AlternatiefStaatsbestel.nl

Democratie?

09-03-2019 — Even het lijstje democratie afvinken:

Ons staatshoofd: Is ons koningshuis democratisch gekozen?
Onze grondwet: Welke burgers hebben hier ooit voor mogen stemmen?
Tweede Kamer: Eens in de 4 jaar heeft de burger 1 minuut stemrecht.
Eerste Kamer: Getrapte verkiezingen via provincies, zonder keuzemogelijkheid van de kandidaten.
Kabinet: Partijelites putten uit klein vijvertje loyale partijgenoten zonder echte vakkennis, zonder volksraadpleging.
Provincies: De meeste kiezers stemmen op landelijke programma’s, voor of tegen coalitie.
Waterschappen: Totaal onbekende bestuurslaag zonder echte waterkennis.
Raad van State: Wordt volledig buiten de burgers om benoemd.
Commissaris van de Koning: Aangesteld na partijpolitiek handjeklap.
Burgemeester: Na een opgesteld profiel wordt deze door Min. van Binnenlandse Zaken benoemd.
Rechters: Kunnen zelfs door de hoogste ambtenaar van Justitie een mooie plek krijgen.

En dan maar volhouden dat we in een democratie leven.

Tijdens het laatste tv-debat over de Provinciale Staten- en de Waterschapsverkiezingen tussen 8 landelijke partijleiders werden de woorden Zwarte Piet, Paas- & Nieuwjaarsvuren en vuurwerk vele malen meer gebruikt dan het begrip provincie(s). Het woord waterschap(pen) werd niet één keer genoemd.

De kandidaten voor de provinciale staten worden gekozen bij de gratie van de populariteit van het kabinet en de 4 coalitiepartijen. Burgers kunnen met moeite 1 of enkele provinciale namen noemen, zelfs de naam van de commissaris van de Koning in de eigen provincie is bij de bevolking nagenoeg onbekend.

Toch worden we geacht onze “democratische” plicht te doen om op totaal anonieme kandidaten te stemmen en met een omweg invloed uit te oefenen op het doen en laten van de Tweede Kamer en dan met name op het kabinetsbeleid.

Ons water en het beheer daarvan is in goede handen van wateringenieurs. Politieke partijafhankelijke en vakinhoudelijke onbenullen kunnen er gemist worden als kiespijn.
Provinciebestuurders kloppen elkaar van trots de borst kapot, omdat het openbaar vervoer zonder hen in de soep loopt, de infrastructuur in chaos verandert en bestemmingsplannen verwateren en onuitvoerbaar worden. En ze geloven dit heilig.

Willen we een echt democratisch land worden met de broodnodige deskundigheid waar dat vereist is, moeten we niet aankloppen bij politieke partijen met enkele partijelites die wel weten wat goed is voor alle burgers.

Als eerste een aantal bestuurslagen afschaffen. Alle provincie- en waterschapsbesturen opheffen en beide organen onderbrengen in één Ministerie. Het Ministerie van de Twaalf Verenigde Provincies.

Ten tweede het staatsbestel van particratisch omvormen tot een echt democratisch model. Dit is terug te vinden in het ruwe raamwerk dat onder de link binnen Het Alternatief Staatsbestel te vinden is. Zie ook het Café Weltschmerz interview. Of het interview n.a.v. de Provinciale verkiezingen
Dit ruwe raamwerk is geen dictaat, wel een aanzet tot een systeem waarin de burger centraal staat. Een systeem dat een eind maakt aan kiezersbedrog, gedraai & partijbelangen.

Reacties

  1. Catharina op 10-03-2019 om 06:14 uur:

    Goed dat dit item.aangezwengeld wordt.

  2. Rients op 10-03-2019 om 11:16 uur:

    En ook daarom is het #AS zo broodnodig.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?