AlternatiefStaatsbestel.nl

Symboolpolitiek

08-09-2020 — Voor politici is symboolpolitiek een graag toegepaste strategie, met angst als uitgangspunt.

Veel gedragingen vloeien voort uit angst. Je verzekeren tegen rampspoed is hier een exponent van, met soms onnodige overlappende dekkingen. Angst voor de toekomst van jezelf of van je kinderen, je baan verliezen of rond kunnen komen, kan noodzakelijk aangepast gedrag tot gevolg hebben. Heel veel mensen hebben angst voor domweg veranderingen en latent of bewust voor de dood.

De overheid speelt regelmatig verholen in op angst bij de burgers. Niet zelden wordt angst gecreëerd. Covid-19 is hier een voorbeeld van. In eerste instantie uit onkunde, in de loop van dit jaar willens en wetens. Daarbij wordt nogal eens bewust aan symboolpolitiek gedaan en voorbijgegaan aan of juist rekening gehouden met symboolsignalen. Voor beide zijn veel mensen gevoelig.

Regels als 1,5 meter, mondkapjes en overdreven desinfecteren, zijn voorbeelden van symboolpolitiek zonder echte wetenschappelijke onderbouwing. Intussen zien we foto’s van Willem Alexander en Maxima die aanschurken tegen een Griekse restauranthouder en geeft onze Minister van Justitie een bruiloftsfuif, waarbij iedereen tegen iedereen aankleft. De huwbare excellentie die tijden geleden iedereen voor aso hield die zich niet aan de net genoemde, eenzijdig opgelegde regels wilde houden.

Snel wordt verzonnen de boete te verlagen, waardoor een aantekening op het strafblad wordt voorkomen, waardoor de minister mag aanblijven. Symboolsignalen in combinatie met signaalpolitiek om de eigen nek te redden. Ondertussen komt de vraag op of de heren Lex en Ferd meer weten over de (niet erg) besmettelijkheid van deze coronavariant.

Voor de bühne diep door het stof gaan, om het angstsyndroom bij de burgers erin te houden, was het enige wat hen restte. Voor politici niet zo moeilijk, immers ze zijn symboolgerommel gewend. Voor elke verkiezing wordt er van alles beloofd (symboolsignalen om de moed erin te houden), om vervolgens in achterkamertjes een en ander in de prullenbakken te laten verdwijnen. Kiezersbedrog als meest verwerpelijke vorm van symboolpolitiek. 

Een maatregel die de symboolpolitiek ver voorbij dendert, is de nieuwe spoedwet, puur om de angst maar weer eens aan te wakkeren. Een wet met ernstige gevolgen, omdat rechters al decennia in verband met art. 120 van de grondwet niet mogen ingrijpen, om aan te tonen dat wetten ongrondwettelijk kunnen zijn. Ongrondwettelijker dan deze door de Kamer waarschijnlijk gesanctioneerde wet kan bijna niet.

Tip: Ben je de angst enigszins of al volledig voorbij, zorg dan dat je te allen tijde de foto’s van Willem met die Griek en Ferd met zijn trouwstoet in je kontzak hebt. Al was het maar om symbolensignalen te kunnen tonen, als de boa’s weer eens overactief aanwezig zijn.

Reacties

 1. Springfield op 09-09-2020 om 11:17 uur:

  Ik heb altijd een eigen zaak met totaal gemiddeld 60 man personeel. Om een zaak gezond te houden moeten er regelmatig beslissingen gemaakt worden die in het algemeen belang zijn (inderdaad ook mijn belang). Dat is een ongeschreven wet die het succes van een onderneming bepaalt zoals bijvoorbeeld dat er af en toe een rotte appel verwijderd moet worden omdat die anders de rest aansteekt. Als ze bij de gevestigde orde nu eens beginnen het algemeen belang voorop te zetten i.p.v. het eigenbelang zou Nederland b.v. er een stuk beter van worden. Gezien het feit dat we met zijn allen toegelaten hebben (verkeerd gestemd) dat de meeste partijen zoveel mogelijk rotte appels hebben laten rotten en er zelfs misbruik van gemaakt hebben zal er eerst een keer flink de bezem door gehaald moeten worden. Dat gebeurt zeer binnenkort vanzelf wel omdat natuurlijke processen altijd zijn weg zoeken. Helaas zal er dan weer zoals de geschiedenis ons geleerd heeft veel geweld bij komen kijken. Een catastrofe kan niet uitblijven! Wat zullen die gasten die de laatste tientallen jaren symboolpolitiek hebben bedreven zeggen? Waarschijnlijk net zo als de Duitsers gezegd hebben na de tweede wereldoorlog.; “we wisten niet dat het zo erg was”.

  Angst is inderdaad een slechte raadgever.

 2. Rients op 09-09-2020 om 11:58 uur:

  Het kan met geweld worden afgedwongen, maar hoeft niet. Daarom is het Alternatief Staatsbestel uitgedokterd. Zie hier op de site een samenvatting in 10 punten bij de Doelstelling. Onder het Ruwe Raamwerk is een mogelijke invulling beschreven. Ben benieuwd naar je mening!
  Alleen met een goed werkbaar en haalbaar alternatief kan het huidige bestel worden geslecht. Vreedzaam, evt. ook na geweld.
  Een goed plan moet er zijn voor er actie wordt ondernomen.

 3. Springfield op 09-09-2020 om 13:14 uur:

  Reactie op Rients,

  Met weldenkende mensen zou ik zeggen u heeft helemaal gelijk wat eronder doelstelling nr.10 staat. Echter kijk om je heen we zijn in de minderheid. We moeten helaas vast stellen dat wij met zijn allen de meesten van onze kinderen tot in de afgrond verwend hebben en bovendien komen ze ook nog vaak uit gebroken gezinnen. Je kan helemaal niets meer met ze en zelfs een redelijk gesprek voeren heeft geen zin meer want de hakken gaan gelijk in het zand. Je ziet de wanhoop in hun ogen en eigenlijk hebben ze alle hoop reeds verloren en zien al zeggen ze dit niet openlijk de toekomst negatief in en daarom zie je ook dat destructieve gedrag bij ze. Alles maar dan ook alles zullen ze doen en zeggen om te voorkomen dat U en ik aan de macht komen om orde op zaken te stellen want ze zijn bezig in een val naar de hel en willen er zoveel mogelijk meeslepen. Ik hoop dat u mij op andere gedachten kan brengen maar als een mens geen hoop meer heeft op een bepaald ideaal dan is die verloren. Welnu wij leven in het westen met vele miljoenen mensen die geen hoop meer hebben en dat gaan we weten ook. Ik voel me zeker niet schuldig want het proces waar ik het over heb is van alle tijden. Als Trump straks wint (wat ik denk) heb je nog kans dat ze in Europa gedwongen worden om na te denken en wij met een redelijk alternatief staatsbestel een kans maken maar als Trump verliest speelt dat links in de kaart en krijgen we of een communistische EU of de pleuris breekt uit. Ik ben het dus met u eens dat dit het enigste redelijke alternatief is maar ik wacht even eind van het jaar af als de naweeën van de verkiezingen in de USA achter de rug zijn .

 4. Rients op 09-09-2020 om 13:52 uur:

  Het mooie van AS is dat het links noch rechts is, volledig transparant met ingebouwde referenda en dat terwijl het wel democratisch en zeer deskundig is.
  Dit is een systeem waar de NWO van gruwt. Daarom is het te hopen dat Trump gaat winnen, waardoor wereldwijd plannen als AS een kans krijgen.

 5. Springfield op 09-09-2020 om 14:08 uur:

  ik ben er.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?