AlternatiefStaatsbestel.nl

Negativisme uit gemakzucht of onwil?

13-08-2018 — Na het Café Weltschmerz interview kwamen er heel veel steunbetuigingen. Maar daar bleef het helaas meestal bij.

Iedereen kent veel tot heel veel gebreken van het huidige stelsel (zie ook blog 25-06-2018) en weet niet beter dan dat dit het beste van alle slechte systemen is.
Immers Nederland staat hoog in diverse vergelijkingslijstjes. De economie trekt al weer enkele jaren aan en we leven in vrede en behoorlijke vrijheid. Klopt als een bus als je niet verder kijkt.

Maar kijk wel eens verder! Wie profiteren het meest van de economische opleving? In ieder geval niet iedereen. En wie lijden ’t meest in tijden van crisis? Juist!
Mogen we over vrede spreken als we bv. ISIS de oorlog verklaren, militairen op missie sturen naar verschillende landen en de onderlinge verhoudingen tussen bevolkingsgroepen in Nederland steeds verder laten escaleren met veel geweld als gevolg? Er is veel onvrede over heel veel zaken in ons land.
En over vrijheid gesproken? Krijgen we volledige en bovenal objectieve berichtgeving via de media? Hebben we de vrijheid kennis te nemen van alle geheimgehouden dossiers? Hebben we de vrijheid de inhoud van grondwet mede te bepalen? Inzage te krijgen in de coalitiebesprekingen?
Vrijheid heeft met rechten te maken en een aantal rechten krijgen we niet. Maar vrijheid heeft ook te maken met ooit bevochten verworvenheden, verworvenheden die zijn verkwanseld aan Brussel.

Zeker zo erg (of nog erger) is het dat in ons land enkele partijelites wel weten wat goed is voor de burger en om die reden de vrijheid van het volk behoorlijk intoomt.

Wanneer er dan een alternatief wordt gepresenteerd dat heel anders is, waarbij lezers van AS programma
of kijkers van het interview anders moeten willen denken, dan zijn de reacties dubbel.

Aan de ene kant een en al lof. Zo zou het moeten.
Aan de andere kant geïndoctrineerd door de hoeders van het aloude en bekende particratische systeem en dan komt al gauw de vervolgopmerking: “Maar het zal je nooit lukken.”

Vanwaar dit negativisme? Waarom niet vol achter een goed alternatief gaan staan, ook al lijkt het een strohalm? Niet geschoten is altijd mis. Waarom zijn mensen vaak zo negatief wanneer een duidelijke verbetering wellicht ook enkele bedenkingen bevat, maar aantoonbaar beter is dan het huidige?
Niets is perfect, maar van een flets vijfje een achtenswaardige acht maken is toch het proberen waard?

We moeten naar slechts dienstbare partijen, naar een Tweede Kamer met echte volksvertegenwoordigers die verantwoording afleggen aan hun eigen achterban, naar de beste vakinhoudelijke kanjers op het regeringspluche en wetskenners in de Senaat. Vier instituten die nu door partijelites gedomineerd worden.
Dit is allemaal beschreven in het ruwe raamwerk van AS. Het is een uitgewerkte mogelijkheid waar best wat afgeschaafd en bijgeboetseerd kan worden. Absoluut geen dictaat. En val dan niet over een enkele onvolledigheid. Vergelijk eens eerlijk en objectief alle gebreken van het huidige particratische systeem incl. alle partijpolitieke benoemingen met wellicht enkele ietwat onduidelijkheden uit het AS-systeem. De balans zal duidelijkheid geven. Willen we democratie of een door partijelites gedomineerde particratie?

Want een democratie gaat - indien die al ergens zou bestaan - kapot aan met name partijpolitieke benoemingen van vaak ook nog eens vakinhoudelijke onbenullen.
Een democratie is onbestaanbaar wanneer het volk als dom stemvee wordt gezien en behandeld.

Daarom deze oproep: slacht een nieuw initiatief niet af vanwege wellicht enkele onvolledigheden.
Utopia bestaat immers niet.
Maar vergelijk het totale AS-pakket eens met het huidige particratische systeem waarbinnen vele fouten en misstanden zich aaneen rijgen.
Spoel het negativisme met het waswater weg nu toch wel is aangetoond dat het huidige politieke stelsel niet meer 'schoon' is te krijgen.
Word positief, steun ons, verspreid AS binnen je eigen netwerk EN word lid.

Reacties

  1. Marinus Klomp op 14-08-2018 om 12:48 uur:

    Laat je droom leven, Utopia bestaat, denk positief.

  2. Rients op 19-03-2020 om 21:39 uur:

    En nog steeds is het een droom, genegeerd door de politieke elite en de media.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?