langetermijnvisies, komen met voorstellen (al kijkend naar de 150 'privéstandpunten') en dienen wetten in. Zij beslissen NIETS, dat doet de Kamer.
  Kortom: fundamenteel anders c.q. beter!
  Een Kaag, Wiebes, Dekker en al die andere vakinhoudelijke onbenullen zouden NOOIT minister/staatssecretaris zijn geweest met een AS-systeem.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?