AlternatiefStaatsbestel.nl

Het Alternatief Staatsbestel vertaald naar de gemeente

11-12-2017 — De uitgangspunten zijn exact dezelfde als die voor de landspolitiek.

1 Elk raadslid (solo of in partijverband) is gebonden aan zijn/haar eigen unieke programma. Er is alleen sprake van partij/fractiediscipline wanneer partijstandpunten ook in het eigen unieke programma worden onderschreven. Kandidaten die lid zijn van een bestaande partij kunnen het in grote trekken eens zijn met het partijprogramma, vandaar hun keuze voor die partij. Maar mogelijk met bv 5 van de 100 standpunten niet. Die staan dan expliciet in het eigen unieke verkiezingsprogramma naast het partijprogramma. Betreffende die 5 afwijkende standpunten zal derhalve ook afwijkend van de partij gestemd moeten worden. Gaat het om die andere 95 punten: gewoon per item fractiediscipline.
Kandidaten zonder partij kunnen van allerhande bestaande partijen de voor hem/haar juiste punten in zijn/haar uniek program opnemen naast puur persoonlijke standpunten, waardoor bij stemmingen regelmatig met wisselende partijen meegestemd wordt.
Voor de kiezer is er nu 'genoeg' keuze met een redelijk grote garantie. (uitzonderingen: zie opmerking na punt 11)

2 Elk raadslid is verantwoording schuldig aan de eigen kiezers en zal te allen tijde transparant stemmen.

3 Daar waar het programma niet in voorziet bij (bv zeer actuele zaken), legt het raadslid dit beargumenteerd met zowel voor- als nadelen voor aan de eigen achterban. Hiervoor moet de gemeente een instrument introduceren vergelijkbaar met DigiD.

4 Elk raadslid zal nooit een coalitie aangaan gebaseerd op een totaalpakket voor een langere periode waardoor zijn/haar geloofwaardigheid in het geding komt.

5 Raadsleden worden voor 4 jaar gekozen.

6 Alle raadsleden kiezen bij meerderheid uit een voordracht van een nader te bepalen aantal vakinhoudelijke wethouders EN de burgemeester.

7 De burgemeester voor een periode van 8 jaar.

8 De wethouders voor bv 5, waarbij in het tijdsbestek van 5 jaar per jaar 1 a 2 wethouders worden vervangen zodat nooit in 1 klap alle wethouders worden vervangen.

9 Van (kandidaat)wethouders en burgemeester mag nooit geëist worden lid te zijn van een politieke partij.

10 B & W zijn full-time jobs. Wel krijgen ze een werkgarantie om na 1 ambtsperiode terug te keren op hun oorspronkelijke werkplek.

11 Raadsleden krijgen een aanstelling voor 2 dagen in de week en blijven 3 dagen werkzaam in hun oorspronkelijke functie.

Totdat dit systeem door alle partijen wordt omarmd moet geaccepteerd worden dat er een overgangsperiode ontstaat. De punten 1 t/m 4 blijven te allen tijde overeind.
Wel kunnen er concessies per item worden gesloten om daardoor dicht in de buurt van het eigen standpunt te komen.
Voorbeeld: verschillende partijen zijn voor handhaving hondenbelasting, een aantal partijen is faliekant tegen. Dan zou op zo’n dossier halvering van de belasting toch een (deel)winst opleveren. Tegenstanders komen wel met een plan om het verlies aan inkomsten te dekken.

Voor het landelijk uitgedachte plan zie: Het Alternatieve Staatsbestel met onderaan de link naar het ruwe raamwerk.

Reacties

Nog geen reacties op dit bericht.

Plaats een reactie

Recente artikelen

Meer lezen?